V. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
1-4 Kasım 2011
1 Kasım 2011 Salı
08:00-08:30 Kayıt
08:30-10:00 KURS I
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  08:30-09:00 Kırıklar ve Hemşirelik Bakımı
    Uzm. Hem. Şengül GÜRPINAR, Uzm. Hem. Nida KOCAK, Hem. İlknur YAŞAR
  09:00-09:20 Kalça Kırıkları
    Uzm. Hem. Burcu Öğün ÖZKAN
  Kırıklarda Tedavi Yaklaşımları
  09:20-09:35 External Fiksatörlü Hastanın Bakımı
    Hem. Ela ENGİN
  09:35-10:00 Alcı Uygulanan Hastalarda Bakım (üst/alt extremite alcıları ve pelvi-pedal alcılar)
    Yrd. Doç. Dr. Hayriye ÜNLÜ
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
15:20-16:50 Use of polyurethane foam inside plaster casts to prevent the onset of heel sores in the
population at risk. A controlled clinical study
  Cristiana Forni
16:50-17:20 ARA  
17:20-18:20 KURS II
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  17:20-17:30 Total Kalça Protezi ve Hemşirelik Bakımı
    Hem. Serpil YALÇIN
  17:30-17:40 Total Diz Protezi ve Hemşirelik Bakımı
    Hem. Zahide BAYSARI
  17:40-18:20 Vertebra Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
    Prof. Dr. Ali ŞEHİRLİOĞLU, Hem. Yeliz ŞEKER
18:20-19:05 KURS III  
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Ortopedi Ameliyatlarından Sonra Gelişen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı
  18:20-18:35 Enfeksiyon
    Hem. Serap ÇAKIR
  18:35-18:45 Venöz Tromboemboli
    Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
  18:45-18:55 Kompartman Sendromu
    Öğr. Gör. Dr. Sevil Güler DEMİR
  18:55-19:05 Deliryum
    Yrd. Doç. Dr. Meral DEMİRALP
   
2 Kasım 2011 Çarşamba
   
08:30-09:50 PANEL I
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Replantasyon Cerrahisi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Panel Başkanı:
Prof Dr. Sait ADA
  08:30-08:45 Replantasyon Cerrahisinde Yenilikler
    Doç. Dr. Sait KAPLAN
  08:45-09:00 Replantasyon Cerrahisi Uygulanacak Hastanın Pre ve İntraoperatif Süreçte
Hemşirelik Bakımı
    Hem. Özlem DURAN
  09:15-09:30 Replantasyon Cerrahisi Uygulanan Hastanın Postoperatif Hemşirelik Bakımı
    Hem. Gülsüm SUNGUR
  09:30-09:45 Replantasyon Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon
    Fzt. Emel ÇİÇEK
  09:45-09:50 Tartışma
09:50-10:30 PANEL II
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Serebral Palsili Çocuklarda Cerrahi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Panel Başkanı: Prof. Dr. Sevilay Çelik
  09:50-10:05 Serebral Palsili Çocuklarda Ortopedik Cerrahi
    Prof. Dr. Hakan ÖMEROĞLU
  10:05-10:20 Serebral Palsili Çocuklarda Hemşirelik Bakımı
    Hem. Emel İMRE
  10:20-10:35 Serebral Palsili Çocuklarda Cerrahi Sonrası Fizyoterapi Yaklaşımı
    Uzm. Fzt. Özgün KAYA KARA
  10:35-10:40 Tartışma
10:40-11:00 ARA  
11:00-11:30 KONFERANS I
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği
Doç. Dr. Merdiye ŞENDİR
11:30-13:00 PANEL III
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Rotatör Cuff Rüptürü Cerrahisinde Multidisipliner Yaklaşım
Panel Başkanı:
Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN
  11:30-11:50 Omuz Bölgesi Anatomisi
    Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ
  11:50-12:10 Rotator Cuff Rüptürü Olan Hastanın Perioperatif Hemşirelik Bakımı
    Hem. Zahide BAYSARI
  12:10-12:30 Rotator Cuff Rüptüründe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
    Fzt. Asuman ÖZTÜRK
  12:30-12:50 Rotator Cuff Rüptürü Cerrahisinde Hasta Deneyimi
    Uzm. Hem. Emel TÜRKBEY
  12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
15:20-16:00 KONFERANS II
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Soğuk Sterilizasyon
Emel YILMAZ
16:00-16:30 ARA  
16:30- 18:00 PANEL IV
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Ortopedi Hastalarında Bakımda Kavram ve Modeller
Panel Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Hayriye ÜNLÜ
  16:30-16:55 Ortopedi Hemşireliği ve Danışmanlık
    Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
  16:55-17:20 Ortopedi Hemşireliği ve Sürekli Bakımı
    Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
  17:20-17:45 Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Bakım Modeline Göre Evde İzlemi
    Öğr. Gör. Dr. Sevil Güler DEMİR
  17:45-18:00 Tartışma
     
