MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNERİLER


Sayın Meslektaşlarımız,

 

Yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Bu dönemde, COVID-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı öneriler doğrultusunda, ileride servis ve yoğun bakım yatağı ihtiyacının artabileceği göz önünde bulundurularak,  sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelimiz üzerindeki yükün azaltılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, üyelerimizden gelen istek doğrultusunda, Ortopedi ve Travmatoloji uygulamaları ile ilgili aşağıdaki geçici önerilerin duyurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17 Mart 2020 tarih ve 14500235-403.99-546 sayı ve Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler konulu yazısında da belirtildiği gibi;

“2. Acil olmayan elektif cerrahi işlemlerin mümkün olduğunca daha uygun bir tarihe planlanması,

4. Kronik hastalık nedeniyle takip edilen hastaların, takibi yapan hekimlerin oluru ile takip aralıklarının olabildiğince daha uzun dönemler halinde yapılması,

7. Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçların, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezlerinin sağlık kuruluşuna gidilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmesi,

8. Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılacak olup rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemelerinin sağlanması” istenmektedir.

 

Hayatın akışı gereği, ilgi alanımızda acil polikliniğine hasta başvuruları devam etmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ileride servis ve yoğun bakım yatağı ihtiyacının artabileceği göz önünde bulundurularak, içinde bulunduğumuz özel şartlar nedeniyle özenle seçici davranmamız gerekebilmektedir.  Bu kapsamda, aşağıda belirtilen vakaların birinci planda (öncelikli) acil kapsamında değerlendirilmesi önerilir:

- Cerrahi endikasyonu olan kırıklar, çıkıklar ve kırıklı çıkıklar,

- Açık kırıklar,

- Ekstremite dolaşımını ilgilendiren damar yaralanmaları,

- Ampütasyonlar,

- Akut septik artrit,

- Akut osteomiyelit,

- Apseler,

- Kompartman sendromu,

- Ortopedik onkoloji hastaları (tedavilerinin planlandığı şekilde devam ettirilmesi).

 

Hastanede yatış sürelerini ve yatak işgal oranlarını düşürmek için;

- Kas-iskelet sistemi travması sonrası hasta tedavilerinin endikasyonları doğrultusunda minimal cerrahi işlemler tercih edilerek uygulanması,

- Konservatif tedavisine başlanmış ve devamında ortaya çıkması muhtemel komplikasyonların (redüksiyon kaybı meydana gelmesi, cerrahi işlem sonrası enfeksiyon ve dolaşım problemi ortaya çıkması) tedavisinde  hastanede en kısa süre kalmayı gerektiren en minimal cerrahi işlemler tercih edilerek tedavinin planlanması önerilir.

 

Birinci aşaması yapılarak tedavisine başlanmış, fakat tedavi devamının

ertelenmesi durumunda mağduriyet çıkabilecek vakaların tedavilerinin de ikinci planda  acil kapsamında yapılması önerilir.

 

Hizmetin devamlılığı esas alındığında;

  • Hekim, hasta sağlığı ve koruyucu tedbirler kapsamında poliklinik önlerinde bekleyen kalabalığı ve kalabalığa bağlı oluşabilecek bulaşmayı önleme açısından, poliklinik ve poliklinikte bakılan hasta sayılarının azaltılması (poliklinik hasta muayene aralığının 20 dakikaya göre ayarlanması),
  • İhtiyaç durumunda meslektaşlarımızın COVİD-19’lu hastaların da tedavisinde görev almaları gerekebileceğinden, çalışma gücünün verimli kullanılması amacı ile ekiplerin oluşturulması ve görev yükünün bölünerek dönüşümlü olarak çalışılması,
  • Günlük çalışma programı içinde yoğun bir şekilde poliklinik ve acil serviste hasta ile temas eden ve 21 Mart Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile, ilgili Madde’ye  ‘’Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir.’’ şeklinde değişiklik yapılmıştır. Uzmanlık öğrencilerinin kendi bilim dalları dışında hizmet verecekleri alanlarda, COVID -19’dan korunabilmeleri  için öncelikli olarak gerekli koruyucu tedbirlerin alınması ve dönüşümlü çalışmaya tabi tutulması önerilir.

 

Tüm sağlık personelinin;

  • Hastane enfeksiyon kontrol komitesi uyarıları doğrultusunda COVİD-19 şüpheli veya tanısı almış hasta ile temas yapılacağı durumlarda koruyucu gözlük dahil tam kişisel koruyucu ekipmanın giyilmesine özen gösterilmelidir.
  • Ayrıca, klinik şüphe durumunda test sonuçlarını bekleyemeyeceğimiz veya testi pozitif çıkan ancak yine de tedavisi devam etmesi gereken vakalar için, kişisel koruyucu ekipman dahil önlemler alınarak tedaviler yapılmalıdır.
  • Gözlem için yatırılan veya cerrahi tedavi uygulanan, komorbiditesi olan hastalar COVİD-19 açısından yakından takip edilmeli ve izole edilmeleri için ilgili birimlerle görüşülmelidir.  Komorbiditesi olan hasta grubu hızlı klinik kötüleşme gösterebileceğinden, ilerleyici solunum yetmezliği ve sepsis açısından yakın takipte tutulmalıdır.

 

TOTBİD Yönetim Kurulu

 

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

23.03.2020