Prof. Dr. Rıdvan EGE Bilimsel Araştırma ve Yayım Ödülü

Prof. Dr. Zeki Korkusuz Ödülü Şartnamesi

T
OTBİD Ulusal Kongre Ödülü

P
rof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener En İyi Uzmanlık Tezi Ödülü

TOTBİD Altındağ (Travma) Şubesi Bilimsel Çalışma Teşvik Ödülü

TOTBİD Altındağ (Travma) Şubesi Yurtdışı Sözlü Sunum Teşvik Ödülü