I. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu
     
     
1 Kasım 2011 Salı
08.30-10.00 EFORT
10.30-11.00 ARA  
10.30-11.00 KONFERANS - 1
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Ortopedi-spor hekimliği-fizyoterapi eşgüdümü
Oturum Başkanı:
Gül Şener
Konuşmacılar: Mahmut Nedim Doral, Gürsel Leblebicioğlu
11.00-12.30 PANEL - 1
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Tendinopatilerin tedavisinde hangisi daha etkili?
Moderatör:
Gül Baltacı-Ahmet Atay
    Egzersiz
Derya Özer Kaya
    Elektroterapi
Tüzün Fırat
    Enjeksiyon
Tahsin Beyzadeoğlu
    Cerrahi
Hamza Özer
12.30-13.30 ÖGLE YEMEĞİ
13.30-14.30 PANEL - 2
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Ortopedik rehabilitasyonda araştırma süreçleri
Moderatör:
Yavuz Yakut
    Makale ve sunum hazırlama teknikleri
Yavuz Yakut
    Proje hazırlama teknikleri
Gül Baltacı
    Kanıta dayalı uygulamalar: Ortopedik rehabilitasyonda elektroterapi
Nuray Kırdı
    Kanıta dayalı uygulamalar ve eleştirel değer biçme
Özgen Aras
14.30-16.00 PANEL - 3
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Total diz artroplastileri ve hızlandırılmış rehabilitasyon
Moderatör:
İnci Yüksel-Bülent Atilla
    Cerrahın rolü
Bülent Atilla
    Eklem hareketliliğinin kazanılması
Nazan Tugay
    Ağrı ve kas kuvveti
Seyit Çıtaker
    Spor ve aktivite
Bayram Ünver
16.00-16.30 ARA  
16.30-17.30 Sözlü Sunumlar: FS01-FS06
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
    FS1 - DONUK OMUZDA FARKLI İKİ EGZERSİZ PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI
D. Çelik
    FS2 - TOTAL DİZ PROTEZLI HASTALARDA MİNİMUM İNFLASYON BASINÇLI TURNIKE İLE KONVANSİYONEL İNFLASYON BASINÇLI TURNIKE UYGULAMALARININ HASTANE İÇİ DÖNEM REHABİLİTASYON SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
B. Ünver, V. Karatosun, B. Tuncalı
    FS3 - ROTATOR MANŞET SENDROMUNDA AKROMİYOKLAVİKULAR EKLEM MOBİLİZASYONU VE DERİN FRİKSİYON MASAJININ AKTİF OMUZ EKLEM HAREKETLERİ ÜZERİNE OLAN AKUT ETKİSİ
E. Erdem, A. Oktay, F. Can
    FS4 - SKAPULAR DİSKİNEZİ TEST METODUNUN GÜVENİLİRLİĞİ VE SKAPULAR DİSKİNEZİ İLE SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
D. Çelik, B. Sirmen, M. Demirhan, A. Atalar
    FS5 - PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMUNDA POSTURAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI VE FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ
G. Yılmaz, G. Baltacı, V. Bayrakçı Tunay, Ö. Atay
    FS6 - STATİK GERME YA DA TRAKSİYONLA STATİK GERME: HANGİSİ HAMSTRİNG ESNEKLİĞİNDE DAHA ETKİLİ?
