Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği


Video Portal

 

1970 yılında Ankara’da yapılan I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından, üç büyük şehrimizde var olan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm meslektaşlarımıza yurt genelinde yaygın hizmet verebilmek amacı ile, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği adı altında bir dernek kurulmasına karar verilmiştir.

Kurucular kurulu çalışmalarına başlayarak, aynı yıl içerisinde derneğimizin kuruluşunu tamamlamışlardır. Dernek resmen kurulduktan sonra göreve başlayan geçici Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur; Başkan Dr. Rıdvan Ege, II. Başkanlar Dr. Merih Eroğlu, Dr. Kut Sarpyener, Genel Sekreter Dr. Şükrü Bayındır ve Muhasip üye Dr. Ali Akçiçek. Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Dr. Rıdvan Ege, TOTBİD Genel Başkanlığını 1970 yılından 2000 yılına kadar aktif olarak sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde hem derneğimizin kurumsallaşması hem de meslektaşlarımızın eğitimine yönelik büyük adımlar atılmıştır.

Kendi isteği ile dernek başkanlığını bırakan Dr. Rıdvan Ege’ye 2000 yılında Onursal Başkan ünvanı verilmiştir. Derneğimizde 2000-2002 yılları arasında Dr. Mümtaz Alpaslan, 2002-2004 yılları arasında Dr. Remzi Tözün, 2004-2006 yılları arasında Dr. Ertan Mergen, 2006-2008 yılları arasında Dr. Bülent Alparslan, 2008-2010 yılları arasındaki dönemde Dr. Ünal Kuzgun ve 2010-2011 yılları arasındaki dönemde Dr. Mahmut Nedim Doral, 2011-2013 yılları arasındaki dönemde Dr. Önder Aydıngöz, 2013-2015 yılları arasındaki dönemde Dr. Sait Ada, 2015 - Haziran 2017 yılları arasındaki dönemde Dr. Mustafa Başbozkurt, Haziran 2017 - Ekim 2017 ayları arasındaki dönemde Dr. Halit Pınar, 2017 - 2019 yılları arasındaki dönemde Dr. İrfan Öztürk, 2019 - 2021 yılları arasındaki dönemde Dr. Halit Pınar ve 2021 - 2023 yılları arasındaki dönemde de  Dr. Cem Nuri Aktekin başkanlığındaki yönetim kurulları görev yapmıştır. 2023 yılı Kasım ayı itibariyle ise Dr. Mehmet Demirhan başkanlığındaki Yönetim Kurulu görevdedir.

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak derneğimiz içersinde alt gruplar ve şubeler oluşmuştur. Bunun sonucunda Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Spor Travmatolojisi ve Ortopedik Travma şubeleri kurulmuştur. Tüm şubelerimiz TOTBİD’e bağlı olarak ve onun denetimi altında etkinliklerini sürdürmektedirler.

Eğitim alanındaki hedeflerimize en doğru şekilde ulaşabilmek için derneğimiz bünyesi içersinde 2001 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi adı altında (TOTEK) yeni bir bölüm kurulmuştur. TOTEK dernek içersinde kendi yönergesi doğrultusunda tamamen bağımsız çalışan, ilgi alanı uzmanlık dönemi ve uzmanlık sonrası eğitimi olan bir kuruluşumuzdur. İlk TOTEK başkanı Dr. Mehmet Demirhan’dır. Sonra sırasıyla Dr Haluk Berk, Dr. Hakan Ömeroğlu, Dr. Semih Aydogdu, Dr. Feza Korkusuz, Dr. Volkan Öztuna, Dr. İrfan Esenkaya, Dr. İlhami Kuru, Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Dr. Önder Kalenderer ve Dr. Yusuf Yıldız başkanlık görevini üstlenmişlerdir. 2023 yılı Kasım ayı itibariyle ise Dr. Kaya Akan TOTEK başkanlığını yürütmektir. TOTEK bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarındaki meslektaşlarımızın özverili ve yoğun emekleri sonucu, derneğimiz eğitim alanında ülkemizde örnek alınacak bir konuma gelmiştir.

Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK), 31 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin (TOTBİD) Genel Kurul’unda onaylanarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. TOAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sırasıyla Dr. Feza Korkusuz, Dr. Hasan Havitçioğlu, Dr. Alpaslan Şenköylü ve Dr. Esat Kıter gerçekleştirmiş olup güncel yönetim kurulu Dr. Murat Korkmaz (Başkan), Dr. Özhan Pazarcı (Genel Sekreter), Dr. Mustafa Akkaya, Dr. Kerem Başarır, Dr. Ahmet Emre Paksoy'dan oluşmaktadır. 

Temel amacı Türkiye’de asistanlık eğitimi ve genç uzmanların sürekli mesleki eğitimi ile ilgili konularda sorunlarını belirlemek, bunlara çözüm üretmek ve eğitimin standartlarını arttırmak konusunda çalışmalarda bulunmak olan TOTBİD-AGUH Konseyi’nin ilk temelleri 2011 yılında düzenlenen 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde atılmıştır. Takibinde TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 2012 yılında almış olduğu karar ile TOTBİD-AGUH Konseyi kurulmuş ve aynı yıl içerisinde yapılan seçim ile TOTBİD-AGUH Konseyi, Dr. Gazi Huri başkanlığında çalışmalarına başlamıştır. O tarihten beridir de ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmaları devam etmektedir. TOTBİD-AGUH Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sırasıyla Dr. Gazi Huri, Dr. Safa Gürsoy, Dr. Mustafa Akkaya ve Dr. Tayfun Bacaksız gerçekleştirmiş olup 30. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi içerisinde gerçekleştirilen TOTBİD-AGUH genel kurulu neticesinde seçilen yeni yürütme kurulu Dr. Niyazi Ercan başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...