TOTBİD Eşgüdüm Kurulu yönergesi için tıklayınız.

Protokol için tıklayınız

Ek protokol için tıklayınız

TOTBİD DR. İRFAN ÖZTÜRKozturkirfan@hotmail.com
TOTEKDR. NEVRES H. AYDOĞANnhaydogan@gmail.com
TOAKDR. A. ESAT KITEResatkiter@gmail.com
TOTBİD-AGUH KONSEYİDR. TAYFUN BACAKSIZtayfun_bacaksiz@hotmail.com
TOTBİD ANKARA (SPOR TRAVMATOLOJİSİ) ŞUBESİDR. TAHSİN BEYZADEOĞLUtbeyzade@superonline.com
TOTBİD ALTINDAĞ (ORTOPEDİK TRAVMA) ŞUBESİDR. HAKAN ÖZDEMİRdrhakanozdemir@hotmail.com
TOTBİD İSTANBUL (KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ) ŞUBESİ DR. SERDAR ÖZBARLASserdarozbarlas@gmail.com
TOTBİD ÜSKÜDAR (AYAK VE AYAK BİLEĞİ CERRAHİSİ) ŞUBESİDR. TULGAR TOROStulgartoros@yahoo.com
TOTBİD OMURGA ÇALIŞMA GRUBUDR. ALİ ŞEHİRLİOĞLUsehirliogluali@yahoo.com
TOTBİD ORTOPEDİK İŞLEMLER KODLAMA VE SUT KURULUDR. ASIM KAYAALPaskayaalp@gmail.com
TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ KURULUDR. BÜLENT ERDEMLİbulenterdemli64@gmail.com
AO MEZUNLARI DERNEĞİDR. UFUK ÖZKAYAufukozkaya2004@yahoo.com
ÇOCUK ORTOPEDİSİ DERNEĞİDR. HASAN HİLMİ MURATLIhasanmuratli@yahoo.com
EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU VE İLİZAROV YÖNTEMLERİ UYGULAMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİDR. MUSTAFA KÜRKLÜkurklumd@yahoo.com
KALÇA DİZ ARTROPLASTİ DERNEĞİDR. FAHRİ ERDOĞANerdegef@hotmail.com
KALÇA EKLEMİ KORUYUCU CERRAHİ DERNEĞİDR. REHA TANDOĞANrtandogan@gmail.com
TOTDERDR. HASAN BOMBACIbombacih@hotmail.com
TÜRK EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ DERNEĞİDR. LEVENT YALÇINaleventyalcin@yahoo.com
TÜRK OMURGA DERNEĞİDR. CÜNEYT ŞARcuneytsar@hotmail.com
TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ DERNEĞİDR. MUSTAFA ÖZKANozkandiver@gmail.com
TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ DERNEĞİDR. ÖZGÜR AHMET ATAYoaatay@hacettepe.edu.tr