TOTBİD BAŞKANI PROF. DR. ÜNAL KUZGUN`UN MESAJI

I. AVRUPA EL YARALANMALARI ÖNLEME KONGRESİ

EFORT ATP (Advanced Training Programme)

KONGRE BAŞKANI PROF.DR. NAFİZ BİLSEL`İN MESAJI

MİNİMAL İNVAZİV VE KİLİTLİ PLAK OSTEOSENTEZ KURSU

Ortopedi Günleri-2009

ANATOMIST 2009

TOTBİD BAŞKANI PROF. DR. ÜNAL KUZGUN`UN MESAJI

TTB - UDEK BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı

X. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu ve I. Spor Travmatolojisi Çalıştayı

21.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Kamuoyuna Duyuru - Hürriyet Gazetesi

Basın Açıklaması -- Hürriyet Gazetesi

Dil Çalışma Grubunun belirlediği terimler

TOTDER`in 70.Kuruluş Yıldönümü

Doç. Dr. Gazi Zorer`in Radikal gazetesinde yayınlanan yazısı

KAMUYU BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI ANKETİ

Münir Ahmet Sarpyener Ödülleri

ORTOPEDİ ASİSTANI YAHOO GRUBU KURULMUŞTUR

İlizarov Yöntemleri Uyguluma ve Geliştirme Derneği`nin ismi değişmiştir.

TUBA IV. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU

AAOS Ortopedik Cerrahi Beceri Bursu Çağrısı

Türkan Saylan hocamız hakkında

Ortopedik Cerrahide Temel Teknikler

Vefat ve Başsağlığı

II. Kadavra ve Canlı Cerrahi Uygulamalı Kursu - Minod

I. Uluslararası Minod Kongresi

EFORT 2013

Kas İskelet Sisteminde Şok Dalga Tedavisi Derneği Kurulmuştur

Dr. Burak Yağmur Öztürk`ün EFORT Travelling Fellowship Norveç Raporu

TOTEK BOARD SINAVI 2009 DUYURUSU

Omurga Cerrahisi Eğitim Bursu

İMPLANT VE SUT SORUNU

EFORT İLERİ EĞİTİM PROGRAMI 2009

EFORT INSTRUCTIONAL COURCES

Abstract submission now open!

CORR WRITING WORKSHOP 2010

Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesinin geleceği

GKD de Kalça USG Uygulamalı Toplantısı

EFORT Visiting Fellowship

Erasmus University & Vitalmed, The 6th European Course on Rehabilitation of the Hand

CORE Meeting: "The meniscus: From Cradle to Rocker 2010"

Spor Yaralanmaları Çalıştayı-II

EFORT ATP 2009 ADVANCED TRAINING PROGRAMME

VI. TEMEL ORTOPEDİK TRAVMA KURSU

I.İLERİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME VE DEFORMİTE DÜZELTİLMESİ SEMPOZYUMU

Prof. Dr. Mustafa Karahan (tebrik)

ULUSLARARASI KATILIMLI 7. ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA OKULU 2010

I.PELVİS-ASETABULUM KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ UYGULAMALI EĞİTİM TOPLANTISI

VI. TEMEL ARTROPLASTİ KURSU

TOTBİD VAN BÖLGE TOPLANTISI

6. MEETING OF THE ASAMI AND 3. WORLD CONGRESS ON EXTERNAL FIXATION

1st CONGRESS OF KOSOVO SOCIETY OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA

XXI. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ KATILIM ÜCRETİ HAKKINDA

Orthopaedic Research Fellowship

EĞİRDİR KEMİK VE EKLEM HASTALIKLARI HASTANESİNİN GELECEĞİ

14.10.2009 tarihinde gazetede yayımlanan ilan metni

III. UYGULAMALI ARTROPLASTİ KURSU

ANKARA AYLIK EĞİTİM TOPLANTILARI

TOTEK BOARD I. AŞAMASI YAPILDI

ULUSAL KONGREDE EK TOPLANTILAR

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMLARI

XVI. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi 2010

AO TEMEL KURSU

II. MİNİMAL İNVAZİV KİLİTLİ PLAK VE OSTEOSENTEZ KURSU-2010

AO TEMEL VE AO İLERİ KURSU 2010

EFORT TRAVELING FELLOWSHIP 2010

TBAO 2010

EFORT VISITING FELLOWSHIP 2010

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI VE POLİÇESİ

XII. EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ

UYGULAMALI GELİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ CERRAHİ TEKNİKLERİ

III. İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME KURSU

Otolog Kondrosit İmplantasyonları

TOTBİD BAŞKANI PROF. DR. ÜNAL KUZGUNUN YENİ YIL MESAJI

EFOST FELLOWSHIP

XI. EFORT KONGRESİ

2011 ULUSAL KONGRE ANKETİ

TTB-UDEK VII. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

IV. İLERİ TRAVMA KURSU

Yeni İhdas Edilen Uzmanlık Alanlarında Zorunlu Hizmet Olmayacak

TOTBİD AİLESİNDEN HABERLER

TOTBİD SAĞLIK HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI

ADOLESAN KALÇA SORUNLARININ TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİDEN AÇIK CERRAHİYE

XI. GKD PEV TANI VE TEDAVİSİ UYGULAMALI KURSU

Pes Ekinovarus Tedavisinde Ponseti Yöntemi

Ankara Tabip Odası Füsun Sayek Tıp Bilim ve Hizmet Ödülleri

TÜRK GERİARTRİ 2010 "IV. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ"

TOTBİD ÜZERİNDEN AAOS - OKO ÜYELİĞİ

XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ HAKKINDA

TC Sağlık Bakanlığı Klinik Şefi, Şef Yardımcısı ve Başasistan kadroları hk.

ATP - ADVANCED TRAINING PROGRAMME

ESTES 2010

4th Advanced Resurfacing Course

INTERNATIONAL DISSECTION COURSE

The Journal of Bone and Joint Surgery Dergisi Hakkında

VIII. ARTROPLASTİ KIŞ TOPLANTISI

MALATYA BÖLGE TOPLANTISI

DUPUYTREN HASTALIĞI SEMPOZYUMU

XXII. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ ŞARTNAMESİ 2011

ÇEP KLİNİK BİLGİ YENİLEME KURSU

SİVAS TOPLANTISI HAKKINDA

MEDICRES 2010 ÖDÜLLERİ

EFORT TRAVELING FELLOWSHIP OTURUMU HAKKINDA

XXXVII. ESAO Kongresi 2010

ICEF&BR 2010

XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi

9-13 Mart 2010 AAOS Toplantısında TOTBİD

Bölgesel Toplantılar

Yeni Sağlık Uygulama Tebliği

Sivas’ta TOTBİD Bölgesel Toplantısı

II. Dirsek Artroskopisi Kadavra Kursu

DR. MUHARREM YAZICI EPOS 2. BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

TAMAMLAYICI TIP VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

TOTBİD AYAK-AYAK BİLEĞİ (ÜSKÜDAR) ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

TOTBİD ARTROPLASTİ (ÇANKAYA) ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

Sağlık Hukuku Eğitim Toplantıları

GENEL KURUL DUYURUSU

II. TOTBİD - TOTEK ORTAK ASİSTAN SINAVI

ORTOPEDİ TARİHİ KİTABI

Adan Zye ORTOPEDİ TERİMLERİ DİZİNİ

TOTBİD KEMİK ve YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

Spor Travmatolojisinde Güncel Kavramlar

TOTBİD (Ankara) Spor Yaralanmaları Şubesi Olağan Genel Kurul Sonuçları

İndirimli Rockwood

VTE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOTBİD-YÜCEL TÜMER ARAŞTIRMA PROJESİ

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURULU

XXII. ULUSAL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRE ANKETİ

TOTBİD BAŞKANI SAYIN PROF. DR. MAHMUT NEDİM DORALIN MESAJI

TOTBİD BAŞKANI SAYIN PROF. DR. MAHMUT NEDİM DORALIN MESAJI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

TTB TARAFINDAN TAM GÜN İLE İLGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları Hakkında TUK Kararı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI KONUSUNDA SON DURUM

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası’nda Son Durum 29.07.2010

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SON DURUM - 30.07.2010

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TOTBİD-TOTEK YETERLİLİK SINAVI