3 Kasım 2011 Perşembe
08:30-09:40 PANEL V
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Spor Yaralanması ve Hemşirelik Yaklaşımı
Panel Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Meral DEMİRALP
  08:30-08:50 Spor Yaralanmalarında Biyolojik Tedavinin Yeri ve Hemşirenin Katkıları
Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL
  08:50-09:10 Tendon, Ligament ve Yumuşak Doku Yaralanmalarında Rehabilitasyon
Fzt. Yrd. Doç. Dr. Defne KAYA
  09:10-09:30 Spor Yaralanmalarında Hemşirelik Bakımı
Hem. Özlem PINAR
  09:30-09:40 Tartışma
09:40-11:00 PANEL VI
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Ortopedide Gelişmeler ve Hemşirelik Bakımı
Panel Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK
  09:40-10:00 Ortopedide Botoks Uygulamaları
Hem. Gülçin AKBIYIK
  10:00-10:20 Gelişen Diz Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
Hem. Gülşen İNAN
  10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-11:40 11:00-11:40 SÖZLÜ BİLDİRİLER I
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİLİK, Serap ÇAKIR
  11:00-11:15 HS1- CERRAHİ İNSİZYON YARALARINA STERİL SERUM FİZYOLOJİK (%0,09NACL) VE %10ʼLUK POVİDON-İYOT İLE YAPILAN PANSUMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
E. Yılmaz, M. Gülşen, Y. Sarpel, E. Toğrul, A. Mamak, K. Çelebi
  11:15-11:30 HS2 - ALÇI YA DA TRAKSİYON NEDENİ İLE ORTOPEDİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN AĞRI DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNİN SÜREKLİ ÖFKE DURUMLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARI İLE İLİŞKİSİ
M. Yılmaz, H. Gürler, F. Bekmez
  11:30-11:40 Tartışma
11:40-12:30 TARTIŞMA OTURUMU
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Ortopedi Hastalarının Perioperatif Bakımında Merak Ettiklerimiz?
Prof. Dr. Emre TOĞRUL, Hem. Emel YILMAZ
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
     
4 Kasım 2011 Cuma
     
08:30-09:50 SÖZLÜ BİLDİRİLER II
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK, İlknur YAZGAN
  08:30-08:45 HS3 - ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ BİRİMLERİNDE YATAN HASTALARIN
UYKU PROBLEMLERİ VE UYKU KALİTELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

F. Tekin, S. Yıldızeli Topçu, N. Bakan, M. Babacan
  08:45-09:00 HS4 - HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE KLİNİK VAKA YÖNETICI HEMŞİRE MODELİ
UYGULAMASININ HASTA MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

E. Yılmaz
  09:00-09:15 HS5 - ORTOPEDİK CERRAHİ HASTALARININ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIMI ALGILAMA VE HEMŞİRELİK BAKIMINDAN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
F. Tekin, Ü. Yıldız Fındık, N. Süt
  09:15-09:30 HS6 - TOTAL DİZ PROTEZİ UYGULANAN HASTALARDA ALTI HAFTALIK AĞRI DÜZEYLERI VE AĞRIYI ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ
E. Ünal Taşkın, Ö. Bilik, V. Karatosun
  09:30-09:50 Tartışma
09:50-10:30 09:50-10:30 KONFERANS III
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar
Doç. Dr. Bahtiyar DEMİRALP
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER III
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Oturum Başkanları: Dr. Sevil Güler DEMİR, Yasemin Bıyıkoğlu
  11:00-11:15 HS7 - TRAKSİYONLU HASTALARDA BAŞI YARASI OLUŞMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ü. Yıldız Fındık, F. Tekin, S. Yıldızeli Topçu
  11:15-11:30 HS8 - GONARTROZLU HASTALARDA TOTAL DİZ PROTEZİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ö. Yıldız, G. Maralcan
  11:30-11:45 HS9 - EL REPLANTASYONU OLGU SUNUMU
S. Demirel Yılmaz, H. Kök, G. Topal, A. Gedik
  11:45-12:00 HS10 - ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ HASTASINA BAKIM VERMEK: ÖĞRENCİ HEMŞİRE DENEYİMLERİ
H. Yaka, S. Şenol Çelik
  12:00-12:15 HS11 - SKOLYOZ AMELİYATI OLAN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ
D. Bakın, L. Şenturan
  12:15-12:30 Tartışma
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER IV
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Meral DEMİRALP, Tekmile KÖSE
  14:00-14:15 HS12 - TOTAL DİZ PROTEZİ UYGULANAN HASTALARA AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI VERİLEN DANIŞMANLIĞIN ÖZBAKIM GÜCÜ, FONKSİYONEL DURUM VE AĞRIYA ETKİSİ
E. Ünal Taşkın, Ö. Bilik, V. Karatosun
  14:15-14:30 HS13 - YAŞLI HASTALARDA CERRAH GİRİŞİM NEDENLERİ
A. Aydın
  14:30-15:00 HS14 - ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
S. Güler Demir, S. Şenol Çelik, H. Ünlü, M. Demiralp, Y. Bıyıkoğlu, Ö. Pınar, Z. Baysarı, A. Aydoğan, S. Çakır, A. Aydın
  15:00-15:30 Tartışma
15:30- 16:00 ARA  
16:00-17:30 PANEL VI
Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Yaş Dönemlerine Göre Ortopedi Hastalarında Bakım ve Ortopedi Hastalarında Psikososyal Yaklaşım
Panel Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Ünlü
  16:00-16:25 Çocuk Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Arş. Gör. Hale TURHAN
  16:25-16:50 Yaşlı Hastalarda Hemşirelik Bakımı
Prof. Dr. Sevilay Şenol ÇELİK
  16:50-17:15 Ortopedi Hastalarında Psikososyal Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Meral DEMİRALP
  17:15-17:30 Tartışma