XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
31 Ekim-5 Kasım 2011

1 Kasım 2011 Salı

08:30-10:00

PANEL-1 (EFORT FORUM)

 

Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin, Prof. Dr. Mehmet Tiner, Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonları

 

Femoroacetabular impingement (Femoroasetabular sıkışma)
Oturum Başkanları: Mazhar Tokgözoğlu, Pierre Hoffmeyer

 

08:30-08:35

Opening of the EFORT Forum (EFORT Forum açılışı)

 

 

Mazhar Tokgözoğlu & Pierre Hoffmeyer (İsviçre)

 

08:35-08:50

Pathogenesis of femoroacetabular impingement and its effect on arthritis of the hip joint (Femoroasetabular sıkışmanın patogenezi ve kalça eklemi artriti üzerine etkisi)

 

 

Klaus Siebenrock (Reha Tandoğan) (İsviçre)

 

08:50-09:05

Hip arthroscopy and its effect on the natural history of arthritis of the hip (Kalça artroskopisi ve kalça artritinin doğal seyri üzerine etkisi)

 

 

Christoph Lampert (İsviçre)

 

09:05-09:20

Management of specific lesions: Cam, Pincer (Özgün lezyonların tedavisi: Tümsek, kıskaç)

 

 

Reha Tandoğan

 

09:20-09:35

When to move on: Limitations of arthroscopy, when should we open? (Ne zaman harekete geçmeli: Artroskopinin sınırları, ne zaman açmalıyız?)

 

 

Muharrem İnan

 

09:35-09:55

Discussion (Tartışma)

 

09:55-10:00

Summary of the EFORT Forum (EFORT Forumun özeti)

