TOTBİD YURT DIŞI KISA SÜRELİ MESLEKİ ZİYARET BURSU İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI

Değerli Meslektaşlarımız, 

TOTBİD bursları arasında yer alan “TOTBİD Yurt Dışı Kısa Süreli Mesleki Ziyaret Bursu” birinci dönem başvuruları 01 Mart 2021 tarihi itibariyle başlamıştır. İlgili burs Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını yapmakta olan araştırma görevlilerine ve 40 yaş altı uzmanlara yurt dışında mesleki bilgi ve görgülerini artırmak için oluşturulmuş bir burstur. 

Bursa başvuru koşulları ve gerekli evraklar aşağıda belirtilmiş olup, detaylı yönerge http://www.totbid.org.tr/upload/1/YNG.DER.012%20K%C4%B1sa%20S%C3%BCreli%20Mesleki%20ziyaret%20Bursu.pdf bağlantısında yer almaktadır. İlgili koşulları taşıyarak bursa başvuru yapmak isteyen meslektaşlarımızın son başvuru tarihi olarak belirlenen 31 Mart 2021’e kadar evraklarını  selin@totbid.org.tr  adresine elektronik posta ile iletmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOTBİD Yönetim Kurulu

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak

2. TOTBİD Aday Üyesi ve aidatını ödemiş Asil üyesi olmak

3. Bursun başlayacağı tarihte; uzmanlar için 40 yaşın altında olmak, araştırma görevlileri için Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık eğitiminde 3 yılını tamamlamış olmak

4. Ziyaret edeceği kuruluşça davet edilmiş olmak

5. Planlanan çalışma merkezinde kullanılmakta olan yabancı dili, gözlem ve iletişimi yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek

6. Bu burstan daha önce yararlanmamış olmak.

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi

2. Araştırma görevlisi için uzmanlık eğitimi yapmakta olduğunu belirten resmi ve onaylı bir belge; uzmanlar için kurumundan çalıştığına dair belge

3. Ziyaret edilecek kurumdan davet mektubu

4. Yabancı dil belgesi (YDS ve YÖKDİL’den en az 60 ve IELTS, TOEFL sınavlarından eşdeğeri puan belgesi)

5. Bursa başvuru nedenini açıklayan başvuru dilekçesi

6. Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kuruluşunca düzenlenmiş belge. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından verilebilecek destek (yol gideri, burs, vb.) belirtilmelidir.

7. Adayın bilimsel çalışmaları ve akademik nitelikleri hakkında görüş belirten iki referans mektubu (Mektuplardan biri çalıştığı kurumda anabilim dalı başkanı, eğitim sorumlusu veya başhekimden alınmış olmalıdır).

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

1.03.2021