ONUR KURULU ÜYELERİ
 

 
Başkan 

Prof. Dr. Mümtaz Alpaslan

                       
                                                                 
                                                                       Sekreter
                                                                 Prof. Dr. Sait Ada

                                                 

                            Üye
Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın

Üye
Prof. Dr. Ali Biçimoğlu     


Üye
Prof. Dr. Şafak Şahlan