TTB HABERLERİ

2010 – 2012 YILI ANKARA HASTANELERİ EĞİTİM TOPLANTILARI

TOTBİD TOTEK YETERLİLİK SINAVI SORU VE YANITLARI

TOTBİD BAŞKANI PROF. DR. MAHMUT NEDİM DORALIN MESAJI

TOTBİD BAŞKANI PROF. DR. MAHMUT NEDİM DORALIN MESAJI

İyi Bayramlar

UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KLAVUZLAR KİTABI

TTB-UDEK BÜLTENİ

TTB DEN SAĞLIK ORTAMINA DAİR DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ BAŞLAMIŞTIR

Mezuniyet Sonrası Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartlar Toplantısı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Gelişmeler Hakkında

YÖK ve Sağlık Bakanlığından Tam Gün yönetmelikleri hakkında

YAN DAL BAŞVURU DOSYASI YETERSİZ BULUNAN HEKİMLER İÇİN BİLGİLENDİRME

ÖNEMLİ DUYURU

GEÇMİŞ KONGRE KAYITLARI

ÖNEMLİ DUYURU

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları

TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ YETERLİK YAZILI SINAVI HAKKINDA

TOTBİD Başkanı TV Röportajı (Şiddete Sıfır Toleransı)

TOTBİD Önceki Başkanı TV Ropörtajı (Doktorlara Şiddet Uygulanması)

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nden Burs Desteği


TOTBİD-TOTEK’in 2011 Yeterlik Sınavı Soruları ve Cevapları

Ulusal Kongre E-poster Yüklemesi ile İlgili Bilgilendirme

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

KİMYASAL SİLAHLAR GÖSTERİ KONTROL AJANLARI

"Tam Gün Çalışan Öğretim Üyelerinin Sorunlarıyla İligilenecek Bir Makam Arıyoruz" imza metni

BIOMED 2011 SEMPOZYUMU

Hekime Yönelik Şiddet

Sağlıkta Dönüşümün 9. Yılında...

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ, SAĞLIKTA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME DARBESİNE KARŞI MÜCADELE GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

663 SAYILI KHK İLE İLGİLİ TOPLANAN TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ KARARLARI

XXII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİNDE VERİLEN ÖDÜLLER

Emergency Surgery Workshop Davos 2011

Dubai "International Congress for Joint Reconstruction Middle East" Toplantı Duyurusu

INTERNATIONAL 30. JUBİLEE COURSE FOR PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC SPINAL SURGERY AND COMPLEMENTARY MİNİMALLY INVASIVE TECHNIQUES

Şişli Etfal’de Ortopedi – Dünü, Bugünü ve Geleceği

Sizlere mesleğimiz açısından güncel bazı haberleri iletmek istiyoruz;

VI. ORTOPEDİ BULUŞMASI BİLDİRİ GÖNDERME SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR

EFORT 2012 ERKEN KAYIT HAKKINDA

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI

MECBURİ HİZMET ZİRVESİ PROGRAMI

Danıştay Antibiyotiğe Dirençli Gen İçeren GDO İthalatının Yürütmesini Durdurdu ....

BASINA YANSIYAN GÖRSEL HABERLER HAKKINDA

Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları

11 MART 2012 TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ DAVETİ HAKKINDA

DR. FÜSUN SAYEK VI. EĞİTİM HASTANELERİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” ihalesi teklif şartnamesi


TOTBİD İstanbul (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri) Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

Kamu-Özel Ortaklığı Hastaneleri: Yanlış Yön

TTB ŞİDDET ÖNLEME KONULU GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI ÇAĞRISI

TTB’den Hekime-sağlık çalışanına şiddet konulu basın açıklaması

"Sporda ve Sağlıkta Şiddete Son - Türk Tabipleri Birliği"

TOTBİD SAĞLIK HUKUKU KURULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü

III.UZMANLIK EĞİTİM VE GELİŞİM SINAVI

1. Sağlık Ekonomisi Kongresi

VI. Ortopedi Buluşması Webcastleri

TTB-UDEK ve TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim Ulusal Standartları Raporu

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

22nd Pancyprian Orthopaedic Conference

Dr. Ersin Arslan

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

7. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu

TTB - UDEK web sayfasında Duyurular penceresi

World Medical Journal'ın kapağında Nuri İyem

Sağlık Kampüsü İhaleleriyle İlgili Danıştay Kararı

EFORT Abstract Bildirim Son Teslim Tarihi 15.09.2012 Önümüzdeki Hafta!

