TELETIP ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULU

Başkan Dr. Cem Nuri Aktekin 
Üyeler
Dr. Yusuf Yıldız
Dr. Haluk Berk
Dr. Serkan Erkuş 
Dr. Olcay Güler
Dr. Tayfun Bacaksız
Dr. İlker Eren