İnternet Haber Sitelerinde Sağlıkla İlgili İçeriklerin Oluşturulma, Yayımlanma ve Yayılma Süreçleri: Sağlık İletişimindeki Aktörlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Değerli Meslektaşlarımız,

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından hazırlanan “İnternet Haber Sitelerinde Sağlıkla İlgili İçeriklerin Oluşturulma, Yayımlanma ve Yayılma Süreçleri: Sağlık İletişimindeki Aktörlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” 
isimli araştırmanın temel bulguları ve önerilerinin yer aldığı dosyayı bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TOTBİD Yönetim Kurulu 

 

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Dikkat Yorum yazmak için tıklayınız

Yorumlar

27.08.2021