İstanbul Tabip Odası tarafından Dr. Ersin Arslan anısına konser

Başsağlığı ve Bilgilendirme,Meslektaşımızı kaybettik...Dr. Mustafa Bilgiç

Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu

Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programları-Düzey 2 Programı

Annual Meeting of EPOS 2013

TOTEK Yeterlik Sınavı 1. Aşama Soru ve Cevap Anahtarı

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Kök Hücre ve PRP ile ilgili TOTBİD - TUSYAD ortak açıklaması

Sağlık Net 2 Sistemi

TTB-UDEK Bülteni 7. sayısı

Şiddetle başa çıkmak...

TTB UDEK Yürütme Kurulu'ndan Önemli Duyuru

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kuruluş Yıldönümü

Tıp Diplomalarının Denkliğinde Bilim Dışı Kolaylık

UYEK 2012-2014 Yürütme Kurulu üyeleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kuruluş Yıldönümü

TOTBİD webcast hizmet satınalma şartnamesi

Yeni TOTBİD Web Sitesi Hakkında

TTB'den Duyuru

17 Nisan Dünya Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü Olmalıdır!

Dr. Ersin Arslan'ı Saygıyla Anıyoruz

ULUSAL KONGRE BİLDİRİ GÖNDERME SÜRECİ SONA ERDİ

Anket Çalışması

TTB gündeminden bazı başlıklar

The Hip Resurfacing Handbook

Devlet Memurları Kanunu

TOTBİD'DEN KAMUOYUNA DUYURU

TTB Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi

Çin Ortopedi Derneği’nin 8. Uluslararası Kongresi

EFORT 2013 İstanbul Kongresi’ne ait detaylar açıklandı.

Bilimsel Doğruluk İlkeleri

TOTBİD Dergisi Anketi

TTB - kamu spotu

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi

TOTEK YETERLİK SINAVI 1. AŞAMASI

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TOTBİD TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

TOTBİD Dergisi'nin 4. sayısı çıkmıştır.

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

Online Olgularla Hemofili

27.5.2012 Tarihli Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmelik Değışıklığıne İlışkın Açılan Davada Yürütmeyi Durdurma Kararı

TTB-Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantısı

Sağlık Torba Kanun Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru

ISMULT CONGRESS 2013

Tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımıza duyuru

TTB-UDEK-UYEK ve CESMA Çalışmaları Toplantı Raporu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK)

Sağlık Torba Kanun Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru

Sağlık Hukuku Toplantısı, 3 Aralık 2013, Samsun

TOTEK 2013 Yeterlik Sınavı 2. Aşama Sonuçları

TOTBİD'den Beklentileri Belirleme ve Çözüm Geliştirme Amaçlı Anket

TBMM de Dördüncü Kez Ertelenen Sağlık Torbası

Miyokard İnfraktüsü Riskinde Artış Olduğunu Gösteren Yeni Verileri Takiben Stronsiyum Ranelat Kullanımına İlişkin Önemli Yeni Kısıtlamalar

Yeni Oral Antikoagülanların (Eliquis, Pradaxa ve Xarelto) Kanama Riski

The 2014 Wintage Congress of Excercise & Sport Sciences

10. Central European Orthopaedic Congress

Türkiye'de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Sağlık Hakkını İhlal Eden Sağlık Torba Yasası Hakkında Basın Açıklaması

BJJ / EFORT TR fellowship 2014 başvuruları 28 Şubat'a kadar yapılabilir

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ İHALE ŞARTNAMESİ

SICOT Abstract Gönderim Tarihi

EFORT Travelling Fellowship 2014

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Kitapçığı

Tiyokolşikosid içeren ilaçların (oral veya enjektabl) kullanımı

deneme

denemedesad

denemedesadeewaxa

TAM GÜN İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

aaa

TOTBİD Dergisi’nin ikinci sayısı yayınlanmıştır.

