Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

 

1970 yılında Ankara’da yapılan I. Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinin ardından, üç büyük şehrimizde var olan ortopedi ve travmatoloji ile ilgili derneklerin çalışmalarını koordine etmek, tüm meslektaşlarımıza yurt genelinde yaygın hizmet verebilmek amacı ile, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği adı altında bir dernek kurulmasına karar verilmiştir.

Kurucular kurulu çalışmalarına başlayarak, aynı yıl içerisinde derneğimizin kuruluşunu tamamlamışlardır. Dernek resmen kurulduktan sonra göreve başlayan geçici Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur; Başkan Prof. Dr. Rıdvan Ege, II. Başkanlar Prof. Dr. Merih Eroğlu, Doç. Dr. Kut Sarpyener, Genel Sekreter Prof. Dr. Şükrü Bayındır ve Muhasip üye Op. Dr. Ali Akçiçek. Derneğimizin Kurucu Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıdvan Ege, TOTBİD Genel Başkanlığını 1970 yılından 2000 yılına kadar aktif olarak sürdürmüştür. Bu süreç içerisinde hem derneğimizin kurumsallaşması hem de meslektaşlarımızın eğitimine yönelik büyük adımlar atılmıştır.

Kendi isteği ile dernek başkanlığını bırakan Prof. Dr. Rıdvan Ege’ye 2000 yılında Onursal Başkan ünvanı verilmiştir. Derneğimizde 2000-2002 yılları arasında Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan, 2002-2004 yılları arasında Prof. Dr. Remzi Tözün, 2004-2006 yılları arasında Prof. Dr. Ertan Mergen, 2006-2008 yılları arasında Prof. Dr. Bülent Alparslan, 2008-2010 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. Ünal Kuzgun ve 2010-2011 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, 2011-2013 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. Önder Aydıngöz, 2013-2015 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. Sait Ada, 2015 - Haziran 2017 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. Mustafa Başbozkurt, Haziran 2017 - Ekim 2017 ayları arasındaki dönemde Prof. Dr. Halit Pınar, 2017 - 2019 yılları arasındaki dönemde Prof. Dr. İrfan Öztürk ve 2019 - 2021 yılları arasındaki dönemde de Prof. Dr. Halit Pınar  başkanlığındaki yönetim kurulları görev yapmıştır. 2021 yılı Kasım ayı itibariyle ise Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin başkanlığındaki Yönetim Kurulu görevdedir.

Tıp alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak derneğimiz içersinde alt gruplar ve şubeler oluşmuştur. Bunun sonucunda Ayak-Ayak Bileği Cerrahisi, Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, Spor Yaralanmaları ve Travma şubeleri kurulmuştur. Tüm şubelerimiz TOTBİD’e bağlı olarak ve onun denetimi altında etkinliklerini sürdürmektedirler.

Eğitim alanındaki hedeflerimize en doğru şekilde ulaşabilmek için derneğimiz bünyesi içersinde 2001 yılında Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi adı altında (TOTEK) yeni bir bölüm kurulmuştur. TOTEK dernek içersinde kendi yönergesi doğrultusunda tamamen bağımsız çalışan, ilgi alanı uzmanlık dönemi ve uzmanlık sonrası eğitimi olan bir kuruluşumuzdur. İlk TOTEK başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan’dır. Sonra sırasıyla Prof. Dr Haluk Berk, Prof. Dr. Hakan Ömeroğlu, Prof. Dr. Semih Aydogdu, Prof. Dr. Feza Korkusuz, Prof. Dr. Volkan Öztuna, Prof. Dr. İrfan Esenkaya, Prof. İlhami Kuru ve Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan başkanlık görevini üstlenmişlerdir. 2019-2021 yılları arasında Doç. Dr. Önder Kalenderer TOTEK başkanlığını yürütmektir. TOTEK bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarındaki meslektaşlarımızın özverili ve yoğun emekleri sonucu, derneğimiz eğitim alanında ülkemizde örnek alınacak bir konuma gelmiştir.

Türk Ortopedik Araştırma Konseyi (TOAK), 31 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’nin (TOTBİD) Genel Kurul’unda onaylanarak kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. TOAK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sırasıyla Prof. Dr. Feza Korkusuz, Prof. Dr. Hasan Havitçioğlu ve Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü gerçekleştirmiş olup güncel yönetim kurulu Prof. Dr. Esat Kıter (Başkan), Doç. Dr. Zekeriya Öztemur (Genel Sekreter), Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin, Doç. Dr. Bahattin Kerem Aydın, Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci ve Doç Dr. Ahmet Karakaşlı’dan oluşmaktadır.

Temel amacı Türkiye’de asistanlık eğitimi ve genç uzmanların sürekli mesleki eğitimi ile ilgili konularda sorunlarını belirlemek, bunlara çözüm üretmek ve eğitimin standartlarını arttırmak konusunda çalışmalarda bulunmak olan TOTBİD-AGUH Konseyi’nin ilk temelleri 2011 yılında düzenlenen 22. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde atılmıştır. Takibinde TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 2012 yılında almış olduğu karar ile TOTBİD-AGUH Konseyi kurulmuş ve aynı yıl içerisinde yapılan seçim ile TOTBİD-AGUH Konseyi, Yrd. Doç. Dr. Gazi Huri başkanlığında çalışmalarına başlamıştır. O tarihten beridir de ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmaları devam etmektedir. 28. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi içerisinde gerçekleştirilen TOTBİD-AGUH genel kurulu neticesinde seçilen yeni yürütme kurulu Dr. Tayfun Bacaksız başkanlığında faaliyetlerini sürdürmektedir.

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...