    Mazhar Tokgözoğlu & Pierre Hoffmeyer
10:00-10:30 ARA  
10:30-11:25 KURS-1
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Birincil total kalça protezi: Doğru cerrahi teknik: Protezi nasıl yapmalıyım?
Oturum Başkanı:
Akif Kaygusuz
  10:30-10:40 Ameliyat öncesi şablonlama tekniği
    Ömür Çağlar
  10:40-10:50 Açılım: Lateral, Posterior
    Sadık Bilgen
  10:50-11:00 Asetabular taraf: Çimentolu, çimentosuz
    Çetin Önder
  11:00-11:10 Femoral taraf: Çimentolu, çimentosuz
    Aykın Şimşek
  11:10-11:25 Tartışma
10:30-11:25 KURS-2
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Tibia kırıklarında sirküler eksternal fiksatör uygulaması
Oturum Başkanı:
Kemal Durak
  10:30-11:45 Plato kırıkları
    Turgay Çavuşoğlu
  10:45-11:00 Cisim kırıkları
    Cenk Özkan
  11:00-11:15 Pilon kırıkları
    Yılmaz Tomak
  11:15-11:25 Tartışma
10:30-11:25 KURS-3
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Temel omuz artroskopisi
Oturum Başkanı:
Ulunay Kanatlı
  10:30-10:37 Omuz artroskopisinin temel teknikleri
    Erkal Bilen
  10:37-10:42 Düğüm teknikleri
    Umut Akgün
  10:42-10:57 İnstabilite cerrahisinde artroskopik teknikler
    Barış Kocaoğlu
  10:57-11:12 Rotator kılıf cerrahisinde artroskopik teknikler
    Sercan Akpınar
  11:12-11:20 Akromiyoklaviküler eklem sorunlarına yaklaşım
    Osman Güven
  11:20-11:25 Tartışma
10:30-11:25 TARTIŞMALI OTURUM-1
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Femur alt uç kırıklarının cerrahi tedavisinde tespit
Oturum Başkanı:
Yalım Ateş
  10:30-10:35 Giriş
    Yalım Ateş
  10:35-10:50 Plak ile tespit yapılmalıdır
    Levent Çelebi
  10:50-11:05 Retrograd kanal içi çivi ile tespit yapılmalıdır
    Bülent Dağlar
  11:05-11:25 Tartışma
10:30-11:25 TARTIŞMALI OTURUM-2
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Halluks rijidusta cerrahi tedavi seçimi
Oturum Başkanı:
Akif Güleç
  10:30-10:40 Çeylektomi ve osteotomi yapılmalıdır
    Ali Öznur
  10:40-10:50 Modifiye Keller rezeksiyon artroplastisi yapılmalıdır
    Rahmi Can Akgün
  10:50-11:00 Artrodez yapılmalıdır
    Tahir Öğüt
  11:00-11:10 Replasman artroplastisi yapılmalıdır
    Ozan Akça
  11:10-11:25 Tartışma
10.30-12.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-1 (S1-S16)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Genel travmatoloji, omuz, kol, dirsek, ön kol bölgesi kırıkları
Oturum Başkanları:
Osman Aynacı, Ercan Çetinus
  10.30-10.35 S1 - AFGAN ÇOCUK HASTADA ARAÇ LASTİK PATİNAJINA BAĞLI AYAKTA EZİLME TİPİ YARALANMA: BAŞARILI TEDAVİ SONUCUMUZ
Engin İlker Çiçek, Bahtiyar Demiralp, Selim Şanel, Selahattin Özyürek
  10.35-10.40 S2 - ORTOPEDİK TRAVMA HASTALARINDA ULUSLARARASI NORMALLEŞTİRME ORANININ (INR) DEĞERLENDİRİLMESİ
Levent Bayam, P. R. Wykes, S. R. Murali
  10.40-10.45 Tartışma
  10.45-10.50 S3 - UZUN KEMİKLERDE KAYNAMA YOKLUĞU OLUŞUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Ramazan Akmeşe, Mesut Tahta, Mahmut Uğurlu, Osman Tecimel, Murat Bozkurt, Metin Doğan
  10.50-10.55 S4 - TİTANYUM KAFESLER: ALT EKSTREMİTE UZUN KEMİK DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ
Cenk Özkan, Mahir Gülşen, Emre Toğrul, Yaman Sarpel, İsmet Tan, Serdar Özbarlas
  10.55-11.00 Tartışma
  11.00-11.05 S5 - BİFOSFONAT KULLANIMI SIRASINDA OLUŞAN ALT EKSTREMİTE KIRIKLARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ: BEŞ OLGU SUNUMU
Nevres H. Aydoğan, Deniz Gül, Alper Öztürk, Kadir Bahadır Alemdaroğlu, Talip Kara, Emre Gültaç
  11.05-11.10 S6 - OSTEOPOROTİK PARÇALI KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE STRUT ALLOGREFT VE OSTEOSENTEZ KOMBİNASYONU
Ömer Karatoprak, Murat Şirikçi, Sinan Karaca, Ömer Aslan, Mustafa Çakır
  11.10-11.15 Tartışma
  11.15-11.20 S7 - KLAVİKULA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ VE KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR
Turhan Özler, Çağatay Uluçay, Tahsin Beyzadeoğlu, Onur Kocadal, Melih Güven, Faik Altıntaş
  11.20-11.25 S8 - HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA MİNİMAL İNVAZİV PLAK OSTEOSENTEZİ
Gazi Huri, Yusuf İyetin, Mesut Atabek, Arif Ümit Özdağan, Murat Girgin
  11.25-11.30 S9 - PROKSİMAL HUMERUSUN 3-4 PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK İLE TESPİT SONUÇLARIMIZ
Yusuf Öztürkmen, Mahmut Karamehmetoğlu, Onat Üzümcügil, İbrahim Azboy, Sinan Erdoğan, Mustafa Caniklioğlu
  11.30-11.35 S10 - HUMERUS KIRIKLARINDA AKUT UYGULANAN SARMİENTO ALÇISI İLE TEDAVİ SONUÇLARI
Selami Çakmak, Mahir Mahiroğulları, Faruk Akyıldız, Üzeyir Tırmık, Mesih Kuşkucu
  11.35-11.45 Tartışma
  11.45-11.50 S11 - KELEBEK FRAGMANLI HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bora Limnili, Mehmet Akdemir, A. Kadir Bacakoğlu
  11.50-11.55 S12 - ERİŞKİN HUMERUS ALT UÇ KIRIKLARINDA PLAK-VİDA UYGULAMASI SONUÇLARI
Mehmet Oğuz Durakbaşa, Gürkan Gümüşsuyu, Özgür Erdoğan, Mutlu Güngör, Mehmet Nurullah Ermiş
  11.55-12.00 S13 - ERİŞKİN DİSTAL HUMERUS EKLEM İÇİ KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİNİN İŞLEVSEL SONUÇLARI
Abdulkadir Yığman, Nejat Tunçer, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Volkan Gürkan, Cengiz Şen
  12.00-12.05 S14 - PARÇALI RADİUS BAŞI KIRIKLARININ AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİT İLE TEDAVİ SONUÇLARI
Serdar Yılmaz, Alper Deveci, Ahmet Fırat, Kazım Onur Ünal, Mustafa Akkaya, Murat Bozkurt
  12.05-12.15 Tartışma
  12.15-12.20 S15 - ERİŞKİN ÖN KOL CİSİM KIRIKLARINDA KULLANILAN YENİ TASARIM KANAL İÇİ ÖN KOL ÇİVİLERİNİN İŞLEVSEL SONUÇLARA ETKİSİ
Gürsel Saka, Fatih Küçükdurmaz, Necdet Sağlam, Fuat Akpınar, Tuhan Kurtulmuş, Uğur Bakır
  12.20-12.25 S16 - TİP IIIC AÇIK KIRIKLI ÖN KOL YARALANMALARININ ACİL TEDAVİSİNDE PLAK-VİDA TESPİTİ
Bülent Özçelik, Erden Ertürer, Hüsrev Pirusa, Berkan Mersa, Fatih Kabakaş, Seçkin Sarı
  12.25-12.30 Tartışma
10.30-12.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-2 (S17-S32)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Benign kemik tümörleri
Oturum Başkanları:
Yavuz Kabukçuoğlu, Mehmet Ayvaz
  10.30-10.35 S17 - İYİ HUYLU VE KÖTÜ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİNİN AYRIMINDA KONTRASTLI DİNAMİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) TETKİKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Halit Nahit Şendur, Nil Tokgöz, Bahadır Ocaktan, Aylin Billur Şendur, Murat Uçar, Aykın Şimşek
  10.35-10.40 S18 - ALT EKSTREMİTE BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİ TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN DEFEKTLERİN BETA-TRİKALSİYUM FOSFAT İLE TEDAVİSİ
Volkan Gürkan, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Fatih Küçükdurmaz, Deniz Gülabi, Gürsel Saka
  10.40-10.45 S19 - PELVİSİN KEMİK DOKUSUNA YERLEŞEN TÜMÖRLERİN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Yıldırım, Bahadır Ocaktan, Alpaslan Şenköylü, Aykın Şimşek, Volkan Doğan, Erdal Cila
  10.45-10.50 S20 - CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLEN FİBULA TÜMÖRLERİNİN İNCELENMESİ
Sarper Gürsu, Turgay Er, Timur Yıldırım, Bilal Demir, Vedat Şahin
  10.50-11.00 Tartışma
  11.00-11.05 S21 - ÇOCUKLARDA PROKSİMAL FEMUR YERLEŞİMLİ SELİM KEMİK LEZYONLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
Bülent Erol, Barış Çaypınar, Onur Başcı, Mert Topkar, Motasim Bawaneh
  11.05-11.10 S22 - ÇOCUKLARDA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
Bülent Erol, Barış Çaypınar, Onur Başcı, Rıza Erbölükbaş, Ömer Sofulu
  11.10-11.15 S23 - ÇOCUKLUK ÇAĞI HUMERUS PATOLOJİK KIRIKLARINDA ELASTİK KANAL İÇİ ÇİVİ VE OTOGREFT-ALLOGREFT KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ SONUÇLARI
Mithat Öner, Mehmet Halıcı, Ahmet Güney, İbrahim Kafadar
  11.15-11.20 S24 - MULTİPLE INTRAOSSEOZ LİPOMA; 3 OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
Ali Murat Kalender, Fuat Özkan, Hamide Sayar, Mustafa Uslu
  11.20-11.30 Tartışma
  11.30-11.35 S25 - OSTEOİD OSTEOMA TANI VE TEDAVİSİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Nail Harzem Özger, Yavuz Sağlam, Turgut Akgül, İlker Eren, Okan Özkunt, Natig Valiyev
  11.35-11.40 S26 - OSTEOİD OSTEOMA EKSİZYONUNDA KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
Osman Aynacı, Osman Yoloğlu, İlker Karahasanoğlu, Servet Kerimoğlu
  11.40-11.45 S27 - OSTEOİD OSTEOMADA PERKÜTAN RADYOFREKANS ABLASYON
Önder Ofluoğlu, Can Yapıcı, Seyit Ali Gümüştaş, Ender Sarıoğlu
  11.45-11.50 S28 - OSTEOİD OSTEOMA TEDAVİSİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ EŞLİĞİNDE RADYOFREKANS UYGULAMASI SONUÇLARI
Selami Çakmak, Mahir Mahiroğulları, Osman Rodop, Hasan Turgut, Güner Sönmez, Çınar Başekim
  11.50-12.00 Tartışma
  12.00-12.05 S29 - ASETABULUMDA OSTEOBLASTOM: GÜVENLİ KALÇA ÇIKARIMI İLE TEDAVİNİN UZUN DÖNEM SONUCU
Bülent Dağlar, İsmail Karasoy, Önder M. Delialioğlu, Kenan Bayrakcı, Uğur Günel
  12.05-12.10 S30 - AĞRILI SKOLYOZDA OSTEOİD OSTEOMAYI TAKLİT EDEN OSTEOBLASTOMA: 2 OLGU
Necdet Sağlam, Haldun Turan, Tuhan Kurtulmuş, Gürsel Saka, Fuat Akpınar
  12.10-12.15 S31 - SAKROİLİAK AĞRI NEDENİ OLARAK SAKROİLİAK EKLEM KOMŞULUĞUNDAKİ KEMİK KİSTİ
Mehmet Ayvaz, Musa Uğur Mermerkaya, Vusal İsmayılov, Mazhar Tokgözoğlu
  12.15-12.20 S32 - GORHAM HASTALIKLI OLGUDA ŞİLOTORAKS SONRASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SONUÇLARI
Seyit Çıtaker, İrem Düzgün, Nevin Atalay Guzel, Defne Kaya
  12.20-12.30 Tartışma
11:35-12:15 KONFERANS-1
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Open capsular repair for the unstable shoulder (İnstabil omuzda açık kapsüler onarım)
Oturum Başkanı
: Mehmet Demirtaş
  Konuşmacı: Pierre Hoffmeyer (İsviçre)
11:35-12:30 KURS-4
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Doğuştan çarpık ayakta Ponseti yöntemiyle alçı tedavisi
Oturum Başkanı:
Bartu Sarısözen
  11:35-11:45 Patolojik anatomi, kinematik ve Ponseti yönteminin felsefesi
    Bartu Sarısözen
  11:45-12:00 Düzeltme tekniği (video ve maket)
    Muharrem İnan
  12:00-12:15 Alçılama tekniği ve aşilotomi (deformiteli bebekte elde edilmiş video)
    Ali Doğan
  12:15-12:30 Tartışma
11:35-12:30 KURS-5
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Pelvis ve asetabulum kırıklarının temel cerrahi tedavisi
Oturum Başkanı:
Ahmet Nedim Yanat
  11:35-11:50 Acil serviste pelvis travmalı hastaya yaklaşım ve eksternal tespit
    Mehmet Subaşı
  11:50-12:05 Sık görülen pelvis kırıklarında internal tespit
    Güvenir Okçu
  12:05-12:20 Sık görülen asetabulum kırıklarında cerrahi tedavi ilkeleri
    Mehmet Arazi
  12:20-12:30 Tartışma
11:35-12:30 TARTIŞMALI OTURUM-3
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Dizde ağrılı unikompartmantal osteoartritte cerrahi tedavi seçimi
Oturum Başkanı:
İrfan Öztürk
  11:35-11:45 Partial focal resurfacing (Kısmi yüzey değiştirme)
    Anthony Miniaci (A.B.D.)
  11:45-11:53 Kapalı kama tibial osteotomi yapılmalıdır
    Fahri Erdoğan
  11:53-12:01 Açık kama tibial osteotomi yapılmalıdır
    İrfan Esenkaya
  12:01-12:11 Unikondiler diz protezi yapılmalıdır
    Ali Baktır
  12:11-12:21 Total diz protezi yapılmalıdır
    Vasfi Karatosun
  12:21-12:30 Tartışma
11:35-12:30 TARTIŞMALI OTURUM-4
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Akut patella çıkığında tedavi seçimi
Oturum Başkanı:
Bülent Alparslan
  11:35-11:50 Konservatif tedavi yapılmalıdır
    Onur Tetik
  11:50-12:05 Artroskopik cerrahi tedavi yapılmalıdır
    Ö. Ahmet Atay
  12:05-12:20 Açık cerrahi tedavi yapılmalıdır
    Reha Tandoğan
  12:20-12:30 Tartışma
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-15:10 KONFERANS-2
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  My philosophy on osteochondral reconstruction (Osteokondral rekonstrüksiyonda yaklaşımım)
Oturum Başkanı:
Mehmet Aşık
  Konuşmacı: Maurilio Marcacci (İtalya)
14:30-15:10 KONFERANS-3
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Kırık tedavisinde son 50 yılda gelinen nokta
Oturum Başkanı:
Ali Biçimoğlu
Konuşmacı: Ertan Mergen
14:30-15:10 KONFERANS-4
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Metastatik kemik lezyonlarına yaklaşım
Oturum Başkanı:
Nevzat Dabak
Konuşmacı: Yusuf Yıldız
14:30-15:10 KONFERANS-5
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Is there a tendency towards surgical treatment in pediatric fractures?
(Çocuk kırıklarında cerrahi tedavi eğilimi artıyor mu?)
Oturum Başkanı:
Selim Yalçın
Konuşmacı: Deborah Eastwood (İngiltere)
14:30-15:10 KONFERANS-6
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Osteoporozun güncel tıbbi tedavisi
Oturum Başkanı:
Uğur Erdem Işıkan
Konuşmacı: Bülent Alparslan
14:30-15:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER-3 (S33-S42)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Skolyoz ve kifoz cerrahi tedavisi
Oturum Başkanları:
Abdullah Milcan, Oğuz Cebesoy
  14.30-14.35 S33 - KÜÇÜK ÇOCUKLARDA POSTERİOR YAKLAŞIMLA TİP 3 HEMİVERTEBRA REZEKSİYONU
Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  14.35-14.40 S34 - BEŞ YAŞ ALTINDA UYGULANAN PEDİKÜL VİDALARI OMURGA BÜYÜMESİNİ OLUMSUZ ETKİLER Mİ? BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI
Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Levent Ulusoy, Sinan Karaca, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  14.40-14.45 S35 - ERKEN BAŞLANGIÇLI SKOLYOZDA CİLT ALTI UZAYABİLEN ROD SONUÇLARIMIZ
Bertan Cengiz, Metin Işık, Mehmet Yücel, Abdullah İyigün, M. Hakan Özsoy, H. Mustafa Özdemir
  14.45-14.50 S36 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ POSTERİOR FÜZYON CERRAHİSİNDE KAN KURTARMA SİSTEMİNİN
FAYDASI
Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Kenan Koca, Erbil Oğuz, Ali Şehirlioğlu
  14.50-15.00 Tartışma
  15.00-15.05 S37 - YAPISAL OLMAYAN PROKSİMAL TORASİK EĞRİLİKLERDE AMELİYAT SONRASINDA SOL OMUZ ELEVASYONU: ÖNLENEBİLİR Mİ?
Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  15.05-15.10 S38 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZDA ENSTRÜMENTASYONUN EN ÜST SEVİYESİNDEKİ İMPLANT PROKSİMAL BİLEŞKE KİFOZUNA NEDEN OLUYOR MU?
Ali Şehirlioğlu, Ömer Erşen, Serkan Bilgiç, Erbil Oğuz, Burak Bilekli, Tolga Ege
  15.10-15.15 S39 - LENKE TIP 1B VE C EĞRİLİKLERDE SEÇİCİ TORASİK FÜZYON SONRASINDA LOMBER EĞRİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN DÜZELMESİNDE HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİDİR?
Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  15.15-15.20 S40 - ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ NEDENİYLE POSTERİOR FÜZYON UYGULANMIŞ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ
Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Ali Şehirlioğlu, Bahtiyar Demiralp, Erbil Oğuz, Burak Bilekli
  15.20-15.30 Tartışma
  15.30-15.35 S41 - YALNIZ POSTERİOR GİRİŞİMLE VERTEBREKTOMİ
Bertan Cengiz, Metin Işık, Abdullah İyigün, Abdurrahman Sakaoğulları, V. Ercan Dinçel, H. Mustafa Özdemir
  15.35-15.40 S42 - SPİNAL SAGİTAL KİFOTİK DEFORMİTELERDE ÇOKLU POSTERİOR KOLON OSTEOTOMİLERİ (PONTE OSTEOTOMİSİ) İLE DÜZELTME SONUÇLARIMIZ
Mehmet Yücel, Hacı Mustafa Özdemir, Yusuf Onur Kızılay, Abdülkadir Türk, Metin Işık, Abdurrahman Sakaoğulları
  15.40-15.45 Tartışma
14:30-15:50 SÖZLÜ BİLDİRİLER-4 (S43-S53)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Omuz rotator manşet ve dirsek sorunları
Oturum Başkanları:
Sinan Adıyaman, Günhan Karakurum
  14.30-14.35 S43 - HUMERUS BAŞI KİSTLERİ İLE ROTATOR MANŞET PATOLOJİLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?
Fatih Suluova, Ulunay Kanatlı, Selçuk Bölükbaşı, Burak Öztürk, Erdinç Esen
  14.35-14.40 S44 - ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET ONARIMI YAPILAN HASTALARDA AMELİYAT ÖNCESİ HASTA EĞİTİMİNİN AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE AĞRI SEVİYESİNE ETKİSİ
Lütfü Özgür Koyuncu, Nazan Canbulat, Aksel Seyahi, Alper Uzun, Elif Güzelocak, Mehmet Demirhan
  14.40-14.45 S45 - SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNUN CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ İZOKİNETİK TESTLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali Rıza Ökten, Ali Toprak, Deniz Çankaya, Bülent Özkurt, Abdullah Yalçın Tabak
  14.45-14.50 S46 - GÖVDE STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARIN REHABİLİTASYONUNDAKİ ETKİSİ
Nazan Canbulat, Aksel Seyahi, Şule Meral Eren, Ayla Uçak, Ender Berker, Mehmet Demirhan
  14.50-15.00 Tartışma
  15.00-15.05 S47 - ROTATOR MANŞET YIRTIĞI TEDAVİSİNDE TAM ARTROSKOPİK ONARIM VE ARTROSKOPİ YARDIMLI MİNİ AÇIK TEKNİKLE YAPILAN ONARIM SONUÇLARIMIZ VE BU İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Süleyman Semih Dedeoğlu, Hakan Gürbüz, Cem Zeki Esenyel, Ali Tufan Pehlivan, Yunus İmren, Erdem Özden
  15.05-15.10 S48 - ARTROSKOPİK ÇİFT SIRA ROTATOR MANŞET ONARIMI SONRASI TENDON BOYUTLARI İLE İŞLEVSEL SONUÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
Aksel Seyahi, Ata Can Atalar, Nazan Canbulat, Lütfü Özgür Koyuncu, Ayla Uçak, Mehmet Demirhan
  15.10-15.15 S49 - AÇIK VE MİNİ-AÇIK ROTATOR MANŞET ONARIMLARINDA İZLEMLERDE TENDON DEVAMLILIĞININ KLİNİĞE ETKİSİ
Enis Yıldırım, Hayrettin Kesmezacar, Muharrem Babacan, Gökhan Kaynak, Hüseyin Botanlıoğlu, Fatih Kantarcı
  15.15-15.20 Tartışma
  15.20-15.25 S50 - DİRENÇLİ LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE OTOLOG KAN ENJEKSİYONU
Bora Bostan, Orhan Balta, Erkal Bilgiç, Ferhat Taş, Taner Güneş, Ünal Erkorkmaz
  15.25.15.30 S51 - LATERAL EPİKONDİLİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Gaffur Serhat Karaca, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Aytel Korkmaz
  15.30-15.35 Tartışma
  15.35-15.40 S52 - KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA CİLT ALTI ÖNE TRANSPOZİSYON İLE TEDAVİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Taşkın Altay, Serhan Yağdı, Şemmi Koyuncu, Cemil Kayalı, Zafer Kement, Serkan Sözkesen
  15.40-15.45 S53 - KUBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA YALNIZCA DEKOMPRESYON, CİLT ALTI TRANSFER, KAS İÇİ TRANSFER VE MEDİAL EPİKONDİLEKTOMİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Şükrü Şahin, Orçun Şahin, İlhami Kuru, Gökhan Çakmak, Rahmican Akgün, Hüseyin Demirors,
İsmail Cengiz Tuncay
  15.45-15.50 Tartışma
15:20-16:50 PANEL-2
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Protez çevresi enfeksiyonlar
Oturum Başkanı:
Remzi Tözün
  15:20-15:32 Protez çevresi enfeksiyonların önlenmesinde ameliyat öncesi/sırasında/sonrasında alınacak önlemler
    Bülent Erdemli
  15:32-15:44 Protez çevresi enfeksiyonda tanı ve sınıflama
    Abdullah Göğüş
  15:44-15:56 Protez çevresi akut enfeksiyon tedavisi
    Mümtaz Alpaslan
  15:56-16:08 Protez çevresi kronik enfeksiyon tedavisinde tek ve iki aşamalı revizyon teknikleri
    Şükrü Araç
  16:08-16:20 Protez çevresi enfeksiyonun tıbbi tedavisi ve izlemi
    Halit Özsüt
  16:20-16:50 Tartışma
15:20-16:50 PANEL-3
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Ayak bileği dejeneratif artriti
Oturum Başkanı:
Mahmut Berkman
  15:20-15:32 Ayak bileği kıkırdağı ve osteoartrit
    Önder Kılıçoğlu
  15:32-15:44 Konservatif tedavi
    Kaya Akan
  15:44-15:56 Artroskopik eklem debridmanı
    Mustafa Ürgüden
  15:56-16:08 Eklem distraksiyonu
    Levent Eralp
  16:08-16:20 Artrodez
    Tahir Öğüt
  16:20-16:32 Artroplasti
    Nurettin Heybeli
  16:32-16:50 Tartışma
15:20-16:50 PANEL-4
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Günübirlik el cerrahisi: Ne zaman ve nasıl tedavi ?
Oturum Başkanı:
İsmail Çallı
  15:20-15:35 Tuzak nöropatiler
    Haluk Özcanlı
  15:35-15:45 Tetik parmak
    Adnan Sevencan
  15:45-15:55 Lateral epikondilit
    Taşkın Altay
  15:55-16:05 Dupuytren kontraktürü
    Akın Üzümcügil
  16:05-16:15 De Quervain tenosinoviti
    Hakan Gündeş
  16:15-16:25 Ganglion kisti
    Bülent Adil Taşbaş
  16:25-16:35 Çekiç parmak
    İlhami Kuru
  16:35-16:50 Tartışma
15:20-16:50 PANEL-5
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Sporcularda kas, tendon ve bağ yaralanmaları, menisküs skafoldları, yüzey artroplastisi
Oturum Başkanları:
Mahmut Nedim Doral, Gazi Huri
  15:20-15:40 Sporcularda kas ve tendon yaralanmaları
    Mahmut Nedim Doral
  15:40-16:00 Meniscus scaffolds in athletes (Sporcularda menisküs skafoldları)
    Rene Verdonk (Belçika)
  16:00-16:20 Absorbable cross pin for ACL reconstruction (ÖÇB onarımında emilebilir çapraz tespit teli)
    Laurent Picard (Fransa)
  16:20-16:40 Compartmental resurfacing of the knee in athletes (Sporcularda yüzey değiştirme)
    Anthony Miniaci (A.B.D.)
  16:40-16:50 45-55 yaş arası sporcularda varus dizlerde yüksek tibial osteotomi ile birlikte yüzey değiştirme
    Tahsin Beyzadeoğlu
15:45-16:50 SÖZLÜ BİLDİRİLER-5 (S54-S62)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Enfeksiyon, trombositten zengin plazma uygulamaları
Oturum Başkanları:
Okay Bulut, Zafer Orhan
  15.45-15.50 S54 - GÜMÜŞ KATKILI HİDROKSİAPATİT İLE KAPLAMA İMPLANT İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ VE GÜVENİLİR BİR YÖNTEMDİR
Remzi Çaylak, Nusret Köse, Ceren Pekşen, Abdurrahman Kiremitçi, Ulukan İnan, Aydın Doğan
  15.50-15.55 S55 - GÜMÜŞ KATKILI KALSİYUM FOSFAT KAPLAMA ORTOPEDİK İMPLANTLARDA BAKTERİYEL KOLONİZASYONU ENGELLER: IN VİTRO DENEYSEL ÇALIŞMA
Nusret Kose, Elif Doyuk Kartal, Abdurrahman Kiremitçi, Ceren Pekşen, Savaş Koparal, Aydın Doğan
  15.55-16.00 S56 - DENEYSEL DİRENÇLİ OSTEOMİYELİT MODELİNDE ADJUVAN TEDAVİ OLARAK LOKAL BAKTERİYOFAJ UYGULANMASININ ETKİNLİĞİ
Cengiz Yılmaz, Mehmet Çolak, Mehmet Gözlügöl, Mzia Kutateladze, Gülden Ersöz, Banu Coşkun Yılmaz
  16.00-16.05 Tartışma
  16.05-16.10 S57 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA NE KADAR ZENGİN?
Mahir Mahiroğulları, Selami Çakmak, Ferdi Dönmez, Özkan Sayan, Alev Erikçi, Engin Özay
  16.10-16.15 S58 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ROTATOR MANŞET ONARIMINA ETKİSİ
Ali Erşen, Mehmet Demirhan, Ata Can Atalar, Mehmet Kapıcıoğlu
  16.15-16.20 S59 - TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN ROTATOR MANŞET-KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Onur Hapa, Hüsamettin Çakıcı, Raif Özden, Ahmet Nedim Yanat, Gökhan Baysal, Nazlı Sarkalkan
  16.20-16.25 S60 - TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN KONTÜZYONEL KAS YARALANMASINDA TROMBOSİTTEN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA UYGULAMASININ İYİLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ
Canan Gönen Aydın, Metin Lütfi Baydar
  16.25-16.35 Tartışma
  16.35-16.40 S61 - SİYATİK SİNİR KESİ MODELİNDE ERİTROPOETİN İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMANIN REJENERASYON ÜZERİNE ETKİSİNİN SİNİRİN İZOLE EDİLEREK KARŞILAŞTIRILMASI
Recep Gani Göncü, Burkay Kutluhan Kaçıra, Seçkin Tuncer, Nizamettin Dalkılıç, Yunus Güzel, Mustafa Nazım Karalezli
  16.40-16.45 S62 - KLEMP İLE AŞİL TENDİNOPATİSİ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA PRGF UYGULAMASININ İYİLEŞMEYE ETKİSİ
Uğur Diliçıkık, Ali Haydar Demirel, Gürhan Dönmez, Defne Kaya, Mustafa Sargon, Mahmut Nedim Doral
  16.45-16.50 Tartışma
15:50-16:50 SÖZLÜ BİLDİRİLER-6 (S63-S70)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Uzatma, deformite düzeltilmesi, kaynama yokluğu
Oturum Başkanları:
Egemen Turhan, Cemil Ertürk
  15.50-15.55 S63 - AKONDROPLAZİ NEDENİYLE EŞ ZAMANLI İKİ TARAFLI ALT EKSTREMİTE DÖRT SEGMENT UZATMA YAPILAN PEDİATRİK HASTALARIN KLİNİK VE İŞLEVSEL SONUÇLARI
Mehmet Kocaoglu, Levent Eralp, Halil Ibrahim Balci, Goksel Dikmen, F. Erkal Bilen,
Hakan Dinçyürek
  15.55-16.00 S64 - MOTORLU KANAL İÇİ ÇİVİ İLE UZATMA DENEYİMİMİZ
Mehmet Kocaoğlu, Levent Eralp, İlker Eren, Göksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  16.00-16.05 S65 - ALT EKSTREMİTE KISALIKLARINDA İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖR İLE UZATMA SONUÇLARI
İbrahim Altun, Cenk Özkan, Mehmet Ali Deveci, Ömer Sunkar Biçer, Mahir Gülşen, İsmet Tan
  16.05-16.10 S66 - UNİLATERAL EKSTERNAL FİKSATÖR İLE HUMERUS UZATMASI YAPILAN HASTALARIN SONUÇLARI
Mehmet Kocaoglu, Levent Eralp, Halil Ibrahim Balci, Goksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  16.10-16.20 Tartışma
  16.20-16.25 S67 - YENİ BİR UZAYSAL EKSTERNAL FİKSATÖR: DEFORMİTE DÜZELTME HASSASİYETİ ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMA
Levent Eralp, Mehmet Kocaoğlu, İlker Eren, Göksel Dikmen, F. Erkal Bilen, Hakan Dinçyürek
  16.25-16.30 S68 - PELVİK DESTEK OSTEOTOMİSİNDE FEMUR BAŞI REZEKSİYONU ZORUNLU MUDUR?
Sarper Gürsu, Bilal Demir, Timur Yıldırım, Turgay Er, Vedat Şahin
  16.30-16.35 S69 - SUPRAMALLEOLAR OSTEOMİ İLE DÜZELTİLMİŞ DİSTAL TİBİA DEFORMİTELERİNİN SUBTALAR EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Göksel Dikmen, Mehmet Kocaoğlu, Önder İsmet Kılıçoğlu, Mehmet Çakmak
  16.35-16.40 S70 - FEMUR KAYNAMA YOKLUKLARININ İLİZAROV TİPİ SİRKÜLER EKSTERNAL
FİKSATÖR İLE TEDAVİ SONUÇLARI

