HABERLER

1 ile 250 arasındaki kayıtlar.Toplam 1669 kayıt bulunmaktadır.
TOTBİD YURT DIŞI KISA SÜRELİ MESLEKİ ZİYARET BURSU İKİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI TOTBİD YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURSU BİRİNCİ DÖNEM BAŞVURULARI Danıştay’ın Son Kararı ile Birlikte Yargı Kararları Işığında, Öğretim Üyelerinin Serbest Çalışma Hakkı Kazanımı APOA YOUNG SURGEON'S FORUM - INDIA CHAPTER TTB-UDEK Covid-19 ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu PANDEMİNİN 1. YILINDA ASİSTAN HEKİMLER! 21. APOA KONGRESİ - ÖZET BİLDİRİMİ 38th Annual San Diego Shoulder Course - Interactive Virtual Shoulder Course 2nd International Knee Day TOTBİD TOTEK EĞİTİM SEMİNERLERİ - Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikasyonlar Dünyada Faz 3 Çalışmaları Devam Eden SARS-CoV-2 Aşı Adayları Osteoporoz & Kırık: Riskler, Çözümler ve Gelişmeler TOTBİD TOTEK EĞİTİM SEMİNERLERİ - Açık Kırıklar Webinar "Yumuşak Doku Sarkomlarında Tanı ve Tedavi" WEBINAR - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE COVID-19: NELER ÖNLENEBİLİRDİ? 13. TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ PROF. DR. LEVENT BULUÇ'UN ANNESİNİN VEFATI Kitlelere Genel Yaklaşım, Tanı ve Tedavi Prensipleri 11. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu Official Statement - EFORT Annual Congress 2021 İstanbul Tabip Odası Tıp İngilizcesi Programı BASIN AÇIKLAMASI - Covid-19 hastaları ve/veya hastalığı ile ilgili bilimsel yayınlar hakkında 13th Combined Meeting of Asia Pacific Spine Society & Asia Pacific Paediatric Orthopaedic Society (APSS-APPOS 2021) TOTBİD TOTEK EĞİTİM SEMİNERLERİ - Yürüme Anomalileri ve Yürüme Analizi Webinar - Asistan Hekimlerin Sağlığı ve COVID-19 15. TUSYAD KONGRESİ Kemik Eklem 2021 PROF. DR. YÜCEL TÜMER'İN VEFATI "Birlikte Kullanım Protokolü” Değerlendirmeleri 14. Uluslararası Türk Omurga Kongresi Pandemide Şehir Hastaneleri Anketi MALZEME TEMİNİ SORUNU - 2 TTB-UDEK Aşı İzleme Grubu’nun 19 Ocak Raporu OP. DR. UĞUR TOLUN'UN VEFATI Ortopedi ve Travmatoloji 'de Yüksek Lisans Programları Çalıştayı 16. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi ve eş zamanlı Balkan Ayak ve Ayak Bileği Toplantıları TOTBİD TOTEK EĞİTİM SEMİNERLERİ Yaşamını Yitiren Sağlık Çalışanları Anısına Düzenlenen Şükran Sergisi 2. International Knee Day Muayenehanelerden veri isteği hakkında EFORT Webinar 'Practical Application of Artificial Intelligence' DOÇ. DR. BURÇİN KEÇECİ'NİN BABASININ VEFATI Webinar: Ekstremite Metastazlarına Yaklaşım Birlikte Kullanım Protokol Metni Destek ACI KAYBIMIZ OP. DR. NECATİ EMİRHAN'ın VEFATI TTB Etik Kurulu'nun Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşü T.C. Sağlık Bakanlığı Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 12. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması hakkında PROF. DR. CEMİL YILDIRIM TÜRK'ÜN EŞİNİN VEFATI Sağlık Bakanlığı Birlikte Kullanım Protokolü Görüş ve İtiraz Dilekçesi Hk. 20. TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU - ÇEVRİMDIŞI 2020'yi geride bırakırken... SAĞLIKLI YILLAR SAĞLIKLI BİR YIL DİLERİZ 2020 Yılında Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Etkinliği 30. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ 2021 AAOS KONGRESİ 2021 EORS KONGRESİ 22nd EFORT Annual Congress TTB UDEK - BÜLTEN VE 26. TUEK DETAYLARI Op. Dr. Halil Kuddar OP. DR. HALİL KUDDAR'IN VEFATI Sağlık Çalışanları İçin Covid-19 Meslek Hastalıkları Yasası" konulu webinar PROF. DR. RECEP MEMİK'İN VEFATI Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadro İlanı İtiraz Basın Açıklaması hk. Pandemi Sürecinde Eğitimde Aksaklıklar Hakkında TOTBİD'e Ödül Başasistanlık sınavları ile ilgili TTB Açıklaması TOTBİD YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI - 19 - 06.12.2020 TOTBİD YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI - 18 - 22.11.2020 EOF (Eurasian Orthopedic Forum) OP. DR. ALİ TERKURAN'IN BABASININ VEFATI DOÇ. DR. MAHMUT KALEM'İN BABASININ VEFATI Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Sempozyumu HUMERUS CİSİM KIRIKLARI PROF. DR. H. MUSTAFA ÖZDEMİR'İN BABASININ VEFATI 26. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) Dr. Ali Özyurt'un Anısını Yaşatmak Amacıyla Oluşturulan "Hekimlerin Tükenmişlik Durumu" Veri Toplama Formu MAST 7 Course programme Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism - TurkJEM Menenjiom Riski Nedeniyle Siproteron Asetat Kullanımında Kısıtlamalar PROF. DR. HAKAN GÜRBÜZ'ÜN BABASININ VEFATI BIG IDEAS IN TRAUMA CARE - APOA Prof. De. Recep Memik OP. DR. FERRUH İLTER'İN VEFATI 7th INTERNATIONAL MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE Op. Dr. Gökhan Pehlivanoğlu''nun babasının vefatı ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AÇISINDAN DEPREM: TANI - TEDAVİ - HAZIRLIK DOÇ. DR. SAMİ SÖKÜCÜ'NÜN BABASININ VEFATI SICOT-APOA: Primary ACL Repair - Webinar “Tıbbi Cihaz Laboratuvar Test ve Analiz Süreçlerine Yönelik Eğitim Semineri” 10. KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ TEMEL KURSU TOTBİD 50.YILI KUTLU OLSUN TOTBİD YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI - 17 - 18.10.2020 Osteoporoz & Ortopedi ve Travmatoloji: “Öğrenelim, Önleyelim ve Tedavi edelim” EFORT/SECEC Webinar ‘Rotator Cuff Repair: When and How?’ Özlemle Anıyoruz Op. Dr. Hayati Kart'ın Babasının vefatı “Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması” Ameliyathane personeli için AOTravma Temel Kursu AOTravma İleri Kursu 2021 AOTravma Temel Kursu 2021 PROF. DR. MAHMUT BERKMAN'IN ANNESİNİN VEFATI Register for S2E4 - The Knee Society's Virtual Fellowship 2.0 4. Uluslararası 22.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi - HASUDER ANNUAL MEETING IN VIRTUAL FORMAT TOTBİD’e üye olmak için 24 neden! 9. Ayında COVID-19, Bağışıklık ve Aşıda Son Güncel Bilgiler Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığını Korumak ve Tükenmeyi Önlemek EFORT Virtual Congress Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) Kongre Duyurusu OP. DR. KORAY BALOĞLU'NUN VEFATI TOTBİD Kuruluş Yıldönümü Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Hakkında TOTEK YETERLİK 2. AŞAMA SINAVI ERTELENME DUYURUSU TOTBİD YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI - 16 - 13.09.2020 1. Training Course of Turkish Speaking Countries / TÜRKOT-DER AGUH 2020 Webinar Programı - 8. Toplantı PROF. DR. ALİ ŞEHİRLİOĞLU'NUN ABİSİNİN VEFATI Sağlık çalışanlarına yapılan toplu saldırıya karşı ilgilileri göreve davet ediyoruz! “COVID-19 İzleme Grubu'nun COVID-19 pandemisine ilişkin 6. ay değerlendirmesini yapacağı basın toplantısı” TOTEK Yeterlik Sınavı 1. Aşama Soru ve Cevaplar “İdari, siyasi sorumluları çözümsüzlük ve kutuplaştırıcı dil içeren söylemlerden uzaklaşıp, çözüme yönelik