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi-Anket ve Sempozyumu

ERSİN ARSLAN UNUTULMAYACAK

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Tedavi Hizmetleri Hakkında Hekimlerle İle İlgili Yapılan Değişiklikler

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Dr. İsmet Köksal'ı ziyaret

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTBID-TOAK'ın ICORS'e başvurusu olumlu sonuçlandı. TOTBID-TOAK ICORS'in aday üyesi oldu.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

TOTBİD SAĞLIK HUKUKU KURULU DÖNEM SONU RAPORU

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

DKOU2015 Kongresi

Vefat ve Başsağlığı

Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu hocamızın adı verilen caddenin isim değişikliği

International Society for Computer Assisted Orthopaedic Society

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTEK 1. AŞAMA YETERLİK SINAVI SORU VE YANITLARI

Yeni TTB Asgari Ücret Katsayısı

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı

TRAVELING FELLOWSHIP 2015

TOTBİD – TOTEK Soru Hazırlama, Ölçme – Değerlendirme Çalıştayı

Miller Orthopaedic Review Course

4th SICOT Educational Day

TOTBİD Dergisi 4. Sayısı

EUROPEAN SPINE COURSE DIPLOMA

VEFAT ve BAŞŞSAĞLIĞI

International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery - ISMISS / SCOT

16th EFORT Congress - Prague

TOTBİD Dergisi 5. sayısı

TTB'den Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Gönüllüsü Çağrısı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması

VEFAT ve BAŞŞSAĞLIĞI

10 KASIM 2014 ULU ÖNDER ATATÜRKÜ ANIYORUZ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ SÖZLÜ VE POSTER ÖDÜLLERİ

''Current Diagnosis and Treatment'' Serisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Dalında Kullanılan Tıbbi Malzeme ve İmplantlar ile ilgili Deklarasyon

ULUSAL KONGRELER HAKKINDA AÇIKLAMA

Eğitim Araştırma Hastanelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları Hakkında TTB duyurusu

Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi Hakkında TTB Duyurusu

VEFAT ve BAŞŞSAĞLIĞI

2014 TOTBİD Kitapları

HEKİM ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI

Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

“HEKİME ŞİDDET” Ortopedi uzmanlık öğrencileri arasında yapılan anketin sonuçları

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TTB Asgari Ücret Tarifesi

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

SAGLIK HUKUKUNDA ORTOPEDI / TRAVMATOLOJI UYGULAMALARI

EFORT 2015 Travelling Fellowship İlkbahar Programı

ISCO 2015 Kongresi

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

3rd EPOS-EFORT BAT INSTRUCTIONAL COURSE TRILOGY

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Tibbi Cihaz Satis Reklam ve Tanitim Yonetmeliginin 21. maddesi

VEFAT ve BAŞŞAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

GÜVENSİZ TIBBİ ÜRÜNLER HAKKINDA

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi

SICOT Launches a New Open Access Journal: SICOT-J

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Yabancı İstihdamı Kanun Tasarısı Hakkında TTB görüşleri

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTBİD'İN GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

SICOT World Congress 2015 Awards

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Dalında Kullanılan Tıbbi Malzeme ve İmplantlar ile ilgili Deklarasyon

35th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association

EUROPEAN SPINE COURSE DIPLOMA, MODULE 3 "SPINAL DEFORMITIES

Bugün 17 Nisan 2015, Dr. Ersin Arslan'ın Ölüm Yıldönümünde Sağlıkta Şiddet Ve Kaos Sürüyor" Basın Açıklaması

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BASSAGLIGI

”IC-CI 2015: International Congress for Concepts and Innovations in Knee Surgery”

34th Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Prof. Dr. Önder Aydıngöz EFORT 2. Başkan Yardımcılığı

Ortopedist Milletvekillerimiz

2016 AAOS International Surgical Skills Scholarship Program

TOTBİD - AGUH KONSULTASYON SİSTEMİ

Küntscher Society Annual Meeting

2nd Seminar ON TENDON TRANSFERS OF THE UPPER LIMB ON FRESH FROZEN CADAVERIC SPECIMENS

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

ULUSLARARASI AFET VE ACİL TIP KONGRESİ 2015

DKOU 2015 Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTISI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

IOA 2015

Sports Injuries; Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation

EFORT / EMSOS / Semmelweis University, Budapest Basic Instructional Course in Bone Tumours

3rd ECOSEP-EFOST-ISMuLT SUMMER COURSE 24-29 August 2015

The 60th Anniversary of the KOA

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Facebook Sayfamız

2015 TOTEK YETERLİK SINAVI 1. AŞAMA

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTBİD HEKİM HAKLARI KURULU ANKETİ

