Omurga Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

TOTBİD Omurga Çalışma Grubu 
Yürütme Kurulu 


Prof. Dr. Mehmet Tezer

Başkan 

Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu
Önceki Başkan

Prof. Dr. Murat Bezer
Üye

 

Doç. Dr. Meriç Enercan
Üye

Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu
Üye

 

Doç. Dr. Turgut Akgül
Üye