Dr. GAZİ ZORER gzorer@anet.net.tr
Dr. ÖZGÜR KARAMAN drozgurkaraman@hotmail.com
Dr. TAŞKIN CEYHAN tceyhan@tnn.net
Dr. SELAMİ ÇAKMAK selamicakmak2000@yahoo.com
Dr. SİNAN ZEHİR sinanzehir@yahoo.com
Dr. AHMET ASLAN draaslan@mynet.com
Dr. ERCAN ÇETİNUS ercancetinus@gmail.com
Dr. ABUZER ULUDAĞ uludagabuzer@gmail.com
Dr. EMEL GÖNEN emelgonen@yahoo.com
Dr. MURAT BÜLBÜL muratbulbul@yahoo.com
Dr. MUSTAFA AKKAYA dr_akkaya@hotmail.com


Hekim Hakları Kurulu yönergesi için lütfen tıklayınız.