GENEL KURUL DUYURUSU

TOTEK GENEL MECLİSİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

The 35th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association

Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board Sınavı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANIMI KAZA RİSKİNİ 4 KAT ARTTIRIR

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTBID 2013 - 2015 DONEMI GENEL KURUL RAPORU

Mark Paterson Travelling Fellowship Programı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

GAM 2016 Paris! Abstract submission is now open

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Berlin International Shoulder Course

The Partial Knee Meeting

ESCO Online Consultation

2nd Seminar on Tendon Transfers of the Upper Limb on fresh frozen cadaveric specimens

25. ESMAC Annual Meeting

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

XXVII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ ŞARTNAMESİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Save the Date! 9th Annual Meeting - International Musculoskeletal Society (I.M.S.)

Barcelona Hip Meeting

TANITIM KURALLARINA AYKIRILIKLAR

İHALEYE DAVET EDİLECEK FİRMALAR

EFORT Spring Travelling Fellowship 2016

Sağlık Hukukunda Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulamaları

EFORT Open Reviews, the new open access journal

SPORTIF REHABILITASYONA MULTIDISIPLINER BAKIS SEMPOZYUMU

SOFCOT

Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü

EMA (European Medicines Agency)

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

4. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

11th Central European Orthopaedic Congress (CEOC)

FORTE

3. ULUSLARARASI MEDİKAL YAZILIM KONGRESİ

IOC World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport

FORTE Summer School

3. INTERNATIONAL CONGRESS MEDICINE & SCIENCE in ULTRA-ENDURANCE SPORTS

The Footwear Health Tech Conference

AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi

27. Annual Meeting of the British Orthopaedic Oncology Society

Copenhagen Peripheral Nerve Surgery Course 2016

ECTES 2016 Kongresi

IDRC Davos 2016

3D SURGERY COURSE - INTERCONTINENTAL

AAOS 2018 ABSTRACT GÖNDERİMİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

2. ve 3. Basamak Sağlık Kurumları' nda Görevli Uzmanların Beck Anksiyete Skorlarının Saptanması

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

5th International Congress for Joint Reconstruction

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BİLGİLENDİRME, DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

“TTB - UDEK Üyesi Uzmanlık Derneklerinin Web Sitelerinin Sağlığın Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi” Kitabı

Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı 2015 - 2020 Kitabı

Hekimler ile Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Dijital Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Etik Kurallar

IOC World Conference On Preventıon Of Injury And Illness In Sport

APAS 2016 KONGRESİ

Seminer: SPORTS SCIENCE

Paris Symposium: COCCYX Disorders

The 2016 Annual Conference The International Musculoskeletal Society (I.M.S.)

11th Central European Orthopaedic Congress (CEOC)

APSS Surabaya Operative Spine Course 2016

MSc Trauma Surgery Swansea University Medical School

ICORS 2016 – 1st International Combined Meeting of the Orthopaedic Research Societies

Tıbbın Alternatifi Olmaz: Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu

VEFAT ve BASSAGLIGI

3rd MEDITERRANEAN TRAUMA CONFERENCE

9th Annual International Musculoskeletal Society (I.M.S.) Meeting

The 36th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association

Bone and Soft Tissue Tumors Madrid Course

IJSRST invites you to submit your research paper for publishing in Volume 2, Issue 3

SICOT Course on Pelvic and Acetabulum Injuries with Cadaveric Dissection

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

6th International Disaster and Risk Conference

The 36th Annual Meeting of the Israel Orthopaedic Association (IOA)

Türkiye Organ Nakli Derneği - Karaciğer Tümörleri ve Transplantasyonu

91st SOFCOT Congress

International Journal of Scientific Research in Science and Technology

34th Annoual Meeting International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS)

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

CORR Dergisi yeni sayısı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

18. EFORT VIYANA KONGRESI ABSTRACT GONDERIMI ICIN SON 3 GUN!

CORR Dergisi yeni sayısı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

EFORT 2017 “Travelling Fellowship” İlkbahar Programı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

10th Global Orthopedicians Annual Meeting

Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Ödülleri 2017

İstanbul Tabip Odası - Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

2nd edition of the South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology

eTOC Alert for CORR 475-2

CORR Dergisi yeni sayısı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

International Advanced Orthopaedic Congress (IAOC)

