TOTBİD YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  

Onursal Başkan
 Prof. Dr. Rıdvan Ege
 

Başkan
Prof. Dr. Halit Pınar

 

Bir Önceki Başkan 
Prof. Dr. Sait Ada

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Bülent Atilla

Genel Sekreter
Prof. Dr. Cengiz Şen

 

Sayman
Op. Dr. Ahmet Uçaner

 

Üye 
 Doç. Dr. Emel Gönen


Üye 
 Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu

 

Üye 
Prof. Dr. Vecihi Kırdemir


Üye 
Prof. Dr. Volkan Öztuna


Üye 
Prof. Dr. Yusuf Yıldız