iş birliğine ve çalışmaya davet ediyoruz” konulu UDEK açıklaması hk. HEKİMLERİN ELEKTRONİK ORTAMLAR VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DAİR YASAL HATIRLATMALAR TANITIM KURALLARI AYKIRILIKLARI - TOTBİD ETİK KURULU YAZISI 7th International Musculoskeletal Ultrasound Course_3-5 December 2020 -Athens TOTBİD Yönetim Kurulu Toplantı Kararları - 15 - 16.08.2020 Bone Metastases: Principles of Modern Treatment | Monday 28 September | 19:00 CET Prof. Dr. Can Koşay'ın Annesinin Vefatı Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Biyopsi Webinar Toplantısı 23 Eylül 2020 SALGIN AĞIRLAŞIYOR, TÜKENİYORUZ! ÜYELİK ve HUKUK Op. Dr. Mücahit Pehlivan'ın Vefatı TOTEK YETERLİK 1. VE 2. AŞAMA SINAVI HAKKINDA Pakistan Ortopedi Derneği (POA) Webinar Webinar - Managing Difficult Primary Total Knee Arthroplasty Prof. Dr. Ayhan Arıtamur’un vefatı Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Uzmanlık Derneklerinden Ortak Bildirge Gelişimsel Kalça Displazisi Taramasında Kullanılan Ultrasonografi Üzerine UEGS 2020 PROF. DR. TEOMAN BENLİ'NİN BABASININ VEFATI E-öğrenme Başvuruları için Hazırlanan Form Türk Toraks Derneği - Basın Bildirisi PROF. DR. GÜRBÜZ BAYTOK'UN VEFATI Sonbahar Yaklaşırken Neler Yapmalı TBMM'ye sunulan Malpraktis Yasa Tasarısı hk. PROF. DR. ERDOĞAN ALTINEL'İN VEFATI OP. DR. İLKER ÖZSÜT'ÜN VEFATI DOÇ. DR. MEHMET FATİH KORKMAZ'IN ANNESİNİN VEFATI TOTBİD Yönetim Kurulu Toplantı Kararları -13- 19.07.2020-Ankara Prof. Dr. Ufuk Aydınlı'nın babasının vefatı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı 2020 (UEGS) TOTEK Yeterlik Sınavı 1. Aşama Duyurusu 30. TOTBİD Kongresi İptal Duyurusu Op. Dr. Ali Fuat Karaca'nın vefatı Op. Dr. Sabahattin Özberk'in Vefatı 1. Sanal TOTBİD Kongresi: 7-8 Kasım 2020 Barcelona HIP Meeting 2020 PITFALLS & COMPLICATIONS Barcelona, 20-22 April Berlin International Shoulder Course | 07. – 09.01.2021 | Berlin HAOST Musculoskeletal Oncology Webinar due for Friday, July 24th TOTBİD - AGUH 2020 Webinar Programı - 7. Toplantı AIOT: New Normals - SICOT PIONEER Live Webinar "COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu'' Op. Dr. Sevim Kömürcüoğlu'nun vefatı TTB Etik Bildirgeleri hk. TOTBİD Yönetim Kurulu Toplantı Kararları - 11 - 28.06.2020 "Normalleşme Yolunda Daha Çok Veri, Daha Çok Kanıt, Daha Çok Bilgi Gerekiyor" Op. Dr. Şemsettin Doğan Şenel'in Vefatı COVID-19 PANDEMİSİNDE NORMALLEŞME DÖNEMİNDE SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ 26.06.2020 TOTBİD İNTERNET TOPLANTILARI EORS KONGRESİ KAYIT DESTEĞİ COVID-19 Hastalığında Radyolojinin Yeri ve Hastalığın Radyolojik Bulguları 9 Temmuz 2020 Webinar Toplantısı Management of Orthopedic Oncology Patients During Coronavirus Pandemic SANAL TOPLANTILAR VE KONGRELER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZ COVID 19 NORMALLEŞME SÜRECİNDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOÇ. DR. İRFAN GÖKÇAY'IN BABASININ VEFATI DOÇ. DR. SERDAR AKALIN'IN ANNESİNİN VEFATI Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Özel Sayısı Dernekler Kanununda, 7226 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe ilişkin bilgi notu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri First Virtual EFORT Congress (VEC) 28-30 October 2020 WEBİNAR: Covid-19 tanısında ve taramasında kullanılan testler, yaşanan güçlükler EFORT Webinar: Non-Infected Painful Total Knee