WCMISST PARIS 2017

Lyon Hip Arthroplasty

Euroasian Orthopaedic Forum

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

International Congress of Concepts and Innovations in Knee Surgery

Hands-On Course: FDA-Approved Cervical TDR Devices

WCMISST Inter SpineParis 2017 stands for Expert meeting

27. SECEC-ESSSE CONGRESS - BERLIN 2017

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Volume 475, Issue 6 is now available as a member of the TOTBID

EUROPEAN PROJECT OPEN FRACTURES (EPOF)

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Volume 475 , Issue 7 is now available as a member of the TOTBID

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

2018 AAOS International Scholars Program

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

TOTBİD İstanbul (Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri) Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TOTBİD Altındağ (Ortopedik Travma) Şubesi Olağan Genel Kurul Duyurusu

TOTBİD Ankara (Spor Travmatolojisi) Şubesi Olağan Genel Kurul Sonucu

TOTBİD Üsküdar (Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi) Şubesi Olağan Genel Kurul Sonucu

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2017 Sedat Simavi Ödülleri

4 th Sports & Exercise Medicine Summer Course

1st Newsletter of Cochrane Rehabilitation

38th SICOT Orthopaedic World Congress

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi

EFORT Open Reviews annual print issue 2017

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Awards / JAMM2018 / Insall Fellowship

2018 Hip Society Rothman-Ranawat Traveling Fellowship

II Congress of Orthopedic and Traumatology Surgeons of Bosnia and Herzegovina

EFORT ExMEx Course, Porto, Portugal: 29-30 September 2017

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TOTBİD OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

19th European Congress of Trauma & Emergency Surgery

Radiation Reducing Techniques for Minimally Invasive Spine Surgery

7th SICOT Educational Day

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi

1st Course on Upper Limb Surgery: Shoulder–Elbow Arthroscopy on Frozen Cadavers

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

OPR. DR. İSMAİL CEVDET ALPTEKİN ANMA TOPLANTISI

7th International Mediterrenean Orthopaedic Association meeting in Thessaloniki

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Kelepçeli ve/veya Kolluk Gücünün Yanında Muayene

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Hekimlik Andı

"Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz" Çalıştayı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI


TOTBİD Faaliyet Raporu

Paris Shoulder Symposium 2018

Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu

29. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ ŞARTNAMESİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Basic Comrehensive Course & Degenerative Spine

2. Uluslararasi Katilimli Health 4.0 Kongresi

Kişisel Sağlık Verileri – Genetik Sempozyumu

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Tıp Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar Raporu 2018

Osteosynthese International 2018 Annual Meeting

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Üniversitelerin Bölünmesine İlişkin Duyuru

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Prof. Dr. Rıdvan Ege Anma Programı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

38th Annual Meeting of the Israeli Orthopaedic Association (IOA) December 12-13, 2018

The Rothman-Ranawat Traveling Fellowship

II Congress OTSABH

Paris International Shoulder Course 2019

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

93rd SOFCOT Congress

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - SCOPİ Sempozyumu

JAMM Traveling Fellowship

IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport

3rd ATHENS SHOULDER COURSE

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

KINAMA VE BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

27th Scandinavian Hand Congress

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Lyon Hip Arthroplasty

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Eurasian Orthopedic Forum

Kadın Hekim Olmak Çalıştayı

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

MedicReS GCP - Good Clinical Practice

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi İstihdamı

EPOS Paediatric Foot and Ankle Disorders Course

TTB "1919'dan 2019'a 14 Mart"

IROSSC 2019

Ceyhun Atuf Kansu 100. Yaş Etkinlikleri

The Hip Society-AAHKS Specialty Day

The Knee Society-AAHKS Specialty

European Wrist Arthroscopy Society

WSRM 2019

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

V. Ayak ve Ayak Bileği Kadavra Kursu AGUH Çekilişi Kazananları

Beyaz Eylemler

Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler

AAHKS International Society List and Meetings

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Spor Travmatolojisinde Tanıdan Tedaviye (SPOT)

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

III Congress Of Traumatologists And Orthopedists Of The Republic Of Kazakhstan

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Özel Hekimlik Kolu Anket Çalışması

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

IOC World Conference Prevention of Injury & Illness in Sports, 12-14 March 2020

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Malpraktis İddialarının Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarına Etkisi