TOTBİD EŞGÜDÜM KURULU

TOTBİD ORTOPEDİK İŞLEMLER KODLAMA VE SUT KURULU
TOTBİD İMPLANT KAYIT SİSTEMİ KURULU
SAĞLIK HUKUKU KURULU

HEKİM HAKLARI KURULU