Arthroplasty | Monday 06 July BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu "Yeni Normalleşme Dönemi" Raporu Doç. Dr. Halil İbrahim Balcı'nın babasının vefatı COVID-19 PANDEMİSİNDE NORMALLEŞME DÖNEMİNDE SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞMA REHBERİ 16.06.2020 50.YIL AIOT BİLDİRİSİ 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü SANAL TOPLANTI TAKVİMİ HAKKINDA TRAFİK KAZALARINDA FARKINDALIK, İLK YARDIM VE PELVİS KIRIKLARINA YAKLAŞIM TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Özel Sayısı PROF. DR. RIDVAN EGE' Yİ ANMA EFORT Webinar: Non-Infected Painful Total Hip Arthroplasty | Monday 08 June | 19:00CET 1ST APOA FOOT & ANKLE LIVE INTERACTIVE WEBINAR EORS Kongresi AOTT Dergisi Editör Görev Değişikliği - Tebrik COVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Toplantısının Sonuçları Raporlaştırıldı Türk Omurga Derneği - Başkanlık Değişimi Tebrik TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi İnternet Konferansları 2 Haziran 2020 Doç. Dr. Serdar Akalın'ın babasının vefatı Koronavirüsün Ettikleri 2 COVID-19 TOTBİD Görüşü - Türkçe Koronavirüsün Ettikleri Asistan sürelerinin pandemi nedeni ile uzaması hk. Dr. İsmail Büyükceran'ın babasının vefatı İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI DUYURUSU TOTBİD 50. yaş günü Toplantısı: Her Yönüyle Eğitim TOTEK YETERLİK SINAVI 2. AŞAMASI TOTBİD ORTOPEDİK TRAVMA ŞUBESİ İNTERNET KONFERANSI - 22 MAYIS 2020 COVID-19: Elektif Cerrahiye Dönüşte TOTBİD Görüşü TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Webinar Toplantısı Prof. Dr. Atilla Sancar Parmaksızoğlu'nun annesinin vefatı EFORT Webinar: Non-Infected Painful Total Hip Arthroscopy | Monday 08 June 2020 COVID-19 Tanıtım Kuralları Aykırılıkları COVID 19 PANDEMİSİNDE TOTBİD YÖNETİM KURULU İLE BULUŞMA CERRAHİ BİLİMLERİN BÜYÜK BULUŞMASI - 16 MAYIS 2020 TEBRİK - PROF. DR. REHA TANDOĞAN COVID-19 SÜRECİNDE HEKİM ve HASTA REHABİLİTASYONU Dr. Öğr. Üyesi Barış Çaypınar'ın babasının vefatı New course: COVID-19 Protective measures | Register for free Webinar: Effects of COVID-19 on Trauma | Extend free access by 3 or 12 months "Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır." Konulu Basın Açıklaması Elektif Ameliyatlarla İlgili AAOS Belgesi (Türkçe) ORTOPEDİK TRAVMA İNTERNET KONFERANSLARI FEMUR ÜST UÇ KIRIKLARI 30. Ulusal Kongre Avantajları HEMŞİRELER GÜNÜ KUTLU OLSUN Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş'ın annesinin vefatı Erteleme: TOTBİD Yönetim Kurulu Buluşması Uzmanlık tanımı olmadığı halde “unvan” kullanımı hk. TOTBİD Yurt Dışı Kısa Süreli Mesleki Ziyaret Bursu AIOT COVID -19 Bildirisi 30. Ulusal Kongre: Bildiri Gönderimi İçin Son İki Hafta TOTBİD - AGUH 2020 WEBİNAR PROGRAMI - 4. TOPLANTI (29 NİSAN 2020) Co-Existing with COVID-19 Elective Orthopaedic Surgery: when&how? The Hip Society / The Knee Society / AAHKS Specialty Day Presented via Webinars This Is CCJR®: Reaffirmed Reimagined Uzmanlık Alan İhlalleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi 11 Şubat 2020 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Türk Tabipleri Birliği Görüş ve Önerileri PROF. DR. MÜNİR AHMET SARPYENER EN İYİ UZMANLIK TEZİ ÖDÜLÜ 30. Ulusal Kongre Hazırlıklarımız Sürüyor TOTBİD Yurt Dışı Araştırma Bursu 34. Pakistan Ortopedi Kongresi Ortopedik Travma İnternet Konferansları COVID-19 Pandemisinde Ortopedik Travma - 2