ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İŞLEM KODLARI VE KATSAYI BELİRLEME KURULU
Dr. Asım Kayaalp  askayaalp@gmail.com
Dr. Bülent Atilla batilla@hacettepe.edu.tr
Dr. Gazi Zorer gzorer@anet.net.tr
Dr. Mehmet Demirhan demirhanms@gmail.com
Dr. Teoman Benli cutku@ada.net.tr
Dr. Aydın Yücetürk draydin.yuceturk@gmail.com

Ortopedi ve Travmatoloji İşlem Kodları ve Katsayı Belirleme Kurulu yönergesi için tıklayınız.