TOTBİD Eşgüdüm Kurulu yönergesi için tıklayınız.

Protokol için tıklayınız

Ek protokol için tıklayınız

TOTBİD  DR.  İRFAN ÖZTÜRK ozturkirfan@hotmail.com
TOTEK DR.  NEVRES H. AYDOĞAN nhaydogan@gmail.com
TOAK DR.  ALPASLAN ŞENKÖYLÜ drsenkoylu@gmail.com
TOTBİD-AGUH KONSEYİ DR.  MUSTAFA AKKAYA makkaya@outlook.com
TOTBİD ANKARA (SPOR TRAVMATOLOJİSİ) ŞUBESİ DR.  ALİ ÖÇGÜDER aliocguder@yahoo.com
TOTBİD ALTINDAĞ (ORTOPEDİK TRAVMA) ŞUBESİ DR.  HAKAN ÖZDEMİR drhakanozdemir@hotmail.com
TOTBİD İSTANBUL (KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ) ŞUBESİ  DR.  SERDAR ÖZBARLAS serdarozbarlas@gmail.com
TOTBİD ÜSKÜDAR (AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ) ŞUBESİ DR.  KAAN IRGIT kaanirgit@yahoo.com
TOTBİD OMURGA ÇALIŞMA GRUBU DR.  ALİ ŞEHİRLİOĞLU sehirliogluali@yahoo.com
TOTBİD SUT KURULU DR.  AHMET UÇANER ucanerahmet@yahoo.com.tr
TOTBİD İMPLANT KURULU DR.  BÜLENT ERDEMLİ bulenterdemli64@gmail.com
AO MEZUNLARI DERNEĞİ DR.  UĞUR GÖNÇ ugurgonc@hotmail.com
ÇOCUK ORTOPEDİSİ DERNEĞİ DR.  EMRE ÇULLU ecullu@superonline.com
EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU VE İLİZAROV YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DR.  MUSTAFA UYSAL mstfysl@hotmail.com
KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİ DR.  FAHRİ ERDOĞAN erdegef@hotmail.com
KALÇA EKLEMİ KORUYUCU CERRAHİ DERNEĞİ DR.  REHA TANDOĞAN rtandogan@gmail.com
KEMİK VE EKLEM CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  VEDAT ŞAHİN dr.vsahin@gmail.com
TOTDER DR.  MEHMET DEMİRHAN demirhanms@gmail.com
TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  TUFAN KALELİ marmarael@yahoo.com
TÜRK OMURGA DERNEĞİ DR.  CÜNEYT ŞAR cuneytsar@hotmail.com
TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  MUSTAFA KARAHAN drmustafakarahan@gmail.com
TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİ DR.  MERTER ÖZENCİ merteroz@yahoo.com