E. Kaya Mutlu, İ. Yeldan, Y. Zenginler, Z. Yıldırım Hoşbay
17.30-18.30 YUVARLAK MASA
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Fizyoterapide intra-disipliner yaklaşım: Bir ortopedik vaka örneği
     
2 Kasım 2011 Çarşamba
08.30-10.00 PANEL - 4
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Dejeneratif omurga cerrahi yaklaşımlar ve rehabilitasyon:
Moderatör:
Filiz Can-Tarık Yazar
    Minimal İnvaziv Cerrahiler
Tarık Yazar
    Klasik Cerrahi
Necdet Şükrü Altun
    Egzersiz eğitimi
Zafer Erden
    Fizyoterapi modaliteleri
Gürsoy Coşkun
10.00-10.30 KONFERANS - 2
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Patellofemoral ağrı sendromu:
Oturum Başkanı:
Volga Bayrakçı Tunay
    Patomekaniği ve tedavi yaklaşımları
Michael Callaghan
    Egzersiz seçimi
Volga Bayrakçı Tunay
10.30-11.00 ARA  
11.00-12.30 PANEL - 5
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Oturum Başkanı: Fatma Uygur
    El Travmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
Fatma Uygur
    Karpal İnstabiliteler ve rehabilitasyonu
Çiğdem Ayhan
    Kas iskelet sistemi deformitelerinde egzersiz ve spor
Nevin Ergun
    Kas iskelet sistemi deformitelerinde ortez uygulamaları
Nilgün Bek
12.30-13.30 YEMEK
13.30-14.30 PANEL - 6
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Femoro-asetabular sıkışma sendromu (FAS)
Moderatör:
Nevin Ergun-Reha Tandoğan
    Klinik bulgular ve tanı
Reha Tandoğan
    Cerrahi tedavi
Asım Kayaalp
    Cerrahi sonrası rehabilitasyonda genel prensipler
İnci Yüksel
    Rehabilitasyon uygulamaları ve klinik sonuçlar
Filiz Can
14.30-16.00 PANEL - 7
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Amputasyon cerrahisi ve rehabilitasyonu:
Moderatör: Gül Şener-Akın Üzümcügil
    Üst ekstremite amputasyon cerrahisi
Akın Üzümcügil
    Üst ekstremite amputasyonlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
Özlem Güven Ülger
    Alt ekstremite amputasyon cerrahisi
Kürşat Teker
    Alt ekstremite amputasyonlarıında fizyoterapi ve rehabilitasyon
Hakan Uysal
16.00-16.30 ARA  
16.30-17.30 Sözlü Sunumlar: FS7-FS12
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
    FS7 - EKSENTRİK YORGUNLUK PROTOKOLÜ SONRASI SEDANTER BAYANLARA UYGULANAN KİNEZYOBANTIN DOMS AĞRISINA OLAN KISA VE UZUN SÜRELİ ETKİSİ
B. Haksever, V. Bayrakçı Tunay
    FS8 - PHYSİO-LOGİC ® EGZERSİZLERİN SKOLYOZDA OMURGA ESNEKLİĞİ VE VERTEBRAL ROTASYON ÜZERİNE ETKİSİ
T. Kuru, İ. Yeldan, F. Dikici
    FS9 - DE QUERVAİN TENOSİNOVİTİNİN KONSERVATİF TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI TEDAVİ PROTOKOLÜNÜN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Y. Çırak, Y. Parlak Demir, G. Yılmaz, M. Dalkılınç, M. Kömürcü, F. Uygur
    FS10 - ÖN DİZ AĞRISI OLAN TOTAL DİZ ENDOPROTEZLİ HASTALARDA REHABİLİTASYONUN İLİOTİBİAL BAND GERGİNLİĞİNE OLAN ETKİSİ
Z. Erden, F. Can, G. Coşkun, M. Işıntaş Arık
    FS11 - KRONİK BEL AĞRILI HASTALARIN REHABİLİTASYONUNDA STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ İLE KOMBİNE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLERİN KULLANIMI BEL FONKSİYONLARINI ARTIRIR MI?
G. Coşkun, F. Can
    FS12 - PATELLOFEMORAL AĞRI SENDROMLU (PFAS) HASTALARDA AYAK DEĞERLENDİRMESİ: PEDOBAROGRAFİK YÖNTEMLE AYAĞIN MEDİAL VE LATERAL TEMAS ALANLARI VE ARK İNDEKSİNİN İNCELENMESİ
H. Begoviç, F. Can, U. Kanatlı, N. Altun
17.30-18.30 ÇALIŞTAY
Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
  Patellofemoral ağrı sendromunda egzersiz ve bantlama
Michael Callaghan-Defne Kaya