Mehmet Çakmak, Kerim Sarıyılmaz, Fatih Yıldız, Murat Korkmaz, Onur Tunalı, Okan Özkunt
  16.40-16.50 Tartışma
16.50-17:20 ARA  
17:20-18:50 PANEL-6
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Çoklu yaralanma ve hasar kontrollü ortopedik travma cerrahisi
Oturum Başkanı:
Haluk Ağuş
  17:20-17:35 Çoklu yaralanmanın patofizyolojisi ve anestezi açısından hastaya yaklaşım
    Mehmet Oral
  17:35-17:50 Erken total cerrahi
    Uğur Işıklar
  17:50-18:05 Hasar kontrollü yaklaşım
    Ali Reisoğlu
  18:05-18:50 Olgu örnekleri üzerinde tartışma
    Uğur Işıklar, Ali Reisoğlu, Önder Kalenderer, Uğur Gönç, Ömür Çağlar
17:20-18:50 PANEL-7
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Osteoporoz ve osteomalazinin yarattığı omurga sorunları
Oturum başkanı:
Azmi Hamzaoğlu
  17:20-17:30 Vertebrada osteoporoz/osteomalazi: Tanım ve tedavi prensipleri
    Refik Tanakol
  17:30-17:40 Vertebrada osteoporoz/osteomalazi: Radyografik değerlendirme ve ayırıcı tanı
    Mustafa Şirvancı
  17:40-17:50 Osteoporotik vertebra kırıklarında vertebroplasti ve kifoplasti
    Meriç Enercan
  17:50-18:00 Nörolojik yaralanmanın eşlik ettiği osteoporotik kırıklarda dekompresyon ve cerrahi tedavi
    Çağatay Öztürk
  18:00-18:10 Osteopenik-osteoporotik-osteomalazik omurga tespiti alternatif yöntemleri
    Mehmet Tezer
  18:10-18:25 Örnek olgu sunumları, eve götürülecek mesajlar
    Azmi Hamzaoğlu
  18:25-18:50 Tartışma
17:20-18:50 PANEL-8
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Ağrılı omuza yaklaşım, tanı ve tedavi
Oturum Başkanı:
Mustafa Karahan
  17:20-17:30 Omuz Sorunlarında klinik belirtiler
    Mustafa Karahan
  17:30-17:40 Omuz Sorunlarında tanı ve tedavi yöntemleri
    Mehmet Demirtaş
  17:40-18:50 Olgu sunumları üzerinde tartışma
    Mahir Mahiroğulları, Mehmet Uğur Özbaydar, Atacan Atalar, Arel Gereli, Nuri Aydın
17:20-18:50 PANEL-9
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Sağlık çalışanları ve hekime yönelik artan şiddet: Nedenleri ve çözüm önerileri
Oturum Başkanları:
Mahmut Nedim Doral, Egemen Turhan
  17:20-17:30 Şiddet çocuklukta başlar
    Cemalettin Aksoy
  17:30-17:40 Ortopedik cerrahide malzeme sorunlarına bağlı ortaya çıkan şiddet
    Mümtaz Alpaslan
  17:40-17:50 Ortopedik cerrahide malzeme alımı ile hekime yönelik şiddet arasındaki bağlantı ve çözüm önerileri
    Hanefi Gök
  17:50-18:00 Türk Tabipleri Birliği' nin hekime yönelik şiddete bakışı
    Eriş Bilaloğlu
  18:00-18:10 Şiddete uğrayan hekim
    Sinan Zehir
  18:10-18:20 Şiddet ve hekimlik sanatı
    Orhan Girgin
  18:20-18:30 Şiddet karşısında hekimin yasal hakları
    Nezih Varol
  18:30-18:40 TOTBİD sağlık hukuku komisyonunun karşılaştığı sorunlar
    Ünal Kuzgun
  18:40-18:50 Tartışma
17:20-19:05 SÖZLÜ BİLDİRİLER-7 (S71-S84)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Gelişimsel kalça displazisi
Oturum Başkanları:
İ.Cengiz Tuncay, Naci Ezirmik
  17.20-17.25 S71 - PEDİATRİK KALÇA ULTRASONOGRAFİSİNDE ELLE VE DİJİTAL OLARAK ÖLÇÜLEN ALFA DEĞERLERİ ARASINDAKİ FARKLAR
Yavuz Sağlam, Önder Murat Hürmeydan, Fatih Yıldız, Kayahan Karaytuğ, Kerim Sarıyılmaz, Süleyman Bora Göksan
  17.25-17.30 S72 - GRAF TİP IIA KALÇA KIZ BEBEKLERDE DAHA DİKKATLİ ELE ALINMALIDIR
Hakan Ömeroğlu, Remzi Çaylak, Ulukan İnan, Nusret Köse
  17.30-17.35 Tartışma
  17.35-17.40 S73 - TÜRKİYEʼDE 1-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDAKİ ASETABULER İNDEKS AÇISI DEĞERLERİ
İbrahim Akel, Murat Songür, Sevilay Karahan, Ünal Kuzgun, Yücel Tümer
  17.40-17.45 S74 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ OLGULARINDA PAVLİK BANDAJI TEDAVİ SÜRESİNİ VE BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Seyit Ali Gümüştaş, Güven Bulut, Mehmet Müfit Orak, Yiğit Erdağ, Halil İbrahim Bekler
  17.45-17.50 Tartışma
  17:50-17.55 S75 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN WEINSTEIN-PONSETI YAKLAŞIMI İLE MEDİAL AÇIK REDÜKSİYONU: SONUÇLAR YAŞA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ
Cemil Ertürk, Mehmet Akif Altay, Raci Yarımpapuç, Uğur Erdem Işıkan
  17.55-18.00 S76 - GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA MEDİAL ADDUKTÖR YAKLAŞIMLA AÇIK REDÜKSİYONUN ASETABULUMUN GELİŞMESİNE ETKİSİ
Atilla Çıtlak, Hafız Aydın, Mehmet Yıldız, Kubilay Ersin Türkmen, Alper Timurkaynak, Celal Baki
  18.00-18.05 S77 - GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA MEDİAL ADDUKTÖR YAKLAŞIMLA AÇIK REDÜKSİYONUN FEMUR ÜST UCU GELİŞMESİNE ETKİSİ
Cavit Sertaç Saruhan, Mehmet Emre Baki, Hafız Aydın, Osman Yoloğlu, Kubilay Ersin Türkmen, Celal Baki
  18.05-18.10 S78 - MEDİAL GİRİŞİM UYGULANAN GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLİ KALÇALARDA FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU VE SEYRİ
Levent Sürer, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
  18.10-18.20 Tartışma
  18.20-18.25 S79 - HANGİ OSTEOTOMİ TEKNİĞİ DAHA FİZYOLOJİK ?
Naci Ezirmik, Kadri Yıldız
  18.25-18.30 S80 - 18-24 AY ARASINDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİNDE YUMUŞAK DOKU VE KEMİK AMELİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Bulut, Lokman Karakurt, Oktay Belhan, Galip Ersöz
  18.30-18.35 S81 - 1-3 YAŞ ARASI GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞINDA İKİNCİL ASETABULER GİRİŞİM GEREKSİNİMİNİN TEDAVİ YAŞIYLA İLİŞKİSİ
Hüseyin Arslan, Ekim Sucu, Bülent Kişin, Yavuz Uçar, Serdar Necmioğlu
  18.35-18.40 S82 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ TEDAVİSİ İÇİN UYGULANAN SALTER İNNOMİNAT OSTEOTOMİSİ SONRASI ASETABULER GELİŞME
Yalçın Turhan, Korhan Özkan, M. Esat Uygur, Abdullah Eren
  18.40-18.50 Tartışma
  18.50-18.55 S83 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNDE FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU GELİŞİMİNDE KALITSAL TROMBOFİLİ ERKEK HASTALARDA BİR NEDEN OLABİLİR
Ulukan İnan, Hakan Ömeroğlu
  18.55-19.00 S84 - ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ CERRAHİSİNDE KOMBİNE SPİNAL VE YÜZEYEL GENEL ANESTEZİ İLE AMELİYAT SIRASINDA HEMODİNAMİ VE AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜ
Seza Apiliogulları, İnci Kara, Hakan Şenaran, Ateş Duman, Jale Bengi Çelik
  19.00-19.05 Tartışma
17:20-19:05 SÖZLÜ BİLDİRİLER-8 (S85-S98)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Kalça çevresi sorunları, ameliyathane ve klinik uygulamaları, enfeksiyon
Oturum Başkanları:
İlhami Telli, Hayati Aygün
  17.20-17.25 S85 - FEMUR BAŞI OSTEONEKROZ OLGULARINDA KOR DEKOMPRESYON SONRASI HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KISA VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Alper Deveci, Serdar Yılmaz, Ahmet Fırat, Çetin Işık, Mustafa Akkaya, Murat Bozkurt
  17.25-17.30 S86 - FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZUNUN DAMARLI İLİAK KANAT TRANSPLANTI İLE TEDAVİSİ
Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Mustafa Karakaplan, Cihat Dağgez, Ahmet Harma
  17.30-17.35 S87 - FEMUR BAŞI AVASKÜLER NEKROZU SEBEBİYLE TRAPDOOR İŞLEMİ YAPILAN HASTALARDA KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ
Cemil Yıldız, Doğan Bek, Bülent Karslıoğlu, Yusuf Erdem, Servet Tunay, Mustafa Başbozkurt
  17.35-17.40 S88 - İSKİYOFEMORAL SIKIŞMA SENDROMU
Nadir Yalçın, Özgür Tosun, Oktay Algın, Nurdan Çay, Gökhan Ocakoğlu, Mustafa Karaoğlanoğlu
  17.40-17.50 Tartışma
  17.50-17.55 S89 - ORTOPEDİK CERRAHİ UYGULAMALARDA FLOROSKOPİ KULLANIM KOŞULLARI
Nejat Tunçer, Kerem Bilsel, Mehmet Erdil, Şafak Sayar, Volkan Gürkan, İbrahim Tuncay
  17.55-18.00 S90 - ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILAN SKOPİNİN YAYDIĞI RADYASYON DOZUNUN AMELİYAT TİPİ VE CERRAHİ DENEYİMLE İLİŞKİSİ
Onur Tunalı, Murat Korkmaz, Ali Baş, Göksel Dikmen, Fatih Dikici, Mehmet Calay
  18.00-18.05 S91 - AMELİYATHANEDE MARUZ KALINAN FİZİKSEL VE KİMYASAL MUTAJENLERİN ETKİLERİNİN BİYOLOJİK DOZİMETRİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Cem Çopuroğlu, Funda Sibel Pala, Barış Yılmaz, Kıymet Tabakçıoğlu, Mert Özcan, Mert Çiftdemir
  18.05-18.10 S92 - TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARINDA ELDİVEN DELİNME SIKLIĞI VE ZAMANI
İbrahim Kaya, Ali Akın Uğraş, İbrahim Sungur, Murat Yılmaz, Musa Korkmaz, Ercan Çetinus
  18.10-18.20 Tartışma
  18.20-18.25 S93 - ORTOPEDİDE TURNİKE KULLANIMI: BİLİMSEL VERİLERİN NERESİNDEYİZ?
Merter Yalçınkaya, Sinan Erdoğan, Sami Sökücü
  18.25-18.30 S94 - CERRAHİ İNSİZYON YARALARINA STERİL SERUM FİZYOLOJİK (%0,09NACL) VE %10ʼLUK POVİDON İYOT İLE YAPILAN PANSUMANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Emel Yılmaz, Mahir Gülşen, Yaman Sarpel, Emre Toğrul, Aysun Mamak, Kamile Çelebi
  18.30-18.35 S95 - KALÇA VE DİZ CERRAHİSİ PANSUMANLARINI TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILAN İKİ FARKLI YAPIŞKAN ÜRÜNÜN DERİ BÜTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ
Nergiz Ter, Meryem Yavuz, Semih Aydoğdu
  18.35-18.40 S96 - ELEKTRİKLİ MOTORLA ALÇI AÇMADA CİLDİ KORUYAN ETKİN BİR YÖNTEM
Adnan Sevencan, Ulukan İnan, Cengiz Gökşin, Nusret Köse
  18.40-18.50 Tartışma
  18.50-18.55 S97 - KRONİK OSTEOMİYELİTİN "OLUKLAŞTIRMA VE KAS FLEBİ YERLEŞTİRME AMELİYATI" İLE TEDAVİSİ
Ata Gökalp, Savaş Güner, Mehmet Fethi Ceylan, Ali Doğan, Ahmet Sebik
  18.55-19.00 S98 - LOKAL ANESTEZİ İLE DİZ SEPTİK ARTRİT CERRAHİ TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ
Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Uğur Türktaş, Levent Ediz, Uğur Göktaş, Ali Dogan
  19.00-19.05 Tartışma
19:05-21:30 AKŞAM YEMEĞİ
2 Kasım 2011 Salı
08:30-09:25 KURS-6
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Radius alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi
Oturum Başkanı:
Mahmut Kömürcü
  08:30-08:35 Anatomi ve sınıflama
    Mahmut Kömürcü
  08:35-08:50 İnternal tespit
    Hüseyin Demirörs
  08:50-09:00 Eksternal tespit
    Mehmet Halıcı
  09:00-09:10 Komplikasyonların tedavisi
    Yüksel Özkan
  09:10-09:25 Tartışma
08:30-09:25 KURS-7
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Kemik tümörlerinde radyolojik değerlendirme
Oturum Başkanı:
Yener Sağlık
  08:30-09:15 Direkt radyografi, BT, MRG
    Tamer Kaya
  09:15-09:25 Tartışma
08:30-09:25 TARTIŞMALI OTURUM-5
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Suprakondiler humerus kırıklarında telleme yöntemi seçimi
Oturum Başkanı:
Abdullah Eren
  08:30-08:42 İçten ve dıştan çapraz telleme yapılmalıdır
    Lokman Karakurt
  08:42-08:54 Yalnızca dıştan paralel telleme yapılmalıdır
    Şükrü Solak
  08:54-09:06 Yalnızca dıştan çapraz telleme yapılmalıdır
    Nusret Köse
  09:06-09:25 Tartışma
08:30-09:25 TARTIŞMALI OTURUM-6
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Sporcu olmayanlarda akut ilk travmatik öne omuz çıkığı tedavisi
Oturum Başkanı:
Ahmet Ekin
  08:30-08:50 Konservatif tedavi yapılmalıdır
    Mustafa Özkan
  08:50-09:10 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
    İbrahim Yanmış
  09:10-09:25 Tartışma
08:30-10:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-9 (S99-S114)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Diz ve kalça osteoartritinde protez dışı cerrahi tedaviler, birincil ve revizyon diz artroplastisi
Oturum Başkanları:
Hüseyin S. Yercan, Özal Özcan
  08.30-08.35 S99 - MEDİAL GONARTROZ NEDENİYLE KAPALI KAMA YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
Fahri Erdoğan, İlker Abdullah Sarıkaya, Sema Ertan, Ayşe Övül Ulusam, Fulya Üstünkan
  08.35-08.40 S100 - MEDİAL GONARTROZ NEDENİYLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YAPILAN HASTALARIN UZUN DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARI
Hamza Yıldız, Rıfat Erginer, Mehmet Can Ünlü, Gökhan Kaynak, Hayrettin Kesmezacar, Muharrem Babacan
  08.40-08.45 S101 - UNİKONDİLER DİZ PROTEZİ İLE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİNİN SAĞLIK DÜZEYİ VE HASTA MEMNUNİYETİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ibrahim Tuncay, Cengiz Şen, Ömer Faruk Erkoçak, Mehmet Erdem, Hakan Şenaran, Murat Aşçı
  08.45-08.50 S102 - DİZDE YÜZEY KAPLAMA ARTROPLASTİLERİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Tahsin Beyzadeoğlu, Ayberk Önal, Faik Altıntaş
  08.50-09.00 Tartışma
  09.00-09.05 S103 - ARTROPLASTİ AMELİYATLARI ÖNCESİNDE İMPLANT BOYUTLARININ BELİRLENMESİNDE ANALOG VE DİJİTAL ŞABLONLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Erkal Bilgiç, Ferhat Taş, Orhan Balta, Bora Bostan, Taner Güneş, Ünal Erkorkmaz
  09.05-09.10 S104 - SUBVASTUS YAKLAŞIMI GERÇEKTEN KAS-KORUYUCU BİR YAKLAŞIM MI?
Onur Aytan, Hakkı Sur, Semih Aydoğdu, Funda Atamaz
  09.10-09.15 S105 - TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULANAN HASTALARDA TURNİKE UYGULAMASININ KUADRİSEPS KAS GÜCÜNE ETKİSİNİN İZOKİNETİK KAS KUVVET TESTİ ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Gökay Görmeli, E. Ertuğrul Şener, Jale Meray
  09.15-09.20 S106 - DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI BİRLİKTE OLAN AĞRI, ANKSİYETE VE DEPRESYON, KOMBİNE TEDAVİ GEREKTİRİR Mİ?
Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, F. Sonnur Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Elif Çopuroğlu
  09.20-09.30 Tartışma
  09.30-09.35 S107 - İNTRAVENÖZ TRANEKSAMİK ASİT KULLANIMI VE DREN KAPATILMASININ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI KANAMA MİKTARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Serhat Gafur Karaca, Barış Yılmaz
  09.35-09.40 S108 - BİRİNCİL TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİNDE AMELİYAT SONRASI DRENİN UYGULANMA ŞEKLİ KAN TRANSFÜZYON İHTİYACINI ETKİLER Mİ?
Ramazan Akmeşe, Çağrı Demir, Mehmet Akif Altay, Osman Tecimel, Mahmut Uğurlu, Murat Bozkurt
  09.40-09.45 Tartışma
  09.45-09.50 S109 - ÇİMENTOSUZ DİZ PROTEZİ YAPILAN HASTALARIN ORTA-UZUN DÖNEM RADYOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Önder Ersan, Bülent Ünalan, Yasin Yıldız, Fatih Pestilci, Yalım Ateş
  09.50-09.55 S110 - ÇİMENTOSUZ TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARIMIZIN 7-10 YILLIK İZLEM SONUÇLARI
Yusuf Öztürkmen, İbrahim Azboy, Onat Üzümcügil, Mahmut Karamehmetoğlu, Mustafa Caniklioğlu, Erhan Şükür
  09.55-10.00 S111 - REVİZYON TOTAL DİZ PROTEZİNDE KANAL DOLDURAN ÇİMENTOSUZ "OFF-SET" SAPLAR YARARLI MI?
Ayşe Övül Ulusam, Martin Pietsch, Siegfried Hofmann
  10.00-10.05 S112 - REVİZYON TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ UYGULAMALARI SONRASI YETERLİ İŞLEVSEL RADYOLOJİK SONUÇLARA ULAŞMAK HER ZAMAN OLASI MIDIR?
Bülent Özkurt, Deniz Çankaya, Ali Tecirli, Hüseyin Özdemir, Burak Yoldaş, Yalçın Tabak
  10.05-10.15 Tartışma
  10.15-10.20 S113 - ASETABULER DİSPLAZİDE İNKOMPLET ÜÇLÜ PELVİK OSTEOTOMİ SONUÇLARI
Engin Eceviz, Korhan Özkan, Afşar Özkut, Salih Söylemez, Esat Uygur, Abdullah Eren
  10.20-10.25 S114 - KRONİK KALÇA AĞRISI İLE FEMOROASETABULER SIKIŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: KLİNİK VE DİREK RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRME
Namık Şahin, Teoman Atıcı, Alpaslan Öztürk, Güven Özkaya, Bülent Avcu, Yüksel Özkan
  10.25-10.30 Tartışma
08:30-10:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-10 (S115-S130)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Otolog kondrosit transplantasyonu, patellofemoral sorunlar, menisküs cerrahisi, sinoviyektomi, kalça ve ardayak artroskopisi
Oturum Başkanları:
Nurzat Elmalı, Sualp Turan
  08.30-08.35 S115 - OTOLOG KONDROSİT IMPLANTASYONUN (OKİ) BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Murat Aydın, Mehmet Armangil, Kerem Başarır, Onur Polat, Mehmet Yörübulut, Mehmet S. Binnet
  08.35-08.40 S116 - DİZ EKLEMİNDE OSTEOKONDRAL OTOLOG GREFT TRANSPLANTASYONU UYGULAMALARI: ORTA DÖNEM SONUÇLAR
Mehmet Erdil, Gokhan Polat, Göksel Dikmen, Mehmet Aşık, Cengiz Şen, Ömer Taşer
  08.40-08.45 S117 - DİZ EKLEMİNDEKİ BÜYÜK KIKIRDAK LEZYONLARI İÇİN MATRİKS DESTEKLİ OTOLOG KONDROSİT TRANSPLANTASYONU UYGULAMASI SONUÇLARI
Kürşat Teker, Asım Kayaalp, Reha Tandoğan, Uğur Gönç
  08.45-08.50 S118 - OTOLOG KONDROSİT İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ
Akın Turgut, Husamettin Özdemir, Adnan Sevencan
  08.50-09.00 Tartışma
