ETİK KURUL ÜYELERİ
  

        
        Başkan
       Prof. Dr. Gazi Zorer

 

              

          Sekreter
              Doç. Dr. Emel Gönen

                                                        
              Üye                                       Üye                                       Üye
                    Prof. Dr. Kemal Durak             Prof. Dr. Volkan Öztuna
            Prof. Dr. Aydın Yücetürk