MALZEME TEMİNİ SORUNU - 2

Değerli Meslektaşlarım,

Son zamanlarda mesleğimizi uygulamamızı zorlaştıran ve hatta yer yer olanaksız kılan bir malzeme temin sorunu ile karşı karşıyayız. Bu elbette yeni bir sorun değil, son birkaç haftada en üst seviyeye çıktı ve ciddi olarak hissedilir bir boyut kazandı.

Konuyu yakından izlemekte olduğumuzu daha önce belirtmiştim. TOTBİD Yönetim Kurulu olarak yaptığımız olağanüstü toplantıda konuyu tartıştık.

Anımsayacaksınız, iki yıl önce TOTBİD’in birincisini düzenlediği çalıştayın ikincisini – tüm hazırlıkları yapılmış olmasına rağmen – geçen yıl pandemi nedeniyle iptal etmek durumunda kaldık. Çalıştay sorun yaşadığımız konunun çözüm ortaklarını buluşturması açısından önemliydi.

Pandemi sürecinde yönetim kurulu olarak Ankara’daki ilgili kurum ziyaretlerini de gerçekleştiremedik. Bugüne geldiğimizde, gerek Ankara’da bulunan TOTBİD Yönetim Kurulu üyelerimizin bireysel yüz yüze görüşmeleri, gerekse benim başkan sıfatıyla uzaktan görüşmelerim sonucu elde ettiğimiz bilgi şudur:

İlgili kurumlar SUT’ta revizyon gerekliliğini kabul etmişler ve üzerinde ciddi olarak çalışmaktalar. Çözüm sadece sağlık bürokrasisiyle olmuyor, maliye bürokrasisi de çözüm sürecinin içinde olmak zorunda. Çözümün yakın olduğu bilgisi tarafıma iletildi. Ancak, anladığım kadarıyla bu süre zarfında malzeme temini için hastanelere iş düşüyor.

İlgililere şahsen ilettiğim ve vurguladığım konular şunlardır:

- Malzeme temin sorunu normalleşme ile daha yoğun olarak hissedilecektir.

- Temel malzeme temini öncelikli hedeftir. Ancak bu yetmez, asıl hedef cerrahın uygun gördüğü ve yeğlediği malzemeye ulaşımın sağlanması olmalıdır.

- Malzeme temininde hastanelere yüklenen ve şu anda bazı hastanelerin kabul ettikleri SUT üzeri tutarların (malzeme tutarının %30-40’ı oranında ekstra ödeme) ancak geçici bir çözüm olarak görülmesi gerekir. Bu durumu kabul eden hastaneler bunu hangi kaynaktan sağlayacaklardır? Hastanelerin zaten değişen derecelerde borç yükü altında oldukları bilinmektedir. Hastalar mı gidere katılacaklardır? Bunu yerine getiremeyen hastalar için hastane sorunu nasıl çözecektir? Ekstra malzeme gideri hekimlerin döner sermaye gelirlerini nasıl etkileyecektir? Döner sermayesi yetersiz hastane nasıl bir çözüm oluşturacaktır? Dahası bu yöntem hem kurumu hem hekimi hastalarla karşı karşıya getirme riski taşımaktadır. Hekim bu konularla muhatap olmamalı, sadece asli görevine, yani hasta tedavisi ve izlemi ile uğraşmalıdır.

- Firmalara 36 aya kadar uzayan vadelerde yapılan ödemeler nedeniyle malzeme akışının aksadığı durumlarda çözüm hastanelerin kendi içlerinde gibi görünüyor.

- Hekim bulabildiği malzemeye mahkum edilmemeli, gelişmelere uygun, inovatif malzemelere de zamanında erişebilmelidir. Bu bağlamda SUT dinamik olmalıdır.

- Hekimlerin tek arzusu olanaksızlıklar nedeniyle hastalarına uygun hizmet veremez duruma düşmemeleri, hastalarına en iyi hizmeti verebilir donanımda olmalarıdır.

Evet değerli meslektaşlarım, beklentimiz bir an önce çözüm üretici kurumların uygun şartların sağlanması yönünde ilerleme sağlamalarıdır.

Bu Pazar günü gerçekleşecek olan TOTBİD Eşgüdüm Kurulu toplantısında da sorun tüm derneklerimiz, şubelerimiz ve ilgili kurullarımız ile bir arada tartışılacaktır.

Saygılarımla,

Dr. Halit Pınar 
TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

21.01.2021