  09.00-09.05 S119 - AKUT PATELLA ÇIKIKLARINDA ARTROSKOPİ YARDIMLI MEDİAL PATELLOFEMORAL BAĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Mahmut Nedim Doral, Egemen Turhan, Murat Demirel, Mehmet Ayvaz, Ahmet Özgür Atay, Defne Kaya
  09.05-09.10 S120 - PATELLA ÇIKIKLARINDA SEMİTENDİNOZUS TENDONU İLE MEDİAL PATELLO-FEMORAL BAĞ REKONSTRÜKSİYONU: TEKNİĞİN TANIMLANMASI VE ERKEN SONUÇLAR
Reha Tandoğan, Asım Kayaalp, Kürşat Teker, Uğur Gönç, Altuğ Tanrıöver
  09.10-09.15 S121 - PATELLOFEMORAL İNSTABİLİTELİ HASTALARDA TİBİAL TÜBERKÜLÜN ANTEROMEDİALİZASYONU (FULKERSON AMELİYATI) TEKNİĞİNİN KLİNİK VE İŞLEVSEL SONUÇLARI
Ömer Naci Ergin, Göksel Dikmen, Gökhan Polat, Mehmet Erdil, Ömer Taşer, Mehmet Aşık
  09.15-09.20 S122 - TİBİA EMİNENSİA KIRIKLARININ ARTROSKOPİ YARDIMLI TEDAVİSİ
Birol Tunç, Serhan Ünlü, Alper Deveci, Serdar Yılmaz, Murat Bozkurt, M. İ. Safa Kapıcıoğlu
  09.20-09.30 Tartışma
  09.30-09.35 S123 - PATELLA TİPLERİ İLE KONDROMALAZİ PATELLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hilal Doganay, Murat Doganay, Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan
  09.35-09.40 S124 - İHMAL EDİLMİŞ GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ OLGULARINDA PATELLOFEMORAL DİZİLİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ertuğrul Akşahin, Ahmet Güzel, Aysun Erdogan, Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Ali Biçimoğlu
  09.40-09.45 Tartışma
  09.45-09.50 S125 - ÖN ÇAPRAZ BAĞI YETERSİZ DİZLERDE LİYOFİZE İÇ MENİSKÜS NAKLİ: 19 YILLIK İZLEM
Mehmet Binnet, Burak Akan, Alper Kaya
  09.50-09.55 S126 - DİSKOİD MENİSKÜS YIRTIKLARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI İLE AMELİYAT BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İlyas Çağlar Yılgör, Özgür Ahmet Atay, Bilge Ergen, Mahmut Nedim Doral
  09.55-10.00 S127 - RADYOAKTİF SİNOVİYEKTOMİNİN KISA DÖNEM İZLEM SONUÇLARI
Ahmet Güney, Mithat Öner, Koçtürk Yıldırım, Mustafa Kula
  10.00-10.05 S128 - DİZDE SİNOVİT TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK SİNOVİYEKTOMİ SONRASI RADYONÜKLİD SİNOVİYEKTOMİ: ERKEN DÖNEM KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLAR
Ramazan Akmeşe, Kadir İlker Yıldız, Mahmut Uğurlu, Osman Tecimel, Murat Bozkurt, Metin Doğan
  10.05-10.15 Tartışma
  11.00-11.05 S129 - FEMORASETABULER SIKIŞMADA ARTROSKOPİK TEDAVİ; ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
Mehmet Aşık, Gokhan Polat, Göksel Dikmen, Mehmet Erdil, Ata Can Atalar
  11.05-11.10 S130 - ARDAYAK ARTROSKOPİ PORTALLERİNİN AYAK BİLEĞİ POZİSYONUNA GÖRE ANATOMİK YAPILARLA İLİŞKİSİ: KADAVRA ÇALIŞMASI
Halil İbrahim Balcı, Mehmet Aşık, Göksel Dikmen, Gokhan Polat, Ata Can Atalar
  11.10-11.30 Tartışma
09:35-10:30 KURS-8
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Birincil total kalça protezi: Komplikasyonlara yol açabilecek durumlardan korunma
Oturum Başkanı
: Mazhar Tokgözoğlu
  09:35-09:45 Kötü pozisyon: Asetabular inklinasyon/versiyon, femoral varus/valgus
    Emre Toğrul
  09:45-09:55 Ameliyat sırasında protez çevresi kırıklar: Asetabular, femoral
    Erdal Cila
  09:55-10:05 Alt ekstremite eşitsizliği
    Gürkan Özkoç
  10:05-10:15 Kalçada yumuşak doku dengesinin sağlanması
    Mazhar Tokgözoğlu
  10:15-10:30 Tartışma
09:35-10:30 KURS-9
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Uzun kemik kırıklarında titanyum elastik çivi uygulamaları
Oturum Başkanı: Haluk Ağuş
  09:35-09:45 Genel prensipler (genel endikasyonlar, kontrendikasyonlar, biyomekanik özellikler, avantajlar, dezavantajlar)
    Haluk Ağuş
  09:45-10:00 Üst ekstremite kırıklarında titanyum elastik çivileme
    Cem Aktekin
  10:00-10:15 Alt ekstremite kırıklarında titanyum elastik çivileme
    Bülent Dağlar
  10:15-10:30 Tartışma
09:35-10:30 TARTIŞMALI OTURUM-7
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Aşil tendon yırtığında tedavi seçimi
Oturum Başkanı
: Sefa Müezzinoğlu
  09:35-09:45 Conservative treatment (Konservatif tedavi)
    Brian G. Donley (A.B.D.)
  09:45-09:55 Minimal invaziv onarım yapılmalıdır
    Sefa Müezzinoğlu
  09:55-10:05 Endoskopik onarım yapılmalı ve paratenon değerlendirilmelidir
    Mahmut Nedim Doral
  10:05-10:15 Açık onarım yapılmalıdır
    Önder Kılıçoğlu
  10:15-10:30 Tartışma
09:35-10:30 TARTIŞMALI OTURUM-8
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Tibia cisim tip III açık kırıklarının cerrahi tedavisinde tespit
Oturum Başkanı:
Nevres Aydoğan
  09:35-09:40 Giriş
    Nevres Aydoğan
  09:40-09:55 İnternal tespit yapılmalıdır
    Bahtiyar Demiralp
  09:55-10:10 Eksternal tespit yapılmalıdır
    Metin Küçükkaya
  10:10-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 PANEL-10
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Venöz tromboemboli profilaksisi
Oturum Başkanı:
Bülent Atilla
  11:00-11:30 "Thromboprophylaxis in Orthopaedics- when to start and when to finish?
(Ortopedide tromboprofilaksi – Ne zaman başlamalı, ne zaman sonlandırmalı?)
    David Warvick (İngiltere)
  11:30-11:55 Ortopedide tromboprofilaktik ilaçlar: 2011
    Muzaffer Demir
  11:55-12:05 Venöz tromboemboli kılavuzları ne öneriyor ?
    Bülent Erdemli
  12:05-12:15 Venöz tromboemboli profilaksisinde klinik sorunlar
    Faik Altıntaş
  12:15-12:25 Klinik sorularla derin ven trombozu / katılımlı tartışma
Bülent Atilla
  12:25-12:30 Tartışma
11:00-12:30 PANEL-11
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Ortopedik malzeme ihalelerinde sorunlar ve çözümler
Oturum Başkanı:
Mücahit Görgeç
  11:00-11:15 Klinik şefi ve başhekim bakışı ile her malzeme için ihale yapılmalı mı?
Depolama ve geri ödeme zorlukları ve çozümler
    Vedat Şahin
  11:15-11:30 Ortopedi ve Travmatolojide ihale hazırlamaya hekimce bakış, deneyimler
ışığında yeni çözümler
    Kaya Akan
  11:30-11:45 Satın alma teknikleri, Ortopedi ve Travmatolojide zorluklar, çözümler
    Aygül Yanık
  11:45-12:00 Sosyal Güvenlik Kurumu bakış açısı
    Meral Korkmaz
  12:00-12:30 Tartışma
11:00-11:40 KONFERANS-7
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Eksternal fiksasyonun dünü, bugünü
Oturum Başkanı:
Mustafa Başbozkurt
  Konuşmacı: Orhan Girgin
11:00-11:40 KONFERANS-8
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  A systematic approach to the painful foot (Ağrılı ayağa sistematik yaklaşım)
Oturum Başkanı:
Haluk Yetkin
  Konuşmacı: Brian G. Donley (A.B.D.)
11:00-11:45 SÖZLÜ BİLDİRİLER-11 (S131-S136)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Gelişimsel kalça displazisi zemininde total kalça artroplastisi
Oturum Başkanları:
Fahri Erdoğan, Kerem Başarır
  11.00-11.05 S131 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNE BAĞLI KOKSARTOZ DEĞERLENDİRMESİNDE CROWE VE HARTOFİLAKİDİS SINIFLAMASININ GÖZLEMCİLER ARASI VE GÖZLEMCİLER İÇİ GÜVENİLİRLİĞİ
Özkan Köse, Mustafa Çeliktaş, Ferhat Güler, Ali Baz, Emre Toğrul, Serdar Akalın
  11.05-11.10 S132 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ ZEMİNİNDE GELİŞEN KOKSARTROZDA UYGULADIĞIMIZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONUÇLARI
Nazmi Bülent Alp, Gökhan Kaynak, Nevzat Selim Gökay, Alper Gökçe, Fahri Erdoğan, Nejat Güney
  11.10-11.15 Tartışma
  11.15-11.20 S133 - GELİŞİMSEL YÜKSEK YERLEŞİMLİ KALÇA ÇIKIKLARINDA TRANSVERS SUBTROKANTERİK KEMİK KESİ KISALTMALI ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ UYGULANMASI VE EN AZ 5 YILLIK İZLEMLERİ
Berk Güçlü, Alper Kaya, Burak Akan, Tuğrul Yıldırım, İlker Çetin
  11.20-11.25 S134 - GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNE (CROWE TİP 3 VE TİP 4) İKİNCİL GELİŞEN OSTEOARTRİTLERDE TOTAL KALÇA ARTROPLASTİ SONUÇLARI
T. Nedim Karaismailoğlu, Bülent Köksal, Ali Terkuran
  11.25-11.30 S135 - CROWE TİP 3 VE CROWE TİP 4 YÜKSEK GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİLERİNDE ÇİMENTOSUZ KISALTMALI TOTAL KALÇA PROTEZİ SONUÇLARIMIZ
Kasım Kılıçarslan, Hakan Çiçek, Murat Ergün, İzzet Bingöl, Ali Aydoğdu, Murat Bozkurt
  11.30-11.35 S136 - CROWE TİP IV GELİŞİMSEL KALÇA ÇIKIĞI HASTALARINDA MODİFİYE OBLİK FEMORAL KISALTMA OSTEOTOMİSİ İLE YAPILAN ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ
Önder Kılıçoğlu, Mehmet Türker, Turgut Akgül, Önder Yazıcıoğlu
  11.35-11.45 Tartışma
11:50-12:30 KONFERANS-9
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Önceki tedavileri başarısız olmuş bel sorunlarına yaklaşım
Oturum Başkanı:
Önder Aydıngöz
  Konuşmacı: Mahir Gülşen
11:50-12:30 TARTIŞMALI OTURUM-9
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Spora bağlı akut ayak bileği dış yan bağ yaralanmalarında tedavi seçimi
Oturum Başkanı:
Nevres Aydoğan
  11:50-12:05 Konservatif tedavi yapılmalıdır
    Devrim Akseki
  12:05-12:20 Cerrahi tedavi yapılmalıdır
    Ali Öznur
  12:20-12:30 Tartışma
11:45-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-12 (S137-S142)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Yumuşak doku tümörleri
Oturum Başkanları
: Şafak Güngör, Ulukan İnan
  11.45-11.50 S137 - ÜST EKSTREMİTE KİTLELERİ OLAN HASTALARIMIZIN PREVELANS ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Efe Mirel, Kadir Ertem, Nurzat Elmalı, Mustafa Karakaplan, Engin Aydın, Saim Yoloğlu
  11.50-11.55 S138 - RETROPERİTONEAL BÖLGE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Şafak Güngör, Murat Arıkan, İlknur Günaydın, Niyazi Karaman, Fikret İrkin, Mehmet Ali Gülçek
  11.55-12.00 S139 - YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA CERRAHİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şafak Güngör, Murat Arıkan, Yaman Karakoç, İlker Dedeli, Fevzi Kekeç, Sezgin Semis
  12.00-12.05 S140 - CERRAHİ TEDAVİ UYGULANMIŞ ALT EKSTREMİTE SARKOMLARININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
Ahmet Yıldırım, Alpaslan Şenköylü, Bahadır Ocaktan, Aykın Şimşek, Erdal Cila, Baran Sarıkaya
  12.05-12.15 Tartışma
  12.15-12.20 S141 - EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ SCHWANNOMADA CERRAHİ TEDAVİ
Ender Sarıoğlu, Ali Ender Ofluoğlu, Önder Ofluoğlu
  12.20-12.25 S142 - HASTANIN KAFASI KADAR BÜYÜK KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ: NEDENLERİ, REKONSTRÜKSİYONLARI VE SONUÇLARI
Murat Arıkan, Fener Çelebi, Bahtiyar Demiralp, Engin İlker Çiçek, Şafak Güngör, Mustafa Başbozkurt
  12.25-12.30 Tartışma
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-13 (S143-S154)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Distal radius, pelvis, asetabulum, femur, kalkaneus kırıkları
Oturum Başkanları
: Ahmet Uçaner, Evrim Duman
  11.00-11.05 S143 - ORTA YAŞ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLI HASTALARDA KONSERVATİF TEDAVİ SEÇENEĞİ
Yunus Demirtaş, Murat Gülçek, A. Özgür Yıldırım, Ö. Fuad Öken, Mehmet Karakuyu, Ahmet Uçaner
  11.05-11.10 S144 - KONSERVATİF TEDAVİ EDİLEN RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA İŞLEVSEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Asım Cılız, Cem Cüneyt Köse, Anıl Agar, Ali Utkan, Mehmet Emin Uludağ, Mehmet Ali Tümöz
  11.10-11.15 S145 - ERİŞKİN EKLEM İÇİ PARÇALI EL BİLEĞİ KIRIKLARININ VOLAR PLAKLA TEDAVİSİNDE AMELİYAT SONRASI HASTA MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Çağatay Uluçay, Faik Altıntaş, Korcan Yüksel, Onur Kocadal, Tahsin Beyzadeoğlu, Halil İbrahim Bekler
  11.15-11.25 Tartışma
  11.25-11.30 S146 - ARKAYA ÇIKIĞI OLMAYAN İLERİ DERECEDE AYRILMIŞ HER İKİ KOLON TİPİ ASETABULUM KIRIKLARININ İLİOİNGUİNAL YAKLAŞIMLA CERRAHİ TEDAVİSİ: AYRILMAMIŞ ARKA DUVARIN TESPİTİ GEREKLİ Mİ?
Mehmet Arazi, Sezgin Şimşek, Burkay Kaçıra
  11.30-11.35 S147 - POSTERİOR PELVİK HALKANIN TRANSVERS İLİOSAKRAL VİDALAMAYA UYGUNLUĞU; SAĞLAM PELVİS 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMA
Mehmet Çolak, Engin Kara, Gonca Çabuk, Yusuf Sertan Çabuk
  11.35-11.40 Tartışma
  11.40-11.45 S148 - FEMUR CİSİM KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİ İLE TEDAVİSİNDE KAPALI REDÜKSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A. Özgür Yıldırım, Y. Alper Katı, Ö. Fuad Öken, Murat Gülçek, Hakan Kasapgil, Ahmet Uçaner
  11.45-11.50 S149 - FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA KANAL İÇİ KİLİTLİ ÇİVİLEME: KIRIK TİPİNİN VE KOMPLİKASYONLARIN SONUCA ETKİSİ
Yahya Coşar, Mehmet Oğuz Durakbaşa, Hasan Bombacı, Gürkan Gümüşsuyu, Mutlu Güngör
  11.50-11.55 S150 - FEMUR CİSİM KIRIĞI OLGULARINDA KİLİTLİ KANAL İÇİ ÇİVİLEME SONRASI OLUŞABİLECEK ROTASYONEL DEFORMİTELERİN PATELLOFEMORAL EKLEM DİZİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Ertuğrul Akşahin, Sefa Aktı, Tağmaç Deren, Levent Çelebi, Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu
  11.55-12.00 S151 - FEMUR DİSTAL BÖLGE KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİLEME VE BLOKLAMA VİDALARIYLA TEDAVİSİ
Mustafa Seyhan, Selami Çakmak, Feridun Çilli, Arel Gereli
  12.00-12.10 Tartışma
  12.10-12.15 S152 - KALKANEUS KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Deniz Gülabi, Ferdi Sarı, Cengiz Şen, Cem Coşkun Avcı, Asaf Bozkaya, Fevzi Sağlam
  12.15-12.20 S153 - CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN KALKANEUS KIRIKLI HASTALARIN GELENEKSEL SKORLAMA SİSTEMLERİ VE PLANTAR BASINÇ ANALİZİ (PEDOBAROGRAFİ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dursun Ak, Güven Bulut, Erman Yanık, Cem Çelik, Halil İbrahim Bekler
  12.20-12.25 S154 - KALKANEUS KIRIKLARINDA MEDİAL KIRIK HATTININ ÖNEMİ
Egemen Ayhan, Mehmet Can Ünlü, Muhammet Salih, Kerem Yıldırım, Fatih Kantarcı, Tahir Öğüt
  12.25-12.30 Tartışma
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-16:00 PANEL-12
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Kıkırdak sorunlarına güncel yaklaşım
Oturum Başkanı
: Mehmet Serdar Binnet
  14:30-14:40 Genel yaklaşım
    Merter Özenci
  14:40-14:50 Güncel yaklaşımlar: Mikrokırık+mozaikplasti
    Uğur Haklar
  14:50-15:00 Güncel yaklaşımlar: Hücre içeren yöntemler
    Murat Bozkurt
  15:00-15:10 Güncel yaklaşımlar: Yenileme yöntemleri
    Cumhur Kesemenli
  15:10-15:20 Future in cartilage repair (Kıkırdak onarımında gelecek)
    Maurilio Marcacci (İtalya)
  15:20-16:00 Olgu tartışması
14:30-16:00 PANEL-13
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Tıbbi uygulama hataları, bilirkişilik ve sigorta
Oturum Başkanı:
Ünal Kuzgun
  14:30-14:40 Giriş ve TOTBİD sağlık hukuku kurulunun önemi
    Ünal Kuzgun
  14:40-15:00 Aydınlatılmış onam, tıbbi hatalar ve bilirkişilik
    Nezih Varol
  15:00-15:20 Hukuksal süreçte izlenecek yöntemler
    Alper Araz
  15:20-15:40 Mesleki sorumluluk sigortası
    Bülent Alparslan
  15:40-16:00 Tartışma
14:30-15:10 KONFERANS-10
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Omuz instabilitesinin değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları
Oturum Başkanı:
Muhittin Şener
  Konuşmacı: Hayrettin Kesmezacar
14:30-15:10 KONFERANS-11
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Humerus and clavicle fractures: New technologies (Humerus ve klavikula kırıkları: Yeni teknolojiler)
Oturum Başkanı:
Hayati Durmaz
  Konuşmacı: Carl J. Basamania (A.B.D.)
14:30-15:10 KONFERANS-12
  Prof. Dr. Fahri Seyhan Salonu
  Türk dili tarihi, tarih gelecektir, bilimde Türkçemiz
Oturum başkanı:
Ahmet Turan Aydın
  Konuşmacı: Yusuf Halaçoğlu
14:30-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-14 (S155-S166)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Tendon, bağ, kıkırdak, sinir, plantar fasya ve genel ayak sorunları
Oturum Başkanları
: Mesih Kuşkucu, Alper Gökçe
  14.30-14.35 S155 - ERKEN AŞİL TENDON YIRTIĞI ONARIMLARINDA DİKİŞ YÖNTEMİNİN SONUÇLARA ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
Barış Özgürol, Akif M. Öztürk, Ertuğrul Şener, Haluk Yetkin, Tolga Kutuk
  14.35-14.40 S156 - AŞİL TENDON YIRTIKLARINDA ERKEN CERRAHİ TEDAVİ UYGULAMASININ UZUN DÖNEM İZLEM SONUÇLARI
Cem Çopuroğlu, Barış Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Erol Yalnız
  14.40-14.45 S157 - AŞİL TENDON YIRTIĞINDA YARI-İNVAZİV METOD – İÇ KÖPRÜLEME
Kaya Memişoğlu, Adem Aydın, Hakan Sarman, Halil Atmaca, Ümit Gök, Ümit Sefa Müezzinoğlu
  14.45-14.50 S158 - İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON YARALANMALARININ REKONSTRÜKSİYONUNDA ELDE EDİLEN İŞLEVSEL SONUÇLARIN BİRİNCİL ONARIM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Natig Valiyev, Göksel Dikmen, Yavuz Sağlam, Önder Kılıçoğlu, Türker Şahinkaya
