TOTBİD YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSU BİRİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI


Değerli Meslektaşlarımız, 

TOTBİD bursları arasında yer alan “TOTBİD Yurt Dışı Araştırma Bursu” birinci dönem başvuruları 01 Mart 2021 tarihi itibariyle başlamıştır. İlgili burs Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve araştırma görevlilerinin yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmelerini desteklemek için kurulmuştur.

Bursa başvuru koşulları ve gerekli evraklar aşağıda belirtilmiş olup, detaylı yönerge http://www.totbid.org.tr/upload/1/YNG.DER.016Yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1Ara%C5%9Ft%C4%B1rmaBursu.pdf bağlantısında yer almaktadır. İlgili koşulları taşıyarak bursa başvuru yapmak isteyen meslektaşlarımızın son başvuru tarihi olarak belirlenen 31 Mart 2021’e kadar evraklarını  selin@totbid.org.tr  adresine elektronik posta ile iletmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 TOTBİD Yönetim Kurulu

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı veya asistanı olmak

3. TOTBİD Aday Üyesi veya aidatını ödemiş Asil üyesi olmak

4. TOTBİD Etik Kurulu’ ndan son 2 yıl içinde ceza almamış olmak

5. Araştırmayı yürüteceği kurum tarafından davet edilmiş olmak

6. Planlanan çalışmada kullanılan yabancı dili, araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek

7. Bu burstan daha önce yararlanmamış olmak

8. Son üç yıl içinde TÜBİTAK veya YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış veya almıyor olmak.

 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1. Başvuru dilekçesi

2. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi

3. Araştırmanın yapılacağı kurumdan davet mektubu

4. YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL’ den İngilizce veya gideceği ülkenin yabancı dilinden en az 60 almış olmak ya da IELTS, TOEFL gibi sınavlardan karşılık gelen puanı aldığını belgelendirmek

5. Adayın ayrıntılı araştırma projesi ve çalışma akış planı

6. Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, kurumu tarafından düzenlenmiş belge

7. Adayın bilimsel çalışmaları ve akademik nitelikleri hakkında görüş belirten iki referans mektubu (Mektuplardan biri Bölüm/Anabilim dalı başkanı, Başhekim veya Eğitim Sorumlusundan alınmış olmalıdır.)

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

1.03.2021