  14.50-15.00 Tartışma
  15.00-15.05 S159 - PROGRAMDAN ÇIKARILMIŞTIR
  15.05-15.10 S160 - AYAK BİLEĞİNİN KRONİK LATERAL İNSTABİLİTESİNDE COLVİLLE TEKNİĞİ: EN AZ BEŞ YILLIK İZLEM SONUÇLARI
Kenan Keklikci, Cengiz Yıldırım, İbrahim Akmaz, Özcan Pehlivan, Can Solakoğlu, Mesih Kuskucu
  15.10-15.15 S161 - TALUSTA OLUŞAN OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS TEDAVİSİNDE İLİAK KEMİK GREFTİ KULLANILARAK YAPILAN AMELİYATLARIN SONUÇLARI
Tansel Mutlu, Murat Ergün, Ali Aydoğdu
  15.15-15.20 S162 - TARSAL TÜNEL GEVŞETME AMELİYATI UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Nural Albayrak Aydın, Ali Öznur
  15.20-15.30 Tartışma
  15.30-15.35 S163 - ENDOSKOPİK KALKANEOPLASTİ: ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Selçuk Yontar, Gokhan Kaynak, Huseyin Botanlıoglu, Mehmet Can Unlu, Tahir Ogut
  15.35-15.40 S164 - ERİŞKİNDE BOYD AMPUTASYON
Bilgehan Tosun, Levent Buluç, Ümit Gök, Ahmet Yılmaz Şarlak
  15.40-15.45 S165 - KRONİK PLANTAR TOPUK AĞRISINDA PERKÜTAN RADYOFREKANS (RF) SİNİR ABLASYONUNUN İLERİYE DÖNÜK SONUÇLARI
Hüseyin Yener Erken, Semih Takka, İbrahim Akmaz, Kaan Erler, Ahmet Kıral
  15.45-15.50 S166 - PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA İLE STEROİD ENJEKSİYONU TEDAVİLERİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ertuğrul Akşahin, Dağhan Doğruyol, Yalçın Yüksel, Onur Hapa, Özgür Doğan, Ali Biçimoğlu
  15.50-16.00 Tartışma
14:30-16:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER-15 (S167-S178)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Vertebra kırıkları, spinal stenoz, disk sorunları
Oturum Başkanları:
Tarık Yazar, Gökhan Demirkıran
  14.30-14.35 S167 - TORAKOLOMBER KIRIKLARDA FÜZYONSUZ POSTERİOR ENSTRUMANTASYON; KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLAR
Serdar Sargın, Bekir Yavuz Uçar, Serdar Necmioğlu, Mehmet Bulut, Mehmet Gem
  14.35-14.40 S168 - TORAKOLOMBER PATLAMA KIRIKLARININ POSTERİORDAN TESPİTİ: LOMBER BÖLGEDEN BİR SEGMENT KORUNABİLİR Mİ?
Levent Karapinar, Mert Kumbaracı, Mustafa İncesu, Tamer Ursavaş, Ahmet Savran, Gökhan İlyas
  14.40-14.45 Tartışma
  14.45-14.50 S169 - VERTEBROPLASTİ SIRASINDA KEMİK ÇİMENTOSU ENJEKSİYONU ÖNCESİNDE, VERTEBRA CİSMİNİN MEKANİK OLARAK ASPİRE EDİLMESİNİN PULMONER ARTER BASINCINA ETKİSİ
Emine Öklü, Çağatay Öztürk, Selhan Karadereler, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  14.50-14.55 S170 - VERTEBROPLASTİ SIRASINDA YAPILAN ÇİMENTOLAMANIN PULMONER ARTER BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ: İKİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI
Emine Öklü, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  14.55-15.00 S171 - YAŞLI HASTALARDA NÖROLOJİK İŞLEV KAYBI İLE SEYREDEN OSTEOPOROTİK KIRIKLARIN TEDAVİSİNDE MODİFİYE POSTERİOR VERTEBRAL KOLON REZEKSİYONU
Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Selhan Karadereler, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  15.00-15.05 S172 - OSTEOPENİK HASTALARDA ÇİMENTOLU VİDA TESPİTİ: EN AZ 2 YIL İZLEMLİ TOPLAM 1454 PEDİKÜL VİDASI
Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Mehmet Fatih Korkmaz, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  15.05-15.15 Tartışma
  15.15-15.20 S173 - TÜRK TOPLUMUNUN ORTALAMA LOMBER VERTEBRAL KANAL ÇAPININ ÖLÇÜLMESİ VE SEMPTOMATİK LOMBER DAR KANALLI HASTALARLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Akif Albayrak, Mehmet Temel Tacal, Özgün Erçeltik, Hüseyin Emre Akdeniz, Umut Yavuz, Eyüp Selahattin Karakaş
  15.20-15.25 S174 - DEJENERATİF LOMBER SPİNAL STENOZ HASTALARINDA, AMELİYAT ÖNCESİ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE BELİRLENEN STENOZ, CERRAHİ SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?
Banu Alıcıoğlu, Barış Yılmaz, Cem Çopuroğlu, Erol Yalnız
  15.25-15.30 S175 - PEDİKÜL VİDASI İLE LUMBOSAKRAL TESPİTTE KULLANILAN MONO VE BİKORTİKAL YÖNTEMLERİN RADYOGRAFİK VE KLİNİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan Erkan, Hüseyin S. Yercan, R. Taçkın Özalp, Koray Tosyalı, Güvenir Okcu
  15.30-15.35 S176 - DEĞİŞİK ANESTEZİ PROTOKOLLERİNİN WAKE-UP TESTİNDEKİ AYAK BİLEĞİ KLONUSUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: İLERİYE DÖNÜK ÇALIŞMA, İLK SONUÇLAR
Esat Kıter, Hakan Erbay, Yetkin Söyüncü, Zekiye Bigat Uysal, Semih Akkaya
  15.35-15.45 Tartışma
  15.45-15.50 S177 - SERVİKAL FASET ÇIKIKLARINDA İNTERVERTEBRAL DİSK YARALANMASININ ÖNEMİ
Mert Çiftdemir, Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Ayşe Övül Ulusam, Erol Yalnız
  15.50-15.55 S178 - LAMİNA FASET EKLEM BİLEŞKESİNDEN YAPILAN YENİ MİKROCERRAHİ YAKLAŞIMIN DİSK HERNİLİ HASTALARDAKİ UZUN DÖNEM SONUÇLARI (VİDEO SUNUMU); DELİK YAKLAŞIMI
Figen Yağmur Aslan, Nigar Keleş
  15.55-16.00 Tartışma
15:20-16:00 KONFERANS-13
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Skafoid kırıklarının tanı ve tedavisi
Oturum Başkanı:
Sinan Seber
  Konuşmacı: İzge Günal
15:20-16:00 KONFERANS-14
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Total kalça artroplastisinde yüzey seçenekleri
Oturum Başkanı:
İlker Çetin
  Konuşmacı: Faik Altıntaş
16:00-16:30 ARA  
16:30-17:25 TARTIŞMALI OTURUM-10
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Total diz artroplastisinde tartışmalı konular
Oturum Başkanı:
İsmet Tan
16:30-16:57 İki taraflı gonartrozda total diz artroplastisi
  16:30-16:39 Aynı seansta iki diz birden yapılmalıdır
    Nejat Güney
  16:39-16:48 Farklı seanslarda iki diz ayrı yapılmalıdır
    Nadir Şener
  16:48-16:57 Tartışma
16:58-17:25 Total diz artroplastisi ameliyatında turnike uygulaması
  16:58-17:07 Turnike gereklidir
    Ertuğrul Şener
  17:07-17:16 Turnike gereksizdir
    Hakkı Sur
  17:16-17:25 Tartışma
16:30-17:25 KURS-10
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Torakolomber dekompresyon teknikleri
Oturum Başkanı: Necdet Altun
  16:30-16:40 Tanım, endikasyonlar, özel cerrahi alet ve donanımlar
    Alpaslan Şenköylü
  16:40-16:50 Posterior dekompresyon
    Necdet Altun
  16:50-17:00 Anterior dekompresyon
    Teoman Benli
  17:00-17:10 Posterior yolla anterior dekompresyon
    Ufuk Talu
17:10-17:25 Tartışma  
16:30-17:25 KURS-11
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Ön çapraz bağ cerrahisi
Oturum Başkanı:
Ömer Taşer
  16:30-16:40 Etyoloji, tanı, tedavi planlaması, greft seçenekleri
    Hasan Tatari
  16:40-16:50 Tek tünel yöntemi
    Sinan Karaoğlu
  16:50-17:00 Çift tünel yöntemi
    Mustafa Karahan
  17:00-17:10 Rehabilitasyon ve spora dönüş
    Umut Akgün
  17:10-17:25 Tartışma
16:30-17:25 KURS-12
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Eklem içi humerus alt uç kırıklarının cerrahi tedavisi
Oturum Başkanı:
Vecihi Kırdemir
  16:30-16:40 Humerus alt uç anatomisi ve kırık sınıflaması
    Yalçın Yüksel
  16:40-17:10 Cerrahi yaklaşımlar ve tespit yöntemleri
    Hakan Kınık
  17:10-17:25 Tartışma
16:30-18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-16 (S179-S194)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Malign kemik tümörleri
Oturum Başkanları:
Serdar Özbarlas, Murat Arıkan
  16.30-16.35 S179 - EKSTREMİTELERDE TÜMÖR REZEKSİYONLARI SONRASI VASKÜLARİZE FİBULA GREFTİ İLE BİYOLOJİK REKONSTRÜKSİYON
Bülent Erol, Cihangir Tetik, Onur Başcı, Barış Çaypınar, Mert Topkar
  16.35-16.40 S180 - TÜMÖR REZEKSİYONU SONRASI OLUŞAN MASİF DEFEKTLERİN TEDAVİSİNDE DAMARLI FİBULA GREFTİ
Önder Ofluoğlu, Ender Sarıoğlu, Seyit Ali Gümüstas, Can Yapıcı, Mithat Akan
  16.40-16.45 S181 - PELVİK SARKOMLARIN TEDAVİSİNDE YAPISAL ALLOGREFT İLE REKONSTRÜKSİYON
Mehmet Ayvaz, Mazhar Tokgözoğlu, Şenol Bekmez
  16.45-16.50 S182 - TÜMÖR REZEKSİYONLARI SONRASI GELİŞEN ENFEKSİYON NEDENİYLE VAKUM YARDIMLI KAPAMA UYGULAMASININ SONUÇLARI
Mehmet Ayvaz, Musa Uğur Mermerkaya, Vusal İsmayılov, Kadir Büyükdoğan, Mazhar Tokgözoğlu
  16.50-17.00 Tartışma
  17.00-17.05 S183 - OSTEOSARKOMUN MULTİDİSİPLİNER TEDAVİSİNDE GEÇ SONUÇLARIMIZ
Murat Hız, Muhammet Taha Demir, Atakan Karabiber, Gökhan Kaynak, Nil Molinas Mandel, Sergülen Dervişoğlu
  17.05-17.10 S184 - İKİNCİL KONDROSARKOMLARDA BİRİNCİL LEZYONUN NÜKS ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yener Sağlık, Yusuf Yıldız, Kerem Başarır, Erdinç Acar, Cüneyd Günay, Mehmet Armangil
  17.10-17.15 S185 - MULTİPL MİYELOMDA EKSTREMİTE YERLEŞİMLİ KEMİK LEZYONLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
Bülent Erol, Mert Topkar, Onur Başcı, Rıza Erbölükbaş, Mustafa Akif Aşansu
  17.15-17.20 S186 - MALİGN AYAK TÜMÖRLERİNDE GEÇİRİLMİŞ CERRAHİNİN AMPUTASYON ORANLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Yener Sağlık, Yusuf Yıldız, Kerem Başarır, Erdinç Acar, Onur Polat
  17.20-17.30 Tartışma
  17.30-17.35 S187 - ALT EKSTREMİTE BİRİNCİL MALİGN VE METASTATİK KEMİK TÜMÖRLERİNDE MODÜLER ENDOPROTEZLE REKONSTRÜKSİYON SONRASI İŞLEVSEL SONUÇLAR
Nevzat Dabak, Hicabi Sezgin, Ali Terkuran, Alper Çıraklı
  17.35-17.40 S188 - PROKSİMAL FEMUR YERLEŞİMLİ KEMİK METASTAZLARININ ENDOPROSTETİK EKONSTRÜKSİYONU
Bülent Erol, Mert Topkar, Onur Başcı, Barış Çaypınar, Tevfik Balıkçı
  17.40-17.45 S189 - GENİŞ KEMİK DEFEKTLERİNDE İNTERKALAR SEGMENTAL REKONSTRÜKSİYONLAR
Hüseyin Botanlıoğlu, Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Muharrem Babacan, Atakan Karabiber, Rıfat Erginer
  17.45-17.50 S190 - EKSTRAKORTİKAL KEMİK KÖPRÜSÜNÜN TÜMÖR PROTEZLERİNİN TESPİTİNDEKİ ÖNEMİ
Muharrem Babacan, Hüseyin Botanlıoğlu, Mehmet Can Ünlü, Gökhan Kaynak, Taha Demir, Rıfat Erginer
  17.50-18.00 Tartışma
  18.00-18.05 S191 - PELVİK MALİGN TÜMÖRLERDE İNTERNAL HEMİPELVEKTOMİ SONRASI EYER TİPİ PROTEZ İLE REKONSTRÜKSİYON
Mehmet Ayvaz, Mazhar Tokgözoğlu, Emre Acaroğlu, Bülent Atilla, Ömür Çağlar, Şenol Bekmez
  18.05-18.10 S192 - ALT EKSTREMİTE METASTAZLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI İŞLEVSEL SONUÇLARIMIZ
Murat Arıkan, Meftun Karataş, Fener Çelebi, Yaman Karakoç, Şafak Güngör
  18.10-18.15 S193 - SKAPULADA EŞ ZAMANLI OLMAYAN GEÇ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR METASTAZI
Veli Muzaffer Murat Hiz, Enis Yildirim, Gokhan Kaynak, Sergulen Dervisoglu, Nil Molinas Mandel, Fatih Kantarci
  18.15-18.20 S194 - TALUSTA AKCİĞER KANSERİ METASTAZI: OLGU SUNUMU
Enis Yıldırım, Gokhan Kaynak, Huseyin Botanlıoglu, Tahir Ogut, Mehmet Akif Ozturk
  18.20-18.30 Tartışma
16:30-18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-17 (S195-S210)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Hiperbarik oksijen tedavisi, çeşitli tanısal yöntemler, ağrı tedavisi, çeşitli klinik sorunlar
Oturum Başkanları:
Fehmi Kuyurtar, Gökhan Maralcan
  16.30-16.35 S195 - TERMAL YANIKLARDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
Figen Aydın, Ahmet Kaya, Cengiz Karakuzu, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Hasan Öztürk
  16.35-16.40 S196 - DİYABETİK EL ÜLSERLERİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN KULLANIMI
Figen Aydın, Mert Kumbaracı, Ahmet Kaya, Cengiz Karakuzu, Levent Karapınar, Hasan Öztürk
  16.40-16.45 Tartışma
  16.45-16.50 S197 - DİNAMİK DOPLER ULTRASONOGRAFİNİN KRONİK EGZERSİZ KOMPARTMAN SENDROMU TANISINDA ETKİNLİĞİ
Cüneyt Tamam, Düzgün Yıldırım
  16.50-16.55 S198 - FEMUR BOYUN KIRIĞI OLAN İLERİ YAŞ HASTALARDA BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BAZAL METABOLİK HIZ VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Mehmet Akif Altay, Cemil Ertürk, Cemil Sert, Felat Öncel, Uğur Erdem Işıkan
  16.55-17.00 S199 - ALT EKSTREMİTE KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU TİP I ERKEN VE OBJEKTİF TANISINDA KANTİTATİF ÜÇ FAZLI KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN (QTPBS) YERİ
Fatih Tonkaz, Murat Oto, Mehmet Yıldırım, Semih Akkaya, Fahir Demirkan
  17.00-17.05 S200 - BACAK BOY FARKI İLE İLGİLİ YAKINMASI OLMAYAN ERİŞKİNLERDE UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ
Can Kosay, Arzu Develi, İlker Uluçay
  17.05-17.15 Tartışma
  17.15-17.20 S201 - ULTRASON REHBERLİĞİNDE İNFRAKLAVİKULAR BLOK DENEYİMLERİMİZ
Yavuz Gürkan, Murat Tekin, Dilek Özdamar, Tülay Hoşten, Çiğdem Nur Ohtaroğlu, Sertan Acar
  17.20-17.25 S202 - LOMBER FASET EKLEM ENJEKSİYON VE SURAL BLOK BİRLİKTELİĞİ İLE OLUŞTURULAN YENİ KOKTEYL KOMBİNASYONUN BEL AĞRISI VE SİYATİK AĞRISINDA UYGULANIMI
Figen Yağmur Aslan, Nigar Keleş
  17.25-17.30 Tartışma
  17.30-17.35 S203 - HEMOFİLİK HASTALARIN EKLEMLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğur Türktaş, Sezai Özkan, Mehmet Fethi Ceylan, Savaş Güner, Ali Doğan, Özcan Hız
  17.35-17.40 S204 - BAŞIN HİPEREKSTANSİYON POZİSYONUNUN SEREBRAL KANLANMAYA ETKİSİNİN DOPPLER ULTRASON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih Kesmezacar, Hüseyin Botanlıoğlu, Gökhan Kaynak, Bora Korkmazer, Fatih Kantarcı, Yüksel Tenekecioğlu
  17.40-17.45 S205 - ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONLU HASTALARIN YAŞAM KALİTE SORGULAMASI
Orhan Balta, Bora Bostan, Seyyid Ahmet Şahin, Ferhat Taş, Erkal Bilgiç, Ünal Erkorkmaz
  17.45-17.50 S206 - KADIN HASTALARDA POSTMENOPOZAL DÖNEMDE RASTLANABİLEN VE LİTERATÜRDE DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ STERNOKLAVİKULER EKLEMLE İLGİLİ PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Tansel Mutlu, Hakan Çiçek
  17.50-18.00 Tartışma
  18.00-18.05 S207 - SAĞLIKLA İLGİLİ TÜRKÇE İNTERNET SİTELERİNDEKİ BİLGİLERİN KALİTESİ. PİLOT BİR ÇALIŞMA: MENİSKÜS YIRTIĞI
Fatih Küçükdurmaz, Mahmut Nedim Aytekin
  18.05-18.10 S208 - GLUTEAL KOMPARTMAN SENDROMU
Mustafa Karakaplan, Ferhat Taş, Seyfullah Doğan, Yurdaer Denizhan, Nurzat Elmalı
  18.10-18.15 S209 - ATİPİK YERLEŞİMLİ MOREL-LAVALLEE LEZYONU: OLGU SUNUMU
Gokhan Kaynak, Olgar Birsel, Nejat Guney
  18.15-18.20 S210 – İKİ TARAFLI KUADRİSEPS TENDON KOPMASI: OLGU SUNUMU
Demet Pepele, Bülent Sakarya, Ali Yusufoğlu, Kadir Ertem
  18.20-18.30 Tartışma
17:35-18:30 KURS-13
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
  Tendon onarım yöntemleri
Oturum Başkanı:
Gürsel Leblebicioğlu
  17:35-18:00 Fleksör tendon onarımı
    Kadir Ertem
  18:00-18:15 Ekstansör tendon onarımı
    Murat Kayalar
  18:15-18:30 Tartışma
17:35-18:30 KURS-14
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
  Femur trokanterik bölge kırıklarının cerrahi tedavisi
Oturum Başkanı
: Ali Biçimoğlu
  17:35-17:40 Anatomi ve sınıflama
    Oğuz Karaeminoğulları
  17:40-17:55 Plak ve vida ile tespit
    Kemal Durak
  17:55-18:10 Kanal içi çivi ile tespit
    İrfan Öztürk
  18:10-18:20 Eksternal tespit
    Hakan Özdemir
  18:20-18:30 Tartışma
17:35-18:30 TARTIŞMALI OTURUM-11
  Prof. Dr.Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
  Total kalça artroplastisinde tartışmalı konular
Oturum Başkanı:
Mustafa Başbozkurt
17:35-18:02 Crowe tip 2 displazik kalçalarda total kalça artroplastisi
  17:35-17:44 Greft gerekmez, kalça merkezi yüksekte olur
    Ömer Faruk Bilgen
  17:44-17:53 Greft gerekir, kalça merkezi normal yerinde olur
    Bülent Atilla
  17:53-18:02 Tartışma
18:03-18:30 Total kalça artroplastisinde ameliyat sonrası dren uygulaması
  18:03-18:12 Dren gereklidir
    Cemil Yıldız
  18:12-18:21 Dren gereksizdir
    Yalçın Tabak
  18:21-18:30 Tartışma
17:35-18:30 TARTIŞMALI OTURUM-12
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
  Büyük çocukta el bileği ve ön kol bölgesinin ayrılmış kırıklarında birincil tedavi seçimi
Oturum Başkanı:
Yalım Ateş
17:35-18:02 Distal radius metafiz kırıklarında birincil tedavi
  17:35-17:45 Alçılama yapılmalıdır
    Kadir Bahadır Alemdaroğlu
  17:45-17:55 Perkütan telleme yapılmalıdır
    Fırat Yağmurlu
  17:55-18:02 Tartışma
18:03-18:30 Radius-ulna cisim kırıklarında birincil tedavi
  18:03-18:13 Alçılama yapılmalıdır
    Önder Ersan
  18:13-18:23 Kanal içi çivileme yapılmalıdır
    Hasan Bombacı
  18:23-18:30 Tartışma
3 Kasım 2011 Perşembe
08:30-12:30 ARTROPLASTİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
08:25-08:30 Hoş geldiniz
  Faik Altıntaş
08:30-08:55 Prevention and treatment of dislocation after total hip arthroplasty (Total kalça
artroplastisi sonrası çıkıktan korunma ve tedavi)
Oturum Başkanı:
İlker Çetin
  Konuşmacı: Luigi Zagra (İtalya)
08:55-09:10

TOTBİD Artroplasti Şubesi yayın teşvik ödülü töreni

Ödüller 1 2

09:10-10:30 Revizyon kalça artroplastisi
  Oturum Başkanı: Ali Baktır
  09:10-09:20 Cerrahi yaklaşım seçenekleri
    Emre Toğrul
  09:20-09:30 Komponentlerin çıkartılması
    Bülent Erdemli
  09:30-09:40 Asetabular rekonstrüksiyon
    Remzi Tözün
  09:40-09:50 Femoral rekonstrüksiyon
    Şükrü Araç
  09:50-10:00 Protez çevresi kırıklar
    Nejat Güney
  10:00-10:30 Tartışma
    Panel üyeleri
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 Revizyon diz artroplastisi
  Oturum Başkanı: Erdal Cila
  11:00-11:10 Revizyon nedenini bulmak
    Mümtaz Alpaslan
  11:10-11:20 Cerrahi yaklaşım seçenekleri
    Ömer Faruk Bilgen
  11:20-11:30 Komponentlerin çıkartılması
    Faik Altıntaş
  11:30-11:40 Eklem çizgisinin oluşturulması
    Bülent Atilla
  11:40-11:50 Kemik kayıplarının tamiri
    Bahaddin Güzel
  11:50-12:00 Protez seçimi
    Mazhar Tokgözoğlu
  12:00-12:30 Tartışma
08:30-12:30 OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
08:30-10:30 Ne zaman cerrahi yapılır?
  Oturum Başkanı: Mustafa Karahan
  08:30-08:40 Rotator manşet yırtığı
    Atacan Atalar
  08:40-08:50 Kalsifiye tendinit
    Umut Akgün
  08:50-09:00 Donuk omuz
    Ulunay Kanatlı
  09:00-09:10 SLAP lezyonu
    Mustafa Yel
  09:10-09:30 Tartışma
  09:30-09:40 Akromiyoklaviküler çıkık
    Cem Esenyel
  09:40-09:50 Klavikula kırığı
    Mahmut Kömürcü
  09:50-10:00 Osteoporotik parçalı proksimal humerus kırığı
    Uğur Işıklar
  10:00-10:10 Akut dirsek çıkığı
    Ahmet Ekin
  10:10-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 Omuz ve dirsek katılımlı olgu tartışması*
Oturum Başkanı:
Mehmet Demirtaş
Tartışmacılar: Mustafa Karahan, Mehmet Demirtaş, Mehmet Demirhan, Mustafa Özkan, Sercan Akpınar, Şenol Akman, Osman Güven, Selçuk Bölükbaşı

*Olgu sunuları, komplike rotator manşet yırtığı, komplike proksimal humerus kırığı, komplike omuz instabilitesi,
dirsek instabilitesi, dirsek kırıklı çıkığı ve distal humerus kırığından oluşacaktır.
08:30-12:30 EKSTERNAL FİKSASYON ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
08:30-09:40 Ortopedik enfeksiyonların tedavisi
  Oturum Başkanı: Mahir Gülşen
  08:30-08:45 Enfekte olgularda eksternal fiksatör uygulamada temel püf noktalar
    Hakan Kınık
  08:45-09:00 Kronik osteomiyelitte iki aşamalı tedavi
    Cengiz Şen
  09:00-09:15 Kronik osteomyelitte titanyum kafes ile rekonstrüksiyon
    Cenk Özkan
  09:15-09:30 Kronik osteomyelitte kanal içi çivi ile kombine rekonstrüksiyon
    Mehmet Kocaoğlu
  09:30-09:40 Tartışma
09:40-10:30 Doğumsal sorunlarda uzatma ve komplikasyonları
  Oturum Başkanı: Mehmet Kocaoğlu
  09:40-09:55 Doğumsal fibula kısalığı
    Cemil Yıldız
  09:55-10:10 Cücelerde boy uzatma
    Mahir Gülşen
  10:10-10:25 Doğumsal sorunlarda uzatma komplikasyonları
    Muharrem İnan
  10:25-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 Kırıkta kaynama yokluğu
  Oturum Başkanı: Mustafa Başbozkurt
  11:00-11:15 Kırık neden kaynamıyor ?
    İbrahim Tuncay
  11:15-11:30 Hipertrofik kaynama yokluğu olan olgularda eksternal tespit uygulamada
temel püf noktalar
    Bahtiyar Demiralp
  11:30-11:45 Defektli olgularda eksternal tespit uygulamada temel püf noktaları
    Mustafa Başbozkurt
  11:45-12:00 Tartışma
12:00-12:30 Tartışmalı oturum
  Oturum Başkanı: Vecihi Kırdemir
  12:00-12:15 Eklem çevresi kırıkları kaynama yokluğunda eksternal tespit kullanalım
    Levent Eralp
  12:15-12:30 Eklem çevresi kırıkları kaynama yokluğunda internal tespit kullanalım
    Mustafa Uysal
08:30-12:30 ÇOCUK ORTOPEDİSİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Güngör Sami Çakırgil Salonu
08:30-09:30 Ulusal gelişimsel kalça displazisi önleme programı
  Oturum Başkanı: Feyyaz Akyıldız
  08:30-08:45 Bugüne kadar yapılanlar
    Nusret Köse
  08:45-09:00 Programın ana hatları, hedefler
    Safa Kapıcıoğlu
  09:00-09:15 Eskişehir örneği
    Hakan Ömeroğlu
  09:15-09:30 Tartışma
09:30-10:30 0-18 ay arası gelişimsel kalça displazisi güncel tanı ve sağaltımı
  Oturum Başkanı: Emre Çullu
  09:30-09:45 Clinical and ultrasonographic screening and diagnosis (Klinik ve ultrasonografik tarama ve tanı)
    Deborah Eastwood (İngiltere)
  09:45-10:00 Konservatif sağaltım
    Hakan Şenaran
  10:00-10:15 Kapalı ve açık redüksiyon
    Cemalettin Aksoy
  10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 Çocuklarda büyümenin yönlendirilmesi
  Oturum Başkanı: Muharrem Yazıcı
  11:00-11:30 Guided growth: recent advances in a deep-rooted concept (Büyümenin
yönlendirilmesi; Yeni görüşler)
    Deborah Eastwood (İngiltere)
  11:30-11:50 Büyüme tahmini "çarpan yöntemi" ve epifizyodez zamanlaması
    Muharrem İnan
  11:50-12:10 Omurgada büyümenin yönlendirilmesi
    Muharrem Yazıcı
  12:10-12:30 Tartışma
08:30-12:30 AYAK VE AYAKBİLEĞİ CERRAHİSİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Op. Dr. Nevzat Hepdoğan Salonu
08:30-09:45 Benim tekniğim
  Oturum Başkanı: Önder Kılıçoğlu
  08:30-08:40 Kalkaneus kırıklarında minimal invaziv osteosentez
    Kaan Irgıt
  08:40-08:50 İzole subtalar atrodezde endoskopik yeni bir teknik
    Ahmet Turan Aydın
  08:50-09:00 Ayakta tuzak nöropatileri
    Erdem Bagatur
  09:00-09:10 Halluks rijidusta distal metatarsal osteotomi
    Namık Kemal Özkan
  09:10-09:20 Halluks valgusta kanal içi plak osteosentezi
    Selim Muğrabi
  09:20-09:30 Halluks valgusta distal kresentrik osteotomi
    Murat Tonbul
  09:30-09:40 Diyabetik ayakta Charcot artropatisi
    Oğuz Durakbaşa
  09:40-09:50 Tartışma
09:50-10:30 Common sports injuries of the foot and ankle (Ayak ve ayak bileğinin sık görülen spor yaralanmaları)
Oturum Başkanı:
Tahir Öğüt
  Konuşmacı: Brian G. Donley (A.B.D.)
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 Halluks valgus
  Oturum Başkanı: Tanıl Esemenli
  11:00–11:12 Distal yumuşak doku ameliyatları
    Namık Kemal Özkan
  11:12–11:24 Distal metatarsal osteotomiler
    Tahir Öğüt
  11:24–11:36 Diyafiz osteotomileri
    Ulunay Kanatlı
  11:36–11:48 Proksimal osteotomiler ve Lapidus ameliyatı
    Ali Öznur
  11:48–12:00 Hasta memnuniyetsizliği
    Önder Kılıçoğlu
  12:00–12:30 Tartışma ve olgu sunumları
08:30-09:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-18 (S211-S218)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Skolyoz tanı ve konservatif tedavi
  Oturum Başkanları: Mustafa Özdemir, Kamil Çağrı Köse
  08.30-08.35 S211 - DOĞUMSAL LUMBOSAKRAL ANOMALİLERİN SIKLIĞININ VE KLİNİK BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 5000 OLGU
Umut Yavuz, Avni İlhan Bayhan, Kurtuluş Emrem, Macit Uzun
  08.35-08.40 S212 - SKOLYOZLA BİRLİKTE GÖRÜLEN OMURGA PATOLOJİLERİ VE SIKLIĞI
Mehmet Balioğlu, Osman Çimen, Fırat Yağmurlu, Akif Kaygusuz
  08.40-08.45 Tartışma
  08.45-08.50 S213 - RİSSER BULGUSUNU ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMENİN GÜVENİLİRLİĞİ: İLERİYE DÖNÜK, RADYOGRAFİK KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Gürkan Torlak, Esat Kıter, Murat Oto, Alp Akman
  08.50-08.55 S214 - SKOLYOZDA EĞRİLİĞİN ESNEKLİĞİ MODİFİYE ADAM ÖNE EĞİLME TESTİYLE KESTİRİLEBİLİR: PİLOT ÇALIŞMA
Alpaslan Şenköylü, Ahmet Yıldırım, Anıl Taşkesen, Aykın Şimşek, Necdet Altun
  08.55-09.00 S215 - ADOLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU (AİS) HASTALARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA TRAKSİYON GRAFİLERİ İLE KONVANSİYONEL FLEKSİBL GRAFİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: HANGİSİ DAHA İYİ?
Çağatay Öztürk, Mehmet Fatih Korkmaz, Sinan Karaca, Meriç Enercan, Ahmet Alanay, Azmi Hamzaoğlu
  09.00-09.05 S216 - ADOLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARDA KEMİK YOĞUNLUĞU DEĞERLERİ İLE COBB AÇILARININ KARŞILAŞTIRMASI: KORSE KULLANIMI KEMİK YOĞUNLUĞUNU ETKİLİYOR MU?
Mehmet Balioğlu
  09.05-09.15 Tartışma
  09.15-09.20 S217 - BOSTON KORSESİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZLU HASTALARIN UZUN DÖNEM SONUÇLARI
Ferit Tufan Özgezmez, Anıl Murat Öztürk, Halit Özyalçın, Erhan Sesli, Levent Küçük, Hüseyin Günay
  09.20-09.25 S218 - SPİNECOR DİNAMİK KORSESİ ADÖLESAN İDYOPATİK SKOLYOZ HASTALARININ HAYAT KALİTESİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Serkan Bilgiç, Ömer Erşen, Burak Bilekli, Erbil Oğuz, Ali Şehirlioğlu
  09.25-09.30 Tartışma
09:30-10:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-19 (S219-S226)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Patella, tibia plato ve malleol kırıkları
  Oturum Başkanları: Erbil Aydın, Mehmet Fethi Ceylan
  09.30-09.35 S219 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA KULLANILAN SINIFLAMALAR YETERLİ Mİ? BAŞKA BİR SINIFLAMAYA GEREKSİNİM VAR MI?
Cem Çopuroğlu, Barış Yılmaz, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Kenan Sarıdoğan
  09.35-09.40 S220 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Osman Arıkan, Temel Oğuz, Ali Yalçın, Utkan Ateş Karaman, Ahmet Onur Akpolat
  09.40-09.45 S221 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA PROGNOZU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Can Eren Ünlü, Mert Özcan, Mert Çiftdemir, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan
  09.45-09.50 S222 - TİBİA PLATO KIRIKLARINDA KIRIK TİPİNİN VE REDÜKSİYON KALİTESİNİN KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ
Aydın Avcı, Cemil Kayalı, Taşkın Altay, Serhan Yağdı, Yaman Örgen, Hüseyin Yetkin
  09.50-10.00 Tartışma
  10.00-10.05 S223 - PATELLA KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
Ali Güleç, Harun Kütahya, Burkay Kutluhan Kaçıra, Onur Bilge, Serdar Toker, Mustafa Yel
  10.05-10.10 S224 - İZOLE MEDİAL MALLEOL KIRIKLARININ ARTROSKOPİK DESTEKLİ TESPİTİ İLE KONVANSİYONEL AÇIK REDÜKSİYON VE İÇTEN TESPİT YÖNTEMİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Egemen Turhan, Mahmut Nedim Doral, Murat Demirel, Murat Bozkurt, Kıvanç Ateşok, Ahmet Özgür Atay
  10.10-10.15 S225 - BİMALLEOLER AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI CERRAHİSİ SONRASI HEMEN YÜK VERME İLE GEÇ DÖNEM YÜK VERMENİN İŞLEVSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Fatih Küçükdurmaz, Gürsel Saka, Nejat Tuncer, Esra Demirel Akgül, Mustafa Tekkeşin, Fuat Akpınar
  10.15-10.20 S226 - MALLEOL KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE SONUÇLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Emsal Cüre, Güven Bulut, Yiğit Erdağ, Can Yapıcı, Halil İbrahim Bekler
  10.20-10.30 Tartışma
08:30-10:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-20 (S227-S242)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Nöromusküler sorunlar, tenosinovitler, mikrocerrahi, el bileği sorunları
  Oturum Başkanları: Aydın Yücetürk, Adnan Sevencan
  08.30-08.35 S227 - İDYOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMU ETYOLOJİSİNDE FİBROTİK SÜREÇ VE MİYOFİBROBLAST VARLIĞI
Murat Yeşil, A. Kadir Bacakoğlu
  08.35-08.40 S228 - KARPAL TÜNEL DEKOMPRESYONUNDA İKİ FARKLI MİNİ İNSİZYON TEKNİĞİ; İNSİZYON, FLEKSOR KATLANTININ DİSTALİNDEN Mİ PROKSİMALİNDEN Mİ?
Bekir Yavuz Uçar, Abdullah Demirtaş, Yahya Coşar, Serdar Günday
  08.40-08.45 S229 - DİRSEKTE ULNAR NÖROPATİDE ELEKTRODİYAGNOSTİK VE CERRAHİ LOKALİZASYONLAR ARASINDAKİ TUTARLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selçuk Yalçınkaya, Oğuz Özdemir, Levent Küçük, Funda Çalış, Arzu On, Erhan Coşkunol
  08.45-08.50 S230 - KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNDA İKİ FARKLI MEDİAL EPİKONDİLEKTOMİ TEKNİĞİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Meriç Çırpar, Cem Özüak, Mehmet Türker, Ümit Toprak, Mehmet Yalçınozan, Fatih Ekşioğlu
  08.50-09.00 Tartışma
  09.00-09.05 S231 - ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA PERKÜTAN TETİK PARMAK GEVŞETMELERİ
Adnan Sevencan, Ulukan İnan, Bayram Gülasan, Hakan Omeroğlu, Nusret Köse, Sinan Seber
  09.05-09.10 S232 - TETİK PARMAK CERRAHİ TEDAVİSİNDE ADMİX NOCORE 16G İĞNE İLE PERKUTAN GEVŞETME
İbrahim Kurt, Ali Murat Kalender, M. Özer Dökmeci, Reşit Sevimli, Barış Ayrancı, Ahmet Akay
  09.10-09.15 Tartışma
  09.15-09.20 S233 - SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ÖN KOL SUPİNASYONU VE EL BİLEĞİ DORSİFLEKSİYONU İÇİN YAPILAN PRONATOR TERES VE FLEKSÖR KARPİ ULNARİS TRANSFERLERİNİN SONUÇLARI
Kenan Koca, H. Atıl Atilla, Bülent Karslıoğlu, Erbil Oğuz, Birol Balaban, Mustafa Başbozkurt
  09.20-09.25 S234 - DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS PARALİZİSİNDE OMUZ REKONSTRÜKSİYONU
Mehmet Yıldız, Kubilay Ersin Türkmen, Emre Baki
  09.25-09.30 S235 - İHMAL EDİLMİŞ İLERİ YAŞ DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS HASARLI ÇOCUKLARDA LATİSSİMUS DORSİ VE TERES MAJÖR TRANSFERİNİN ETKİSİ
Cemil Yıldız, Kenan Koca, Bülent Hazneci, H. Atıl Atilla, Bülent Karslıoğlu, Mustafa Başbozkurt
  09.30-09.35 S236 - PROKSİMAL SİNİR KESİSİNDE PROKSİMALDEN UÇ UCA DİSTALDEN YAN YANA SİNİR ONARIMI
Mustafa Karakaplan, İrfan Ayan, Bora Bostan, Nurzat Elmalı, Kadir Ertem, Arslan Bora
  09.35-09.45 Tartışma
  09.45-09.50 S237 - EL PARMAK AMPUTATLARININ DAMAR YATAKLARININ ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ VE GÖRÜNTÜLENMESİ: KADAVRA ÇALIŞMASI
Mehmet Ali Uysal, Selçuk Tunalı, Güven Mete, Arzu Avcı, Osman Arslan Bora
  09.50-09.55 S238 - YALNIZCA ARTERYEL ONARIM YAPILAN PARMAK UCU REPLANTASYONLARI
Semih Takka, Yener Erken, İbrahim Akmaz
  09.55-10.00 S239 - ALT EKSTREMİTE FLEPLERİ
İsmail Safa Satoğlu, Bilgehan Çatal, Attila Bozkurt, Muhittin Şener
  10.00-10.05 S240 - YENİ GELİŞTİRİLEN TENDON ONARIM TEKNİĞİ MODİFİYE KESSLER VE TANG TEKNİKLERİNDEN DAHA OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR
Barış Özgürol, Akif M. Öztürk, Haluk Yetkin, Ertuğrul Şener, Jale Meray
  10.05-10.15 Tartışma
  10.15-10.20 S241 - TRİANGULAR FİBROKARTİLAJ KOMPLEKSİNİN PERİFERİK (PALMER TİP 1B) YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK ONARIM SONUÇLARININ İŞLEVSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Bülent Özçelik, Erden Ertürer, Berkan Mersa, Memet Yazar, Fatih Kabakaş, Cem Sever
  10.20-10.25 S242 - KİENBÖCK HASTALIĞINDA RADİAL KISALTMA YÖNTEMİYLE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ
Faruk Salioğlu, Cem Coşkun Avcı, Cengiz Şen, Deniz Gülabi, Haldun Orhun, Özgür Toprak
  10.25-10.30 Tartışma
10:30-11:00 ARA  
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-21 (S243-S254)
  Prof. Dr. Selçuk Atilla Salonu
  Tibia cisim ve pilon kırıkları
Oturum Başkanları:
Ahmet Harma, Ömer Selim Yıldırım
  11.00-11.05 S243 - ERİŞKİN AÇIK TİBİA CİSİM KIRIKLARININ EKSTERNAL FİKSATÖRLE ORTA VE UZUN DÖNEM TEDAVİ SONUÇLARI
Mehmet Baydar, Ahmet Harma, Demet Pepele, Coşkuner Kalın
  11.05-11.10 S244 - TİP III TİBİA AÇIK KIRIKLARI SONRASINDA OLUŞAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SERBEST DAMARLI FİBULA GREFTİ
Kemal Özaksar, Tahir Sadık Sügün, Tulgar Toros, Murat Kayalar, Yusuf Gürbüz, Fuat Özerkan
  11.10-11.15 S245 - AKUT KISALTMA YÖNTEMI İLE TEDAVİ EDİLEN TİBİA DEFEKTLİ HASTALARIN KISA FORM36 (SF 36) YAŞAM KALİTE SONUÇLARI
Zafer Atbaşı, Bahtiyar Demiralp, Mustafa Kürklü, Erden Kılıç, Atıl Atilla, Mustafa Başbozkurt
  11.15-11.20 Tartışma
  11.20-11.25 S246 - TİBİA KIRIKLARINDA KANAL İÇİ ÇİVİNİN MANYETİK OLARAK KİLİTLENMESİ
Muhsin Dursun, Tuğhan Kalkan, Mahmut Uğurlu
  11.25-11.30 S247 - TİBİA KIRIKLARINDA KULLANILAN YENİ BİR KANAL İÇİ ÇİVİ VE DİSTAL KİLİTLEME SİSTEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI
Fatih Küçükdurmaz, Fuat Akpınar, Gürsel Saka, Necdet Sağlam, Cihan Acı
  11.30-11.35 S248 - TİBİA 1/3 DİSTAL BÖLGE KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KANAL İÇİ ÇİVİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Burçin Karslı, Mehmet Subaşı, Mustafa Işık, Oğuz Cebesoy, Ömer Arpacıoğlu
  11.35-11.40 S249 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARININ KANAL İÇİ ÇİVİ VE BLOKLAMA VİDA KOMBİNASYONU İLE TEDAVİSİ
Mustafa Seyhan, Barış Kocaoğlu, Arel Gereli, Ufuk Nalbantoğlu, Metin Türkmen
  11.40-11.50 Tartışma
  11.50-11.55 S250 - TİBİA PİLON KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Deniz Gülabi, Özgür Toprak, Cengiz Şen, Cem Coşkun Avcı, Haldun Orhun, Asaf Bozkaya
  11.55-12.00 S251 - TİBİA PİLON KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL TESPİTLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Ali Utkan, Mehmet Yavuz Başer, Ahmet Serhat Genç, Cem Cüneyt Köse, Mehmet Emin Uludağ, Mehmet Ali Tümöz
  12.00-12.05 Tartışma
  12.05-12.10 S252 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARINDA BİYOLOJİK PLAKLAMA YÖNTEMİ İLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Osman Çiloglu, Muhsin Dursun, Tughan Kalkan, Ahmet Yılmaz, Sefa Zöhre
  12.10-12.15 S253 - DİSTAL TİBİA KIRIKLARINDA PERKÜTAN BİYOLOJİK TESPİTİN KLİNİK AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Hakan Çiçek, Kasım Kılıçarslan, Nadir Yalçın, Murat Ergün, Murat Bozkurt
  12.15-12.20 S254 - MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE PLAK UYGULANAN DİSTAL TİBİA KIRIKLI OLGULARDA TİBİAL TORSİYONUN BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Mesut Sönmez, Seçkin Sarı, Ramazan Erden Ertürer, Sezgin Sarban, Metin Uzun, İrfan Öztürk
  12.20-12.30 Tartışma
11:00-12:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER-22 (S255-S266)
  Prof. Dr. Mişel Kokino Salonu
  Kemik ve kıkırdak iyileşmesi
Oturum Başkanları:
Mahmut Argün, Onur Bilge
  11.00-11.05 S255 - SIÇAN FEMURUNDA, COX-2 SEÇİCİ VE SEÇİCİ OLMAYAN NON-STEROİD ANTİ-İNFLAMATUAR İLAÇLAR VE KIRIK İYİLEŞMESİ: BİYOMEKANİK, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL (MMRNA PCR )
KARŞILAŞTIRMA

Barış Alkan, Emel Gönen, Bulent Unalan, Yalım Ateş, Sema Hücümenoglu
  11.05-11.10 S256 - DENEYSEL SIÇAN FEMUR KAYNAMA YOKLUĞU MODELİNDE LOKAL UYGULANAN SİMVASTATİNİN ETKİLERİ
Mithat Öner, Atilla Koçer, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, İbrahim Kafadar
  11.10-11.15 S257 - KEMİK DEFEKTLERİNE UYGULANAN TİP 1 KOLLAJENİN KEMİK YAPIMINA ÖZGÜ GENLERE ETKİSİ VE HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ
Özgür Yiğiter, Murat Oto, Mehmet Yıldırım, Fahir Demirkan
  11.15-11.20 S258 - MELATONİN VE KAFEİK ASİT FENTENİL ESTERİN DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİNDE OLUŞAN YENİ REJENERAT KEMİK MATURASYONUNU ARTTIRICI ETKİSİ
Mehmet Erdem, Seyyid Ahmet Şahin, Cengiz Şen, Taner Güneş, Bora Bostan, Ergun Bozdağ
  11.20-11.30 Tartışma
  11.30-11.35 S259 - ZOLEDRONİK ASİT VE HİPERBARİK OKSİJENİN POSTERİOR LUMBAR FÜZYONA ETKİSİ: DENEYSEL TAVŞAN MODELİ ÇALIŞMASI
Nazan Yalçın, Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Semra Akgöz, Nurettin Çelimli, Elçin Özocak
  11.35-11.40 S260 - SIVI AZOTLA DONDURMA, OTOKLAVİZASYON VE İRRADİYASYONUN KEMİĞİN TORSİYONEL DAYANIKLILIĞINA OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: KOYUN TİBİALARINDA BİYOMEKANİK ÇALIŞMA
Seyithan Çetinkaya, Bora Uzun, Dündar Sabah, Burçin Keçeci, Güven Yücetürk
  11.40-11.45 Tartışma
  11.45-11.50 S261 - İNSAN AMNİYON SIVISININ KIKIRDAK DEFEKTİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
Turan Cihan Dülgeroğlu, Ahmet Güney, Mithat Öner, Mahmut Argün, İbrahim Kafadar
  11.50-11.55 S262 - KIKIRDAK İYİLEŞMESİNDE AMNİYON SIVISI İLE YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HİYALURONİK ASİTİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Emre Baki, Servet Kerimoğlu, Hafız Aydın, İlker Karahasanoğlu, Alper Timurkaynak, Ahmet Atilla Abdioğlu
  11.55-12.00 S263 - SIÇANLARDA KRONİK TRAVMATİK DİZ OSTEOARTRİTİ MODELİNDE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
Güven Mete, S. İsmet Deliloğlu Gürhan, Mehmet Ali Uysal, H. Seda Vatansever, Feyzan Özdal Kurt, Osman Arslan Bora
  12.00-12.05 S264 - KRONİK KIKIRDAK DEFEKTİNDE, TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA ENJEKSİYONU, MİKROKIRIK TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRIR MI?
Onur Hapa, Hüsamettin Çakıcı, Halil Yalçın Yüksel, Raif Özden, Aysel Kükner, Tülin Fırat
  12.05-12.15 Tartışma
  12.15-12.20 S265 - EKSTRAKORPORAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN KIKIRDAK DEFEKTİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
Ahmet Güney, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mithat Öner, Mehmet Halıcı, İbrahim Karaman
  12.20-12.25 S266 - MEKANİK DENEYSEL DİZ OSTEOARTRİT MODELİNDE SİMVASTATİNİN MATRİKS METALLOPROTEİNAZ-3 İNHİBİSYONU ÜZERİNDEN EKLEM KIKIRDAĞINI KORUYUCU ETKİSİ
Ertuğrul Şener, Erdem Aktaş, Pınar Uyar Göçün
  12.25-12.30 Tartışma
12:30-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-18:30 ORTOPEDİK TRAVMA ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Bahattin Oğuz Temuçin Salonu
14:30-16:00 Ortopedik travma cerrahisi için endikasyonlar ve teknikler
Oturum Başkanı:
Güvenir Okçu
  14:30-14:45 Locked plate fixation – A historical perspective (Kilitli plak tespiti-Tarihsel gelişme)
    David Seligson (A.B.D.)
  14:45-15:00 Supra- and diacondylar humerus fractures, comminuted olecranon
fractures-open reduction and fixation with fixed angled plates (Supra ve dikondiler humerus kırıkları, parçalı olekranon kırıkları - Açılı plaklarla açık redüksiyon ve tespit)
    Franz Ortner (Almanya)
  15:00-15:15 Pelvic fractures (Pelvis kırıkları)
    Michael Nerlich (Almanya)
  15:15-15:30 Posterior pelvic ring fixation (Posterior pelvis halka tespiti)
    David Seligson (A.B.D.)
  15:30-15:45 Fractures of the distal femur (Femur alt uç kırıkları)
    Michael Nerlich (Almanya)
  15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 ARA  
16:30-18:30 Ortopedik travmada efsaneler ve gerçekler
Oturum Başkanı:
Kemal Aktuğlu
  16:30-16:40 Açık kırıklarda ilk 6 saatte birincil kapatma gereklidir
    Halil Bekler
  16:40-16:50 Ağır yaralı ekstremite: kurtarıcı girişimler amputasyondan daha gerçekçidir
    Mustafa Başbozkurt
  16:50-17:00 Alt Ekstremitede 2,5 cmʼlik kısalığı uzatmaya gerek yoktur
    Metin Küçükkaya
  17:00-17:10 Eklem kırıkları: Çoğu kez artroza gider, tedavide amaç ilerideki protez için kemik stoğunu korumaktır
    Kemal Durak
  17:10-17:20 Kalkaneus kırıkları: Konservatif tedavi ile cerrahi tedavi sonuçları benzer
    Hakan Kınık
  17:20-17:30 Proksimal tibia kırıkları: Çivilenmemelidir
    Güvenir Okçu
  17:30-17:40 Travmatik kalça çıkıkları: Redüksiyon zamanı tedavi sonucunu etkilemez
    Atilla Parmaksızoğlu
  17:40-17:50 Femur boyun kırıkları: Erken tespit başarılı sonuç için şarttır
    Kemal Aktuğlu
  17:50-18:00 İzole humerus cisim kırıkları konservatif tedavi edilmelidir
    Nadir Özkayın
  18:00-18:10 Politravma: Hasar kontrollü yaklaşım altın standarttır, hayat kurtarır
    Kemal Aktuğlu
  18:10-18:20 İlizarovʼun ateşi osteomiyeliti söndürür
    Mehmet Subaşı
  18:20-18:30 Tartışma
14:30-18:30 EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Mehmet Tiner Salonu
14:30-15:15 Sorunlu el kırıkları ve tedavisi
Oturum Başkanı:
Yalçın Ademoğlu
  14:30-14:45 Sorunlu falanks kırıkları ve tedavisi
    Şadan Ay
  14:45-15:00 Sorunlu metakarp kırıkları ve tedavisi
    Taçkın Özalp
  15:00-15:15 Sorunlu eklem içi (MP, PİF, DİF) kırıkları ve tedavisi
    Arel Gereli
15:15-16:00 Dirsek sertliği nedenleri ve çözümleri
Oturum Başkanı:
Hakan Gündeş
  15:15-15:30 Açık cerrahi gevşetme
    Levent Buluç
  15:30-15:45 Artroskopik gevşetme
    Mehmet Uğur Özbaydar
  15:45-15:55 Eksternal fiksatör kullanımı
    Mustafa Herdem
  15:55-16:00 Tartışma
16:00-16:30 ARA  
16:30-17:30 Distal radius kırıklarında implant seçimi ve komplikasyonları
Oturum Başkanı:
Ufuk Nalbantoğlu
  16:30-16:45 Distal radius kırıklarında implant seçimi: Literatür ışığında değerlendirme
    Ufuk Nalbantoğlu
  16:45-17:00 Osteoporoz zemininde oluşan distal radius kırığı tedavisi
    Halil Bekler
  17:00-17:15 Parçalı ya da distal yerleşimli radius distal uç kırıklarının tedavisi
    Murat Kayalar
  17:15-17:30 Tartışma
    Halil Bekler, Murat Kayalar, Levent Küçük, Levent Yalçın
17:30-18:30 Ekstremite kırıklarında sinir yaralanmalarından kaçınma, tanı ve izlem
Oturum Başkanı:
S. Sinan Bilgin
  17:30-17:45 Üst ekstremite kırıklarına doğru yaklaşım ve püf noktaları
    Tulgar Toros
  17:45-18:00 Alt ekstremite kırıklarına doğru yaklaşım ve püf noktaları
    Hakan Kınık
  18:00-18:15 Cerrahi sonrası gelişen sinir yaralanması sonrasında tanı ve izlem
    S.Sinan Bilgin
  18:15-18:30 Katılımlı olgu tartışması
14:30-18:30 OMURGA CERRAHİSİ ÖZEL DAL GÜNÜ
  Prof. Dr. Nejat Tokgözoğlu Salonu
14:30-15:10 Omurga cerrahisinde temel teknikler
Oturum Başkanı
: Önder Aydıngöz
  14:30-14:45 Dura yırtıklarının onarımında pratik yöntemler (videolu sunum)
    Erkan Kaptanoğlu
  14:45-15:00 Epidural kanama kontrolünde pratik yöntemler (videolu sunum)
    Şükrü Çağlar
  15:00-15:10 Tartışma
15:10-16:00 Omurga travmalarında bilgi güncelleme
Oturum Başkanı
: Şükrü Çağlar
  15:10-15:20 Subaksiyel travmalarda tanı algoritması
    Süleyman Çaylı
  15:20-15:30 Subaksiyel travmalarda tedavi algoritması
    Ali Arslantaş
  15:30-15:40 Torakolumbar bileşke kırıklarında tedaviye karar verme (T12-L1)
    Serdar Akalın